Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Odbornost drůbeže

Vedoucí odboru drůbeže

Alois Balíček

Burza kroužků

Poptávka

   ZO Dnešice:

   Př. Žihla poptává kroužky č.20 / 15ks a č. 22 / 5ks

    Př. Čiba poptává kroužky č.15 / 20ks 

   Kontakt: Ing. Lisnerová 737 654 730

Nabídka

Nabídka

Vím, že je zde nabídka kroužků, ale nabídnu násadová vejce plemene Sasex bílá, kolumbijská. Neozval se mi zájemce. 725 665 712

Vážení přátelé. Jsou neustálé dohady o potvrzení od veterinářů před výstavou.

Před konáním výstavy je nutné zažádat si o registraci provozovatele svodu, čili to je základní organizace pořádající výstavu. Viz níže. Dle informací z Krajské veterinární správy, nepotřebujete veterinární osvědčení o očkování od veterináře, nýbrž stačí čestné prohlášení chovatele, že zvířata jsou vakcinována a v době přepravy na svod ( výstavu ) nejeví žádné příznaky onemocnění.

Informace o svodu drůbeže

Žádost o registraci provozovatele svodu .....

Vážení přátelé, asi už jste se doslechli, že jsou určitá opatření proti nákaze v chovu drůbeže.

Při pořádání výstavy musí organizátor nahlásit výstavu ( svod ) na Krajské veterinární zprávě a požádat o veterinární podmínky. Formulář ke stažení zde.

Pro chovatele, kteří se rozhodnou na výstavu přihlásit drůbež to znamená, nechat klinicky vyšetřit veterinářem přihlášená zvířata a nechat si napsat potvrzení o naočkování techto zvířat proti Newcastlové chorobě a o zdravotním stavu drůbeže. Toto potvrzení nesmí být starší než 72 hodin.

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň