Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Odbornost drůbeže

Vedoucí odboru drůbeže

Alois Balíček

Burza kroužků

Poptávka

Nabídka

Vážení přátelé. Jsou neustálé dohady o potvrzení od veterinářů před výstavou.

Před konáním výstavy je nutné zažádat si o registraci provozovatele svodu, čili to je základní organizace pořádající výstavu. Viz níže. Dle informací z Krajské veterinární správy, nepotřebujete veterinární osvědčení o očkování od veterináře, nýbrž stačí čestné prohlášení chovatele, že zvířata jsou vakcinována a v době přepravy na svod ( výstavu ) nejeví žádné příznaky onemocnění.

Informace o svodu drůbeže

Žádost o registraci provozovatele svodu .....

Vážení přátelé, asi už jste se doslechli, že jsou určitá opatření proti nákaze v chovu drůbeže.

Při pořádání výstavy musí organizátor nahlásit výstavu ( svod ) na Krajské veterinární zprávě a požádat o veterinární podmínky. Formulář ke stažení zde.

Pro chovatele, kteří se rozhodnou na výstavu přihlásit drůbež to znamená, nechat klinicky vyšetřit veterinářem přihlášená zvířata a nechat si napsat potvrzení o naočkování techto zvířat proti Newcastlové chorobě a o zdravotním stavu drůbeže. Toto potvrzení nesmí být starší než 72 hodin.

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň