Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Základní organizace

Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň sdružuje 18 základních organizací na území Plzně – města, Plzně – jihu a části Plzně – severu. 

K doplnění funkcionářů čekám na souhlas s uveřejněním.

Předseda:            Jakub Pravda                   Kuba_Pravda@seznam.cz      608 844 816

Jednatel:        Ing. Jaroslav Mencl                      j.mencl@seznam.cz      727 973 049 

Vznik základní organizace:    1.1.1940     

Předseda:           Miloš Kodýdek            milos-kodydek@seznam.cz              736 415 438

Jednatel:        Magdalena Lisnerová        lisnerovam@seznam.cz                 737 654 730

Vznik základní organizace:       1.1.1966

Předseda:

Jednatel:          Ing. Tomáš Harviš                       harvis.t@seznam.cz            603 500 947

Vznik základní organizace:    1.1.1967  

 

Předseda:      Kohout Jaroslav         kohoutzilov@seznam.cz       724 287 601

Jednatel:        Václav Richtr                richtr@kch.zcu.cz

Vznik základní organizace:     22.2.1966

Předseda:    Josef Kostkuba              mobil a Whatsapp:   733 328 354 

Jednatel:      Vojtěch Kleisner           vojta.kleisner@seznam.cz             603 232 227  

Vznik základní organizace:    1.8.1978

Předseda:         Jiří Bezděk                     jirbezdek@seznam.cz                         603 184 961

Jednatel:

Vznik základní organizace: 1.1.2013

Předseda:            Ing. Pavel Kovařík                kovarik@skodovak.cz                      602 662 520

Jednatel:

Vznik základní organizace:   1.1.1960

Předseda:                   Václav Čejka                  cejkavaclav55@seznam.cz           728 446 997

Jednatel:

Vznik základní organizace:     1.1.1947

Předseda:

Jednatel:

Vznik základní organizace:    1.1.1984

Předseda:       Jaroslav Matoušek                 jmatouseknb@seznam.cz                    725 541 171 

Jednatel:         Dagmar Černá                            ungrova2@seznam.cz                        604 130 805 

Vznik základní organizace:  1.1.1981

Předseda:

Jednatel:

Vznik základní organizace:   1.1.1931

Předseda:

Jednatel:                     Václav Eliáš, DiS                 V.Elias@seznam.cz         725 665 712

Vznik základní organizace: 1925

Předseda:              Ing Aleš Bukovský, MSc.      zoofarma@seznam.cz         604 237 944

Jednatel:                      Josef Nygrýn        j.nygryn@seznam.cz                       725 949 077

Vznik základní organizace:   1.1.2019

Předseda:

Jednatel:           Miroslava Macháčková         mirk.hod@seznam.cz             734 518 642 

Vznik základní organizace: 1.1.1936

Předseda:

Jednatel:

Vznik základní organizace:   10.9.1963

Předseda:        Ing. Josef Lindaur                   725 902 610

Jednatel:               Oldřich Šmejkal                                       602 101 718

Vznik základní organizace:   1.1.1967

Doplněny jsou pouze ti funkcionáři, kteří dodali souhlas se zveřejněním.

Ke vstupu do ČSCH je nutné, aby si nastávající člen vyplnil přihlášku do ČSCH, popřípadě, je-li již členem, přestupní lístek. Také by se měl seznámit se Stanovami. Tyto všechny informace a dokumenty ke stažení najdete v odkazu pod tímto textem.

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň