Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Zápisy oblastního výboru

2024

Usnesení schůze oblastního výboru Plzeň

ze dne 22.1.2024

Schvaluje:

 • Program
 • Oblastní výbor schvaluje vyplacení mimořádné dotace ZO Nezvěstice z důvodu nepříznivého počasí (návštěvnosti) v částce 2000,-Kč z rezervního fondu.
 • Vyplacení Chovatelům Haně Ortenské a Jaroslavu Lisnerovi za čertici a Mikuláše.

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulé schůze
 • Hodnocení Oblastní výstavy
 • Likvidace ZO Tymákov
 • Schválení vyznamenání členům v ZO Spálené Pořičí
 • Příští schůze 19.2.2024
 • Výroční schůze

Ukládá:

 • Vedoucí odborností si připraví návrhy na odborné kritéria
 • Vedoucí odborností uskuteční odborné komise do 20. Března
 • Pokladní Dita Keslová zjistí stav členů, popřípadě likvidaci ZO Nepomuk
 • Pokladní Dita Keslová si na příští schůzi připraví ekonomické hodnocení roku 2023

Předseda Ing. Krůta ukončil schůzi v 17.30 hod.

Usnesení

Schůze oblastního výboru únor 2024

26.2.2024

Schvaluje:

 • Program
 • Ocenění chovatelů ZO Chválenice a Spálené Pořičí
 • Příští schůze 18.3.2024
 • Konání konference 6.4.2024 v chovatelském areálu Plzeň – Doubravka
 • Úhradu vstupného pro doprovod a vystavovatele
 • Pro Mikulášskou nadílku podmínku přednést básničku nebo písničku

 

Bere a vědomí:

 • Kontrola usnesení z minulé schůze
 • Návrh konání Oblastní výstavy v Plzni – Doubravce

 

Ukládá:

 • Rozeslat program na Oblastní konferenci do 15.3.2024 – př. Eliáš
 • Pokladní Dita Keslová vypracuje návrh rozpočtu na rok 2024
 • Předseda Ing. Krůta vypracuje návrh práce na rok 2024
 • Vedoucí odborností předloží nový návrh kritérií

Předseda schůzi ukončil v 17.10 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                          Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                      Předseda

Usnesení

Schůze oblastního výboru únor 2024

18.3.2024

Schvaluje:

 • Program
 • Příští schůze 15.4.2024 15:30 hodin
 • Konání konference 20.4.2024 v chovatelském areálu Plzeň – Doubravka

 

Bere a vědomí:

 • Kontrola usnesení z minulé schůze

 

 

Ukládá:

 • Rozeslat program na Oblastní konferenci do 5.4.2024 – př. Eliáš
 • Pokladní Dita Keslová přesné plnění rozpočtu na rok 2023
 • Pokladní Dita Keslová předá pokladnu Ing. Jiřímu Fikarovi po kontrole s Ing. Pavlem Kovaříkem a zástupcem předsedy výboru

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                          Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                      Předseda

 

Usnesení

Schůze oblastního výboru duben 2024

16.4.2024

Schvaluje:

 • Program
 • Příští schůze 14.5.2024 15:30 hodin U Králů
 • Konání konference 20.4.2024 v chovatelském areálu Plzeň – Doubravka

Bere a vědomí:

 • Kontrola usnesení z minulé schůze
 • Odstoupení pokladní na základě mailové komunikace
 • Rozpočet na rok 2024

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová předá pokladní agendu do 30.4.2024
 • Předseda Ing. Krůta napíše rezignaci pro pokladní na funkci pokladní a člena výboru.
 • Výbor se usnesl všemi hlasy o přemístění a uskladnění překážek v majetku oblastního výboru na králičí hop od Stanislava Menouška do ZO Plzeň – Doubravka.
 • Oblastní výbor pověřuje jednatele Václava Eliáše k jednání se Stanislavem Menouškem o přemístění překážek do chovatelského areálu ZO Plzeň – Doubravka.

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                          Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                      Předseda

Usnesení

Schůze oblastního výboru 2024

14.5.2024

Schvaluje:

 • Program

Bere na vědomí:

 • Informace o Regionální výstavě
 • Příští schůze 20.8.2024 od 15.30 hodin U Králů

Ukládá:

 • Přítel Stanislav Menoušek odevzdá překážky na králičí hop po 6.měsíci, tedy v červenci 2024 ZO Štěnovicím, která si rozhodne, komu překážky půjčí nebo přenechají.
 • Předání pokladní agendy mezi Ing. Jiřím Fikarem a Ditou Keslovou za přítomnosti předsedou kontrolní komise Ing. Pavlem Kovaříkem

Předseda schůzi ukončil v 16.30 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                          Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                      Předseda

2023

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 17.1.2023

Místo konání Restaurace U Gigantu

 

Přítomni: př. Krůta, Eliáš, Balíček, Keslová, Ing. Lisnerová, Macháček, Menoušek

Za kontrolní výbor:   Ing. Lang

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.30 hodin, popřál všem do roku 2023 a celou schůzi řídil. Nechal hlasovat o účasti nečlenů oblastního výboru, přítele Nygrýna a Macháčkové. Všichni byli pro a nečlenové se mohli zúčastnit dnešní schůze jako hosté.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Hodnocení Oblastní výstavy, králíkářského hopu a Mikulášské nadílky
 • Informace z Valné hromady ČSCH
 • Výroční členské schůze základních organizací
 • Schůze odborností
 • Formuláře všech kandidátů do voleb
 • Konference Oblastní organizace
 • Dotace od Krajského úřadu
 • Zaplacení členských známek a Chovatele
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení a závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

Usnesení z minulé schůze byly splněny nebo se dále řeší.

 • Proplacení vystavovatelům příspěvků za Celostátní výstavu a příspěvek účastníkům králičí akademie – stále v řešení
 • Článek do Chovatele vyřešen
 • Balíčky pro mladé chovatele – splněno
 • Nákup kalendářů – splněno

3) Hodnocení Oblastní výstavy Nezvěstice 2022

 • Konala se ve dnech 3. – 4.12.2022 v Nezvěsticích
 • Macháček: zajištění v pořádku, kritika na posuzování
 • Balíček: Za drůbež malá účast drůbeže, jinak není protěžována Oblastní výstava. Malá účast vystavovatelů na ZO. Chaos při předávání výsledků. Kritika padla na adresu posuzovatelů, kdy byli umístěny vedle sebe.
 • Lang: Neprodejná zvířata, pochvala za zajištění. Kritika padla na posuzovatele. Na příště doporučil vhodnější výběr posuzovatelů. Pomoci vystavovatelům s chovem. Má informace, že plno chovatelů z důvodů zvýšení cen za krmivo, chtějí omezit chovy.
 • Nygrýn: Oblastní výstava by se měla hodnotit přísněji.
 • Lisnerová: Kritika na posuzovatele, drůbež byla celkově slabá, díky restrikcím. Hodně mladých chovatelů na Mikulášskou nadílku a chvála na program králičího hopu, nadále by jsme se měli zamyslet nad jiným programem.
 • Keslová: nezúčastnila se
 • Menoušek: Kritika na posuzovatele, soustředil se na chyby v posuzování u svých králíků ( burgundských), připomínka ke katalogu, označení kolekcí.
 • Dále se dotazoval, proč byla vyřazena chovná skupina svých burgundských králíků. Na to odpověděl vedoucí odbornosti králíků. Zvířata nebyla z vlastního chovu. Oceněná byla, body kolekce měla, ale nesplňovala kritéria soutěže.
 • Krůta: hodnotil výstavu kladně, připomněl králičí hop a Mikulášskou nadílku. Připojil se s kritikou na posuzování, hlavně holubů. Měli bychom se zamyslet o dřívějším termínu této výstavy. Ale termíny volné nejsou.
 • Ekonomicky dopadla výstava dobře. Moc se neprodávalo.
 • Jednatel V. Eliáš pošle jednotlivé vítěze na ÚV ČSCH

4) Informace z Valné hromady ČSCH

 • Na Valné hromadě byl zvolen jednatel V. Eliáš, ale z důvodu zdravotní indispozice se nemohl zúčastnit a nahradil ho Ing. Krůta, který byl zvolen jako náhradník.
 • Valná hromada byla věcná a nezvykle krátká. Končilo se v 15 hodin.
 • Zápis je na webových stránkách.

5) Výroční členské schůze

 • Výroční členské schůze by měly proběhnout do konce března.
 • Jedná se o volební výroční schůzi.
 • Kandidáti do vyšších struktur musí mít vyplněny kandidátní listiny, podepsané 2 statutárními orgány své ZO a na kandidátní listina musí být opatřena razítkem organizace.
 • Někteří členové nahlásili termíny svých výročních schůzí:
 • Plzeň – Doubravka: 10.2.2023 od 17 hodin
 • Dnešice: 24.3.2023 od 18.00 hodin
 • Přeštice 3.3.2023
 • Štěnovice 4.3.2023

6) Schůze odborností

 • Svolat do 6.4.2023.
 • Kandidáti do vyšších složek musí mít potvrzenou kandidátní listinu od ZO.
 • Konference se připravuje na duben.

7) Dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje

 • Dotace jsou vyplacené
 • Na modernizaci výstavního fundusu byla vyplacená poměrná částka 53% z původní žádosti
 • Na výstavy bylo vyplaceno: 20 000,-Kč za Krajskou výstavu, ostatní výstavy po 2 000,-Kč
 • Budou probíhat jednání na dotace na rok 2023 již v jarních měsících.

8) Placení členských známek na rok 2023

 • Byly zaplaceny kroužky, a vyfakturovány jednotlivým ZO
 • Faktura za známky přišla, musí se počkat na proplacení kroužků
 • Objednání známek je oficiálně do konce ledna. Následně se může proplatit faktura, případně další doobjednané členství.
 • Na příští rok se nebude zvedat hodnota členské známky.

8) Diskuze

 • Lang otevřel téma ptačí chřipka. Je plno informací, ale chovatelé se v těchto informacích nevyznají. Výběhy by měli být zastřešeny nad krmítkami, aby nedošlo ke kontaktu s divokým ptactvem. Jedná se o doporučení, ne příkaz.
 • Lang: Kritizoval posuzování na Národní výstavě v Lysé nad Labem. Průměr u luštičů 92,5 bodů. Chovatelé byli znechucení. Národní plemena se tímto dostávají na nezájem o jejich chov. Tato připomínka by měla zaznít na konferenci v ÚOK králíků
 • Menoušek: požádal vedoucího odbornosti králíků Jiřího Macháčka o změnu začlenění cizího králíka do chovné skupiny na soutěžní výstavě. Poukázal na svojí chovnou skupinu, která byla oceněná jako chovná skupina, ale nebyla zařazena do soutěže. Rozpoutal tím diskuzi, kdy mu bylo vysvětleno, že soutěžní kritéria jsou platná na soutěžní výstavu, kde je dáno, že vystavovat se mohou plemena z vlastního chovu. Pokud tam je králík z jiného chovu, nemůže být tato kolekce přijata do soutěže. Dále se vyjádřil ke králičímu hopu. Založil ho pod ZO Štěnovice. Dostal nějaké peníze a byla vyplacena členka Rollingerová, reprezentovala nás a patří ji poděkování a poblahopřání.
 • Na Mikulášskou nadílku pozval členky hopu, které přišly s rodiči.
 • Macháček: vysvětlil důvody kritérií soutěže pro králíky.

10) Příští schůze

příští schůze OV Plzeň se uskuteční 28.3.2023 od 15.30 hodin v Restauraci U Gigantu.

11) Usnesení a závěr

 Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 17.1.2023

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Přítomnost nečlenů oblastního výboru, přítelkyně Macháčkové a přítele Nygrýna

Bere na vědomí:

 • Rozdělení kroužků na holubi
 • Předání kroužků k rozdělení vedoucímu odboru drůbeže, př. Balíčkovi
 • Případné objednání kroužků na holuby do 8.2.2023 – Ing. Krůta
 • Hodnocení oblastní výstavy, včetně králičího hopu a Mikulášské nadílky

Ukládá:

 • Vyplacení podporu vystavovatelům celostátních výstav a účastníkům králíkářské akademie do konce ledna – př. Keslová
 • Zaslání pořadí třech vítězů Oblastní výstavy 2022 od každé odbornosti – vypracuje V. Eliáš
 • Zaplacení členských známek včetně časopisu Chovatel do 14.2.2023, popřípadě vyřídit všechny finanční pohledávky – př. Keslová
 • Zamluvení sálu v ZO Nezvěstice na Oblastní konferenci na termín 22.4.2023, případně 29.4.2023 – zajistí Ing. Krůta
 • Výroční členské schůze zajistit do konce března, s tím, že funkcionáři zašlou kandidáty do vyšších svazových funkcí všech stupňů na předepsaném tiskopise do 6.4.2023
 • Uskutečnit schůze odborností, případné nahlášení kandidátů do svazových funkcí do 6.4.2023
 • příští schůze 28.3.2023 od 15.30 v restauraci U Gigantu

Závěr provedl předseda př. Krůta poděkováním zúčastněným za konstruktivní a věcné připomínky a schůzi ukončil v 17.10 hod.   

Předseda schůzi ukončil v 17.10 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 30.3.2023

Místo konání Restaurace U Gigantu

 

Přítomni: př. Krůta, Eliáš, Balíček, Keslová, Ing. Lisnerová, Macháček

Za kontrolní výbor:   Ing. Lang

Omluveni: Menoušek

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.30 hodin a celou schůzi řídil.

 

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace ze schůzí odborných komisí.
 • Informace z Výročních členských schůzí
 • Kandidáti do Oblast. výboru a kontr. komise, formuláře, plné moci.
 • Projednání a doporučení kandidátů do vyšších svazových funkcí a ocenění.
 • Čerpání rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2023
 • Plán činnosti OV na rok 2023
 • Oblastní konference  29.4. 2023 Nezvěstice.

            mandátová a návrhová komise

            volební komise – Matoušek

            volební lístky 2x, kandidáti, volební urna

            občerstvení

 • Diskuse, příští schůze
 • Usnesení a závěr

 

Kontrola usnesení z minulé schůze

 • Úkoly splněny

Informace z výročních čl. schůzí

 • Balíček: Chválenice – Volby proběhly, pak volná zábava
 • Macháček: Dnešice – pochvala za organizaci
 • Lang: schůze v Horní Bříze proběhla bez problémů, nadpočetní většina, volby proběhly dle volebního řádu
 • Keslová: Blovice – standartní postup, na místě byl Ing. Krůta
 • Eliáš:
  • Plzeň – Doubravka – výroční schůze se konala v areálu ZO Plzeň – Doubravka, byla usnášeníschopná, volby proběhly veřejným hlasováním, funkcionáři se po volbách nezměnili.
  • Přeštice – Standartní postup v chovatelském areálu ZO Přeštice, volba dle volebního řádu, na místě představitelé města Přeštic. Volby veřejné hlasování. Nikdo nový do výboru nebyl zvolen.
  • Dolní Lukavice – Schůze probíhala v chovatelském areálu. Volby proběhly dle volebního řádu, volilo se an blok, na místě starosta obce.
  • Štěnovice – Výroční členská schůze se konala v Lidovém domě ve Štěnovicích. Volby si členové odhlasovali veřejné, volilo se po jednotlivých kandidátech. Jeden kandidát nebyl zvolen do výboru, dovolil se další člen. Výbor je tříčlenný. Hovořilo se o prodeji areálu, kdy se členové mezi sebou nedokázali shodnout, jestli o jednání bylo jednáno na schůzi. V ZO mezi členy zatím panují neshody. Členové s prodejem areálu obce nesouhlasí!!! Byla dovolena členka, př. Dědková na funkci pokladní. V současné době má ZO Štěnovice 6 členů.
  • Plzeň 6 – Koná se 31.3.2023 v Útušicích v restauraci.
 • Krůta :
 • Blovice – starosta přítomen, Dita Keslová schválena do Oblastního výboru.
  • Nezvěstice – tradiční výroční schůze v chovatelském areálu, úbytek členů
  • Dnešice – v chovatelském areálu standartní průběh, volby dle volebního řádu. Schůze řídila Ing. Lisnerová.

Informace ze schůzí odborných komisí

 • Drůbež – Eliáš opraví kritéria, zápis bude zaslán, dobrá účast. Jednatel Eliáš navrhl umístit na webové stránky burzu kroužků.
 • Králíci – Macháček podal informace o průběhu králíkářské komise a zápis zašle, diskuze o průběhu posuzování, nominace na ÚOK králíci, pojede Macháček a Eliáš.
 • Holubi – Krůta – Hojná účast, program v deseti bodech, návrh místo pohárů za salám, nepřijato. Informace o knize o historii holubářství v Čechách.

 

Kandidáti do Oblastního výboru a kontrolní komise

 • Do 6.dubna předat kandidáty k rukám jednatele OO.
 • Projednány kandidáti do Oblastního výboru, kandidát do ÚOK holubů Ing. Bukovský, projednání a schválení vyznamenání pro členy ZO Plzeň 6.
 • Krůta bude dál kandidovat.

Kandidáty do ústředních výborů a rozhodčích komisí

 • Ing Bukovský byl schválen jako kandidát do ÚOK holubů a ÚVV ČSCH

 

7) Čerpání rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2023

 • Za 14 dní pošle na e-mail návrh a plnění každý se vyjádří
 • Dvě členky MCH na olympiádu – Lisnerová
 • Přeposílat objednávky za známky – v momentě objednání do databáze může být vystavená faktura ZO, přijímacího člena.
 • Zvednout náklady na občerstvení na Oblastní konferenci
 • Zvýšit náklady na oblastní výstavu
 • Byl domluvený rozpočet

 

8) Plán činnosti OV na rok 2023

 • Návrh na Regionální výstavu Dnešice, konec října, výstava v Plzeňském kraji, uvidíme, jak zvolí delegáti na krajské konferenci v květnu
 • Podpořit MCH včetně finančního zajištění
 • Podporovat zájemce králičího hopu, pozvat na regionální výstavu
 • Finančně podpořit naše vystavovatele při celostátních výstavách – 80% nákladů, 3,- Kč/km, doložením podkladů nejpozději na oblastní výstavu
 • Uskutečnit oblastní výstavu a podpořit částkou 5 000,-Kč a poháry, oslovit SABE a další firmu
 • Při rozdělení dotace rozdělit podle pravidel.
 • Podporovat zájemce králičího hopu, najít členku, která by králičí hop zaštiťovala. Proplácet za závody, reprezentace oblasti.

 

9) Oblastní Konference: koná se 29.4.2023 v Nezvěsticích

 • Jednatel přečetl pozvánku včetně programu
 • Mandátová komise – V. Eliáš
 • Návrhová – Ing. J. Loukota
 • Ověřovatel zápisů – vybere se z pléna
 • Volební komise – Matoušek
 • Volební lístky – V. Eliáš
 • Volební urna – Ing. V. Krůta
 • 5 000,-Kč na podporu Oblastní konference

 

Příští schůze – určíme si termín na konferenci

 

 

Schůze Oblastního výboru 30.3.2023

Usnesení

Schvaluje:

 • Program

Bere na vědomí:

 • Informace o účasti a průběhu na výročních členských schůzích
 • Informace o průběhu odborných komisích

Ukládá

Eliáš opraví kritéria drůbeže

Eliáš – nahlásit delegáty na konferenci odborností Macháček, Balíček, Bukovský schváleno schůzí oblastního výboru do 31.3.2023

Pokladní Dita Keslová do 14 dnů od dnešní schůze pošle plnění rozpočtu za rok 2022 a návrh na rok 2023 e-mailem všem členům oblastního výboru

Funkcionáři ZO do 6.4.2023 předají k rukám jednatele V. Eliáše kandidáty do OO ČSCH.

Jednatel V. Eliáš připraví volební lístky na Oblastní konferenci 2023.

Podpora zájemkyň o králičí hop včetně odsouhlasené finanční podpory, v případě reprezentace oblasti Plzeň při účasti na závodech.

Předseda schůzi ukončil v 17.10 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                                               Předseda

 

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 12.6.2023

Místo konání Restaurace U Gigantu

 Přítomni: Ing. Krůta, Balíček, Macháček, Ing. Fikar

Za kontrolní výbor:   

Omluveni: Keslová, Ing. Kovařík, Ing Lisnerová

Nepřítomen: 0

Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.40 hod.

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení z minulé schůze
 • Usnesení konference a hodnocení
 • Krajské sdružení 6.5.2023 v Doubravce příspěvek
 • Návštěva ZOO
 • Rozpočet 2023
 • Krajská výstava
 • Předání registrace
 • Diskuze
 • Závěr

Program byl schválen.

Kontrola plnění usnesení:

Body byly splněny

Usnesení Oblastní konference

Předseda seznámil s usnesením

Opravit konání oblastní výstavy, vypustit „ dle počtu vystavených zvířat“

Hodnocení konference:

Macháček: Pochvala, kritika na rozpočet.

Fikar: Kritika na rozpočet

Balíček: Kritika na pokladní – nebyla dostatečně připravena

Krůta: Nedostatek – pokladní, nebyl připraven rozpočet, zpráva Kovaříka suplovala zprávu pokladní

Krajské sdružení konference:

Konala se 6.5.2023

Výbor byl zvolen tříčlenný

Volba předsedy Ing. Krůta, jednatel V. Eliáš, pokladní Zdeňka Kantová

Z příspěvku na krajskou výstavu 10% na činnost,

Navýšení příspěvku neprošlo, ale konference schválila dobrovolné navýšení. Předseda navrhuje 1500,-Kč.

Všichni přítomní souhlasí s navýšením

Návštěva ZOO – 20.5.2023

Předseda seznámil s průběhem.

PLÁNUJE SE PROPAGAČNÍ VÝSTAVA V SRPNU

Rozpočet – není pokladní, přechází na další schůzi

Krajská výstava:

 1. – 15.10.2023 v Horšovském Týně

Oblastní registrátor:

Informoval o předání agendy a adresy Mezi silnicemi 39, Plzeň

Diskuze:

Ing. Krůta: Začátek srpna příští schůze – podle jednatele

Macháček: Informace z Konference ÚOK  – nový výbor

 • Informace o elektronické registrace
 • Pozitivní list o zvířatech

Balíček: zúčastní se konference ÚOK drůbeže

Ing. Krůta: Informace o konferenci ÚOK  holubů – Volby na první kolo – předseda Gajda, volili se jednotlivci

Eliáš: Vyzval předsedu k hodnocení Krajské konference.

Eliáš: Pochválil členy ZO Plzeň – Doubravce. Za přípravu klubovny a občerstvení na Krajskou konferenci.

Vyzval vedoucí o příspěvky do IZ.

Odsouhlasená Evropská výstava v Lysé králíků a morčat. S celostátní výstavou drůbeže a holubů.

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 12.6.2023

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

Program

Oblastní výbor souhlasí s příspěvkem do Krajského sdružení ve výši 1 500,-Kč od roku 2023

Bere na vědomí:

Informace z oblastní konference

Informacemi z konference Krajského sdružení

Ukládá:

Příští schůze – začátkem srpna – termín bude upřesněn

Ukládá pokladní Ditě Keslové poslat na ZO příspěvky z Krajského sdružení za uskutečněné výstavy roce 2022. Termín do konce června 2023.

 

Předseda schůzi ukončil v 16.50 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                                               Předseda

Schůze oblastního výboru ČSCH Plzeň

Usnesení

9.8.2023

Schvaluje:

Program

Nákup pohárů do 7000,-Kč na oblastní výstavu 2023

 

Bere na vědomí:

Propozice regionální výstavy

 

Ukládá

Úkoly Pokladní se přesouvají z minulé schůze na příští schůzi za přítomnosti pokladní Dity Keslové

Zajištění dopravy na Regionální výstavu do Horšovského Týna zajistí Dita Keslová – všichni pro

Poháry pro oblastní výstavu zajistí předseda do 7000,-Kč

Chovatelský den v ZOO – odborný výklad zajistí Jiří Macháček – králíci, Martin Loukota drůbež

Pozveme Mgr. Trylčovou na Regionální výstavu a Oblastní výstavu

Pozvat Ing Alenu Botkovou z Krajského úřadu na Regionální a oblastní výstavu

Pozvat mladé chovatele na králičí hop na oblastní výstavu.

Ukládá předsedovi, aby projednal s předsedou kontrolní komise situaci v nákupu materiálu a propagace králičího hopu s vedoucím kroužku MCH vedeným Stanislavem Menouškem.

Svolat schůze do 21.9.2023

Schůze odborné komise králíků a drůbeže se koná 19.9.2023

Příští schůze 25.9,od 15.30 hodin

Chovatelé králíků by měli dbát vetší pozornost na vyplnění dokladů

Usnesení

25.9.2023

Schvaluje:

 • Program
 • Nákup kalendářů 30 ks v hodnotě 50,-Kč/ks
 • Nákup upomínkových předmětů k výročí založení Chválenic a Kasejovic
 • Chovatelský den – ukázky posuzování

Bere na vědomí:

 • Informace z průběhu jednání

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová zaplatí výstavní poplatek za Regionální výstavu ve výši 2000,-Kč do 5.20.2023
 • Předseda Ing. Krůta nakoupí 30 ks. Kalendářů
 • Předseda nakoupí upomínkové talíře v hodnotě 500,-Kč/ks pro ZO Chválenice a Kasejovice
 • Pověřujeme předsedu Ing. Krůtu na jednání s pokladní Ditou Keslovou do příští schůze

 

Usnesení Oblastního  výboru

Ze dne 30.10.2023

Schvaluje:

Program

Nákup balíčku na Mikulášskou nadílku při oblastní výstavě za 150,-Kč pro mladé chovatele a děti chovatelů

Proplacení dopravců na regionální výstavu v ceně 3, Kč osobní auto , 5Kč osobní auto s přívěsem, dodávka 10Kč/km

Od dubna do konce května finanční vypořádání s registrátory

Příspěvek pro vystavovatele CV Lysá dle schváleného rozpočtu

Bere na vědomí:

Proběhla diskuze o počtu zvířat na proplacení podpory. Návrh byl 150ks. Bude se schvalovat na konferenci.

Zajištění pomocníků na Oblastní výstavě na základě požadavku ZO Nezvěstice

Příští schůze 20.11.2023

Ukládá:

Králičí hop zajištěn, za organizaci zodpovídá Ing. Kovařík

Svolat schůzi na záchranu ZO Nepomuk – Ing. Lang s Eliášem zalobuje za záchranu ZO

Vystavovatelům CV doklady pro vyúčtování Výstavních poplatků doložit do 6.12.2023 s číslem účtu příjemce.

Pokladní proplacení části výstavních poplatků do 31.12.2023.

Proplacení poplatků za výstavy od Krajského sdružení do 31.12.2023

Oblastní výstava – vedoucí odborností provedou vyhodnocení svých odborností, celkové vyhodnocení Eliáš

2022

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 25.1.2022

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Macháček, Menoušek,

Za kontrolní výbor: Ing. Kovařík

Omluveni: Ing. Lisnerová, Ing. Harviš, Keslová

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Hodnocení chovatelského roku 2021
 • Plán chovatelských aktivit na rok 2022
 • Účast na výročních členských schůzích ZO
 • Výměna kroužků na holuby a případný odběr
 • Čerpání rozpočtu 2021
 • Nové webové stránky
 • Nový účetní program
 • Konference oblastní organizace
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Rozdělení krajských dotací
 • Usnesení
 • Závěr

Jednatel navrhl doplnit program o bod objednaných členských známek a tím počet členů. Tento bod byl zařazen na bod č.12.

Tento program byl všemi přítomnými členy schválen

2) Kontrola plnění usnesení

Předseda Ing. Krůta přečetl usnesení z minulé schůze a probral jednotlivé body.

Vzhledem k nepřítomnosti pokladní se body týkající se účetnictví přesunou na další schůzi, stejně jako rozdělení dotací podle výstav, neboť nejsou shromážděny všechny podklady.

3) Hodnocení chovatelského roku 2021

 Předseda Ing. Krůta zhodnotil rok 2021.

Byla Celostátní výstava mláďat v Přerově, Celostátní výstava v Lysé nad Labem, tam jsme se nezúčastnili meziokresní soutěže z důvodu neúčasti drůbeže. Neuskutečnili se některé výstavy, hlavně se nekonala Oblastní výstava.

Konalo se 8 výstav.

Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem se zúčastnilo kolem 2000 lidí.

4) Plán chovatelských akcí na rok 2022

– plánované výstavy jsou na webových stránkách

– Jednatel V.Eliáš oznámil, že každý, kdo na schůzi plánuje výstavu se může v chytrém telefonu podívat na webové stránky, jestli termín na výstavu je ještě volný.

– Celostátní výstavy jsou naplánované.

– Regionální výstava by se měla konat v Nezvěsticích. O termínu se ještě bud jednat na krajské konferenci.

Byly dohodnuty podmínky Krajské výstavy k prosazování na krajské konferenci.

5) Účast na výročních členských schůzích

V loňském roce se vlivem epidemiologické situace výroční členské schůze nekonaly, pokud se konaly, tak bez pozvání dalších hostů.

Členové oblastního výboru se na pozvání výročních schůzí zúčastní.

Zatím jsou členské schůze uzavřené, bez hostů.

Výroční členské schůze by se měly konat do poloviny dubna.

6) Výměna kroužků na holuby, případný odběr

Při objednávce a rozdělení kroužků na holuby došlo k chybám, na které se brzy přišlo.

Ing. Krůta pojede 3.2.2022 na jednání do Prahy a pokusí se chyby napravit výměnou kroužků, popřípadě pro zájemce kroužky přiobjednat.

7) Čerpání rozpočtu 2021

Vzhledem k nepřítomnosti pokladní se tento bod odsouvá na příští schůzi.

8) Nové webové stránky

Jednatel V. Eliáš vysvětlil situaci, která ho vedla k vytvoření nových stránek.

 • Původní webové stránky nesplňovaly trend moderní doby
 • Byly přeplněné informacemi a již nepřehledné

Nové webové stránky:

 • Jsou přehlednější
 • Zobrazují se i na tabletech a mobilních telefonech
 • Díky rozbalovacím mřížkám, jsou přehlednější
 • Jdou tam vkládat videa
 • Jsou zabezpečené a tím i bezpečnější pro uživatele

Předseda navrhl odměnu jednateli za nové webové stránky. Jednatel navrhl, aby se toto jednání odsunulo na další schůzi, kdy bude přítomna pokladní.

9) Nový účetní program

Vzhledem k nepřítomnosti pokladní se tento bod odkládá.

10) Oblastní konference

Měla by se konat 30.4.2022, pokud bude k tomu nakloněna epidemiologická situace.

Pokud se oblastní konference z výše uvedených důvodů nebo jiných, konat nebude, termín se posune o měsíc později, tedy poslední sobotu v květnu. Návrh od členů výboru byl, aby se oblastní konference konala v Nezvěsticích. O místě konání se bude jednat.

Změna bodů v programu.

11) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 22.2.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

12) Rozdělení krajských dotací:

Tento bod platí a odsouvá se na příští jednání.

13) Počty členů podle přihlášených členství:

Jednatel seznámil s počty a ukázal grafy s klesající tendencí.

Na základě odhlášení členů ZO Přeštice – poštovní holubi, byla tato ZO zrušena.

Celkem máme 18 základních organizací

Celkový počet dospělých členů máme 282 a 34 mladých chovatelů, celkem 316 členů. Členství již je objednané.

14) Diskuze:

Eliáš:

Jednatel přešel na diskuzi a postěžoval si na neinformovanost členů ZO.

Přes e-mail se posílají Informační zpravodaje, různé informace, které bohužel v některých ZO končí pouze na e-mailech funkcionářů a členové tyto informace nemají a tak vznikají dezinformace.

Z tohoto důvodu byly na Facebooku založeny dvě skupiny.

Jedna pro členy základních organizací, které jsou sdruženy pod Oblastní organizací Plzeň, a jedna pouze členů výboru. Obě skupiny jsou soukromé, čili se tam nemohou přihlásit jiní uživatelé Facebooku, ale pouze schválení.

Má to určité výhody v komunikaci a využití.

Připomněl, že každá ZO může plánovat již na schůzi výstavy nebo se podívat na termíny ostatních.

Bude se jednat o dotaci na Krajském úřadě.

Macháček:

Na webových stránkách ČSCH  je plánována 23.4.2022 Ústřední konference odbornosti králíků se školením registrátorů.

Menoušek:

ZO Štěnovice zakládá kroužek pro mladé chovatele se zaměřením na králičí hop.

Podmínka je členství v ČSCH.

Začátek činnosti od 1.3.2022.

Domluveno se základní školou ve Štěnovicích.

Požaduje finanční obnos pro začátek na koberce a překážky.

Jednatel toto dá na vědomí na webové stránky.

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 25.1.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Konferenci Oblastní organizace na den 30.4.2022, pokud bude možnost ji pořádat. V případě zrušení tohoto termínu například z důvodu epidemiologické situace, posune se termín o měsíc na konec víkendu příštího měsíce.
 • Odměnu jednateli za vytvoření nových webových stránek, jednání v tomto bodě bude pokračovat na další schůzi.

Bere na vědomí:

 • Založení kroužku pro mladé chovatele se zaměřením králičího hopu v ZO Štěnovice.

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová si připraví čerpání rozpočtu na rok 2022.
 • Jednatel V.Eliáš si připraví seznam uskutečněných výstav s počty zvířat.

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 22.2.2022

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Macháček, Menoušek, Ing. Lisnerová, Ing. Harviš, Keslová

Za kontrolní výbor: Ing. Kovařík. Ing. Lang

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka a Ing.Langa za člena kontrolní komise

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Čerpání rozpočtu
 • Nové webové stránky
 • Nový účetní program
 • Rozdělení dotace z Krajského sdružení
 • Oblastní konference
 • Krajská konference
 • Kroužek MCH králičí hop
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

 

2) Kontrola plnění usnesení

– Předseda Ing. Krůta přečetl usnesení z minulé schůze a probral jednotlivé body.

– Většinu bodů z usnesení, bylo k dalšímu projednání.

3) Čerpání rozpočtu

– Pokladní Dita Keslová připravila plán čerpání na rok 2022, rok 2021 ještě zpracovává.

4) Nové webové stránky

– na minulé schůzi nebyla dořešena otázka odměny jednateli za vytvoření webových stránek, které trvali 3 dny a není to jen vytvoření, ale další aktualizace a doplňování informací

– návrh na minulé schůzi byl a částka 5 000,-Kč jako jednorázová odměna. Všichni členové výboru s tím souhlasili

5) Nový účetní program

– Pokladní s novým programem pracuje,

– Do účetního programu zadá položky z roku 2021

6) Rozdělení dotace z Krajského sdružení ČSCH

– o tomto bodě se ve výboru diskutuje více měsíců

– byl návrh rozdělit dotaci ZO, které pořádali výstavu s tím, že dostanou určitou částku závislou na počtu zvířat.

– jednatel byl zaúkolován výpočtem na jednotlivé ZO.

– do výpočtu nebyly zahrnuty speciální výstavy, což jsou celorepublikové akce a platí se za ně klecné

– po spočítání všech zvířat vyšla částka 4,76Kč/ks

– jednatel přečetl odměny 8 ZO, které měli to štěstí a mohli uspořádat výstavu a jejich částky

– byly i jiné návrhy, např. rozdělení všem 8 ZO stejně, rozdělení dotací ZO, které v minulosti konali výstavy, nebo zaokrouhlit tuto částku na 5,-Kč/ks

– bylo hlasováno, kdo je pro, aby byl původní návrh, tedy vyplatit 8 ZO na základě počtu zvířat, tedy 4,76,Kč/ks

hlasování: 5 pro ; 2 proti.

Bylo odhlasováno, že bude vyplacena částka 4,76,Kč/ks 8 ZO, které v roce 2021 uspořádali výstavu

7) Oblastní konference 2022

– bude se konat 30.4.2022

– jedná se o místu konání, jednání probíhá ze ZO Blovice

8) Krajská konference

– Krajská konference se měla konat dne 19.2.2022, ale byla zrušena

– byla přesunuta o měsíc později, tedy na 19.3.2022 v Nezvěsticích

– předseda přečetl pozvánku, kde je psáno, že se mohou zúčastnit předsedové a jednatelé jednotlivých ZO.

– zájem o účast projevil Stanislav Menoušek.

9) Kroužek pro MCH se zaměření na králičí hop

– na minulé schůzi Stanislav Menoušek informoval o záměru založení kroužku pro mladé chovatele pod ZO Štěnovice, se zaměřením na králičí hop

– členky již předali přihlášky a jsou u jednatele

– musel nakoupit koberce a překážky

– od Krajského úřadu na odboru školství má zažádáno o dotaci

– koncem února má první ukázku králičího hopu v ZŠ  Štěnovice

– Z rozpočtu Oblastní organizace bude vyčleněna částka podle přidělené dotace

10) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 28.3.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

11) Diskuze:

Eliáš:

Podal informace o doplnění databáze, zatím nemá informace od ZO Blovice

Nemá zdaleka ode všech souhlasy zadání jmen na webové stránky. Uvedl, že to není povinnost, když nebude mít souhlas, na stránkách toto jméno nebude.

Jména funkcionářů jsou tam z důvodu potencionálních nových členů, kteří mohou kontaktovat předsedy nebo jednatele ZO v místě bydliště nového člena.

 • Podal informaci o nabídce krmiv, z ČSCH, která mu přišla e-mailem
 • Po zhodnocení, toto krmivo vyjde dráž než odebrání krmiv z místních firem

Macháček:

Vznesl dotaz na končící ZO Přeštice poštovní holubi, jestli nemají majetek ČSCH, konkrétně areál. Nikdo o takovém areálu neví a bude se to zjišťovat

Menoušek:

Nesouhlasí s rozdělením dotace od Krajského sdružení.

Bylo odsouhlaseno většinou.

Ing. Kovařík:

Vznesl dotaz na člena Šafandu, ve které ZO je členem. On nedával přestupní lístek. Tento dotaz byl směřován na jednatele, který na tuto otázku nebyl schopný odpovědět, nebo se musí podívat doma v počítači do databáze a odpoví elektronicky.

Ing. Lang:

Oznámil, že výstava v Kralovicích byla úspěšná, v 9 hodin nebyly katalogy.

Dále oznámil, že trvá objednávka chovatelům za nákupní cenu při objednání nad 600 kg. Krmiva se dál budou zdražovat

Ing. Krůta:

Souhlasil s Ing. Langem o výstavě v Kralovicích

Byl pozdě zaslán časopis Chovatel z důvodu pozdního zaslání objednávky známek vyhlášením sekretariátu ÚV ČSCH.

V.Eliáš: Vysvětlil situaci. Známky měly být objednány do konce ledna 2022 z důvodu úpravy známky pro MCH s časopisem, která byla schválena na Valné hromadě 4.12.2021. Z tohoto důvodu se  objednávka známek oddálila a byla tak zaslána v Metodickém pokynu z ÚV ČSCH z Prahy.

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 22.2.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Oblastní výbor schvaluje vyplacení 5 000,-Kč jednateli za vypracování webových stránek a jejich aktualizování.
 • Oblastní výbor schvaluje vyplacení 8 základním organizacím poměrnou část dotace z Krajského sdružení PK, které pořádali výstavu. Rozdělení je závislé na počtu vystavených zvířat, částka byla vyčíslena na 4,76Kč/ks.

Bere na vědomí

 • Informace o svazové nabídce krmiv

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová si připraví čerpání rozpočtu za rok 2021 do příští schůze
 • Pokladní Dita Keslová prostředky z dotace KS rozešle ZO do konce března.
 • Předseda vytvoří program na připravovanou Oblastní konference, která by se měla konat 30.4.2022. Místo bude upřesněno.
 • Příští schůze – 28.3.2022

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 28.3.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Ing. Harviš,

Za kontrolní výbor: přítomen Ing. Kovařík, omluvil se Ing. Lang

Omluveni: Macháček, Ing. Lisnerová, Keslová

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace o krajské konferenci
 • Výroční schůze
 • Čerpání rozpočtu
 • Program konference
 • Návrh volebního programu
 • Kroužek MCH králičí hop
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

2) Kontrola plnění usnesení

– Předseda Ing. Krůta přečetl usnesení z minulé schůze a probral jednotlivé body.

– Většina bodů z usnesení, bylo k dalšímu projednání, neboť není přítomna pokladní z důvodu nemoci.

3) Informace o Krajské konferenci

– Krajská konference se konala v Nezvěsticích ve dne 19.3.2022

– Byla domluvena Krajská výstava, která se bude konat v Nezvěsticích v termínu

 1. – 15.10.2022

– Od roku 2023 bude muset mít každá Základní organizace datovou schránku. Tato informace bude upřesněna z Ústředního výboru.

– účetní uzávěrka se musí posílat na CDčku na finanční úřad a soud

– jednalo se obecně o prodeji chovatelských areálů, kdy se členové mylně domnívají, že si mohou rozdělit peníze za prodej areálu.

            1) areál musí být nabídnut jiné organizaci se stejnou nebo podobnou činností

            2) Pokud toto nebude realizováno, nabídne se obci

            3) pokud město odmítne, nabídne se Kraji a ten toto odmítnout nesmí.

            4) V případě, že si členové rozdělí finanční prostředky za prodej areálu, dopustí se trestného činu!

4) Výroční členské schůze

– Výroční členské schůze se konaly v Blovicích a Nezvěsticích. Přítomny na nich byli Ing. Krůta a S. Menoušek

– V Blovicích jsou chovatelé podporovány obcí

– Výroční členské schůze se nesly v přátelském duchu.

5) Čerpání rozpočtu

– Tento program byl odsunut na příští schůzi z důvodu nepřítomnosti pokladní.

6) Program konference

– Předseda Ing. Krůta přednesl program konference a členy výboru ho nechal schválit. Po úpravách byl program schválen a bude součástí pozvánky na Oblastní konferenci.

7) Návrh volebního řádu

– Ing. Krůta přečetl volební řád a nechal schválit členy výboru. Ten byl schválen

8) Kroužek pro MCH se zaměření na králičí hop

– Stanislav Menoušek se ohradil proti výroku předsedy na minulé schůzi o proplacení potřeb pro králičí hop

– Je zažádáno o dotaci, ale není jisté, že dotace bude kladně vyřízena. Proto opět požádal výbor o proplacení překážek a koberce. Zatím byly náklady okolo 6 000,-Kč

– Výbor schválil proplacení finančních prostředků oproti doložení dokladů.

10) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 11.4.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

11) Diskuze:

K diskuzi se nikdo nepřihlásil.

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 22.2.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • program Oblastní konference a volební řád pro volby roku 2023 do Oblastního výboru a Kontrolní komise
 • Proplacení nákladů zhruba 6 000,-Kč spojených s nákupem překážek a koberce pro účely králičího hopu po předložení dokladu o jejich nákupu.

Bere na vědomí

 • Informace z Krajské konference

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová si připraví čerpání rozpočtu za rok 2021 do příští schůze
 • Pokladní Dita Keslová prostředky z dotace KS rozešle ZO do konce března a vyplatí jednorázovou odměnu jednateli za vytvoření webových stránek.
 • Po předložení dokladu o nákupu překážek a koberce pro účely králičího hopu, pokladní Dita Keslová proplatí S. Menouškovi finanční hotovost investovanou na výše zmíněné prostředky potřebné ke králičímu hopu.
 • Příští schůze – 11.4.2022

Předseda schůzi ukončil v 16.00 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 11.4.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Macháček, Keslová

Za kontrolní výbor: přítomen Ing., Ing. Lang

Omluveni: Ing. Lisnerová,

Nepřítomen: Ing. Harviš

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Nový účetní program
 • Čerpání rozpočtu 2021
 • Plán činnosti na rok 2022
 • Propagační výstava v ZOO
 • Rozpočet na rok 2022
 • Zajištění Oblastní konference 2022
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

– Téměř vše bylo splněno

– Nebyly vyplaceny poplatky St. Menouškovi za králičí hop a odměna jednateli za nové webové stránky. Úkol trvá

–  Předsedovi byl od St. Menouška doručen e-mail s doplněním programu na zvýšení oblastního výboru na 11 členů. Předseda s tímto krokem nesouhlasí.

– Předseda navrhne bod do programu ohledně rozdělování dotace na jednotlivé organizace. Vznikla diskuze ohledně přerozdělování. Většina členů souhlasí s rozdělením podle počtu zvířat. Delegáti konference rozhodnou systém přerozdělování.

3) Nový účetní program

– Pokladní Dita Keslová představila nový účetní program. Podala informace, co v programu již udělala a co ji ještě čeká doplnit.     

4) Čerpání rozpočtu

– Pokladní Dita Keslová rozdala čerpání rozpočtu za rok 2021. Seznámila s jednotlivými položkami.

– Seznámení s rozpočtem bude v programu Oblastní konference.

– Dále se výbor zabýval rozpočtem na rok 2022 s vyrovnaným rozpočtem.

– Celostátní kolo olympiády mladých chovatelů

5) Plán činnosti na rok 2022

Předseda Ing. Krůta seznámil s plánem činnosti na rok 2022. Nebude svoz zvířat na celostátní výstavu. Plán se tímto upravil a bude to předneseno delegátům na Oblastní konferenci.

6) Propagační výstava v ZOO

– ZOO Plzeň má zájem o propagační výstavu ve spolupráci ČSCH.

– Výstava bude jednorázová.

– Počítá se s akcí pro mladé chovatele.

7) Rozpočet na rok 2022

Byl projednán. Viz výše.

8) Zajištění oblastní konference 2022

.- Zapisovatel Eliáš, ověřovatele navrhneme z pléna.

 • Mandátová komise, navrhujeme přítele Pravdu.
 • Kontrola usnesení Eliáš
 • Vedoucí odborností – připraví si zprávy
 • Pokladní zprávy – Keslová
 • Zpráva kontrolní komise – Ing. Kovařík
 • Návrh plánu práce – Ing. Krůta
 • Rozpočet – Keslová
 • Návrhová komise – Mencl, Ing. Loukota
 • Hlasovací lístky a prezenční listinu připraví Eliáš

10) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 23.5.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

11) Diskuze:

Menoušek: Vznesl dotaz, co znamená informace z Ústředního výkonného, která je údajně v zápise, milion korun na spolkovou činnost. Předseda nedokázal na tuto otázku odpovědět, není si vědom, že by se něco takového projednávalo a tuto informaci zjistí.

Menoušek: Informoval o doručení dopisu z Krajského úřadu, kdy mu odbor životního prostředí odpovídá na žádost o dotaci. Dotace bude řešena v rámci rozdělení dotace z Krajského sdružení ČSCH.

Menoušek: požaduje opětovně zaslat tabulku s rozdělení dotace na jednotlivé ZO.

Macháček: Informoval o plánované konferenci ÚOK králíků. On se zúčastnit nemůže, navrhl Stanislava Menouška, který s účastí souhlasil. Bude mu proplacena náhrada za cestu            5,-Kč/km. St. Menoušek doplnil, že uvažuje o svém nástupci a navrhuje přítele Hyťhu.

 

 

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 22.2.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Delegáta na Ústřední konferenci králíků St. Menouška

 

Bere na vědomí

 • Informaci z Ústředního výboru

Ukládá:

 • Jednatel připraví na Oblastní konferenci prezenční listinu a hlasovací lístky
 • Pokladní Dita Keslová rozešle členům výboru rozpočet, registraci králíků a rozdělení dotace na jednotlivá ZO
 • Menoušek se zúčastní Konference ÚOK králíků ve dne 23.4.2022 v zasedací místnosti ÚVV ČSCH v Praze. Bude mu uhrazena náhrada za dopravu v částce 5,-Kč/km
 • Příští schůze – 23.5.2022

 

Předseda schůzi ukončil v 16.00 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 23.5.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Balíček

Za kontrolní výbor:  Ing. Lang

Omluveni: Ing. Lisnerová, Macháček

Nepřítomen: Keslová

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze není usnášeníschopná. Přivítal člena kontrolní komise Ing. Romana Langa. Dále přivítal přítele Aloise Balíčka jako kandidáta na vedoucího odbornosti drůbeže, který se bude na tuto funkci kooptovat, až bude schůze usnášeníschopná.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Kooptace na vedoucího odbornosti drůbeže
 • Rozpočet na rok 2022
 • Hodnocení oblastní konference 2022
 • Návrh nových stanov
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

– Téměř vše bylo splněno

– Pokladní nerozeslala rozpočet registrace králíků a rozdělení dotací na jednotlivá ZO – úkol trvá

– St. Menoušek se měl zúčastnit konference ÚOK  králíků – splněno

3) Kooptace vedoucího odbornosti drůbeže

– Z důvodů neusnášeníschopné schůze se tento bod odkládá. Přítel Alois Balíček se zúčastní konference ÚOK Drůbeže v Praze ve dne 4.6.2022.     Bude mu uhrazena cesta 3,-Kč/km. Jednatel zajistí nahlášení delegáta.

4) Rozpočet na rok 2022

– z důvodu nepřítomnosti pokladní Dity Keslové se tento bod odkládá.

5) Hodnocení olastní konference 2022 v Blovicích

Předseda Ing. Krůta vyzval k hodnocení ostatní členy výboru.

Menoušek: Nezmiňoval se o konferenci, ale k poslednímu zápisu ze schůze oblastního výboru. Ke konferenci nemá zvláštních připomínek, zásadní byla ta, že ZO, které nemají zaplaceno, měli hlasovací lístek. K tomu se vyjádřil jednatel, který situaci vysvětlil. Rozdávání hlasovacích lístků má v kompetenci člen mandátové komise. Ta ještě před zahájením schůze nefungovala, tak je rozdával jednatel. Bohužel neměl informace o tom, která organizace nemá zaplaceno, a že tento problém existuje. Vznikla diskuze o kontrole plateb.

Ing. Lang: Zásadním problémem byla nepřítomnost pokladní Dity Keslové, vše se zvládlo, měla spád, vyřešilo se vše.

Eliáš: Konference byla zmateční. Nefungovala mandátová komise před začátkem, volené komise nevěděli, co mají říkat a pletli se navzájem, když byl vyzván jeden vedoucí odbornosti, začal mluvit někdo jiný. Nepřítomnost pokladní byl problém, ale omluva ze zdravotních důvodů byla dostatečná a s tím se nedalo nic dělat. Důležité však je, že se vše probralo a vyřešilo.

Ing. Krůta: Předseda souhlasil s jednatelem. Nebyla předjednaná mandátová komise v pořádající ZO. ZO Tymákov měli neprávoplatného delegáta z důvodu neuhrazení členství. Nebyl na místě seznam uhrazení členství.

Ing. Lang reagoval na vzniklou situaci, že by měla pokladní dát seznam plateb dopředu, včetně s rozpočtem.

6) Návrh nových stanov

Menoušek: porovnávají se s ostatními zájmovými organizacemi.

Ing. Lang: Nečetl. Mělo by se to vysvětlovat v časopise Chovatel.

Eliáš: Návrh stanov zatím nečetl

Ing. Krůta: Představil jednotlivé body návrhu.  Předseda Ing. Matouš chce převézt administrativu na krajské sdružení. Vznikla diskuze o problémech řešení mezi vyšších a nižších celků. Jednatel V. Eliáš představil na konkrétních problémech nespolupráce ze ZO.

7) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 20.6.2022 nebo 27.6.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu. Termín bude ještě upřesněn.

8 ) Diskuze:

Menoušek: Navrhuje řešení problému razantně řešit restrikcí.

Menoušek: Podal informace o průběhu ÚOK  králíků v Praze. Registrátoři byli zrušeni. Konferenci řídil Fasora. Elektronická registrace králíků stále trvá. Některé okresy nemají odevzdané zprávy o registraci králíků.

Informoval o připravované vzdělávací akci Králíkářská akademie při ČSCH, kde bude přednáška o chovu králíků s názornou ukázkou posuzování. Koná se 9.7.2022 v Praze a poplatek je pro MCH 400,-Kč, pro dospělého 700,-Kč. Oblastní výbor se rozhodl, že zájemcům uhradí 50% poplatku a dopravu.

 

 Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 23.5.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Bere na vědomí:

 • Program

Ukládá:

 • Oblastní výbor deleguje Aloise Balíčka na konferenci ÚOK drůbeže v Praze
 • Jednatel zašle se zápisem z oblastní konference i rozpočet na rok 2022
 • Vzdělávací akce pro mládež Odborný králíkářský seminář 9.7.2022 v Praze – účastníci zaplatí 50% poplatku a bude jim uhrazena doprava jedním autem v hodnotě 5,-Kč/km nebo hromadná doprava oproti dokladu o zaplacení jízdného.
 • Příští schůze – termín v červnu bude upřesněn

 

Předseda schůzi ukončil v 16.50 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 20.6.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Balíček, Macháček, Ing.Lisnerová, Keslová

Za kontrolní výbor:  Ing. Lang, Ing. Kovařík

Omluveni:

Nepřítomen:

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Přivítal člena kontrolní komise Ing. Romana Langa a Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Kooptace na vedoucího odbornosti drůbeže
 • Rozpočet na rok 2022
 • Návrh nových stanov
 • Výstava v ZOO
 • Zápis konference oblasti
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

– Téměř vše bylo splněno

– Pokladní nerozeslala rozpočet registrace králíků a rozdělení dotací na jednotlivá ZO – úkol trvá

3) Kooptace vedoucího odbornosti drůbeže

– Všichni byli pro kooptaci přítele Balíčka na vedoucího odbor drůbeže.

Přítel Balíček podal informace o průběhu konference drůbeže z Prahy, včetně jednotlivých bodů. Zápis z konference je na webových stránkách ČSCH.

4) Rozpočet na rok 2022

– Odkládá se.

5) Návrh nových stanov

Předseda Ing. Krůta podal informace o jednání v Kolíně. V tomto se velmi angažoval Stanislav Menoušek, za což mu výbor děkuje. Přítomni byli Ing. Krůta, Stanislav Menoušek a Jaroslav Kohout.

Menoušek:

 • Přítomen byl Mgr. Hrubý, který je tvůrcem stanov a odpovídal na dotazy.
 • .Probírala se republiková chovatelská rada.
 • Stanovy mají 37 stránek, což by mělo být stručnější.

Ing. Krůta:

 • Nedošlo na písemné připomínky
 • Kritika zněla od JUDr. Daniševiče
 • Republiková rada by měla být složena z krajských funkcionářů. Vznikla diskuze o Republikové radě.
 • Do 31.7.2022 by měly být další připomínky zaslány do Prahy
 • Všemi členy výboru bylo schváleno proplacení cesťáku za cestu do Kolína k projednávání Stanov.

6) Výstava v ZOO

– jednatel sjedná schůzku s paní Palackou o domluvě výstavy v ZOO.

– Fundus zapůjčí ZO Doubravka – domluví jednatel.

– záleží na veterinárních podmínkách, převážně u drůbeže, kde se vše zpřísnilo.

– na sobotu domluvit akce pro mladé chovatele.

7) Zápis z konference

Ing. Krůta zjistil překlep v datu, jinak je zápis věcný. Bohužel z této konference vznikla situace, kdy ZO Tymákov neměl zaplaceno, tudíž neměl právo volit.

 • Projednávali se body z konference. Na podnět př. Kondryse se projednávalo pořádání výstav při celostátní výstavě. Jako kompromis byl zvolen nepořádat výstavu v okruhu 200 km. Tento návrh bude předložen na ÚOK okrasného ptactva.

Příští schůze:

8.8.2022 – místo bude ještě určeno.

8 ) Diskuze:

Balíček: Podmínky výstav, neví se podmínky pro drůbež. Vše bude předem domluveno

Kroužky se musí objednat do 20.7.2022

Macháček: Dotázal se na téma propagační výstavy v ZOO. Zatím nebylo určeno, ale zřejmě se zachová původní téma „ aneb co se chová na Českém dvorku“

Keslová: Ještě nezaslal peníze Blovicím za konferenci, bude napraveno. Předseda Ing. Krůta se dotazoval, jestli byly zaplaceny všechny faktury z Prahy, neboť je kritizován. Pokladní žádala, aby všechny faktury byly zasílány na její e-mail a není to respektováno. Faktury nejsou doručovány a chodí pouze upomínky. Jednatel V. Eliáš informoval, že praxe je taková. Pokud přijde faktura, automaticky ji přepošle pokladní Ditě Keslové, aniž by ji četl.

Menoušek: Podal informace o přípravě semináře v Praze ve dne 9.7.2022, zatím je přihlášeno 12 účastníků. Zatím není toto číslo konečné. Doprava bude zajištěna vlakem a MHD Praha. Dále informoval o ukázce králičího hopu v Žákavě. Dále je zájem od ZO Kasejovice o ukázku králičího hopu v Nepomuku v červenci, zatím tato akce vypadá, že proběhne. Navrhl, že by mohla proběhnout ukázka králičího hopu při propagační výstavě v ZOO. Byl návrh od Ing. Lisnerové, že tímto králičím hopem by to mohlo začít.

Eliáš: Navrhl hledat nové prostory na schůzování Oblastního výboru. Po rekonstrukci restaurace u Gigantu nemáme salonek sami pro sebe a cítím se trapně, když obtěžujeme ostatní hosty řešením problémů v našem okruhu. V salonku je hlasitě puštěné rádio. Předseda souhlasí s návrhem a vyzval ostatní, jestli o nějakém prostoru v rámci Plzně ví, aby se poptali.

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 20.6.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Proplacení 5Kč/km příteli Kohoutovi cestovní příkaz na cestu do Kolína k projednání Stanov
 • Kooptace přítele Balíčka na vedoucího drůbeže

 

Bere na vědomí:

 • Informace konference ÚOKI drůbeže
 • Informace o projednávání nových Stanov

 

Ukládá:

 • Příští schůze 8.8.2022
 • Jednatel sjedná jednání v ZOO o propagační výstavě v ZOO, včetně jednání o podmínkách při vystavování drůbeže.
 • Předseda Ing. Krůta poptávka o nové prostory ke schůzování v salonku restauraci u Králů.

 

Předseda schůzi ukončil v 16.30 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 9.8.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Balíček, Macháček, Keslová

Za kontrolní výbor:  Ing. Kovařík

Omluveni: Ing. Lisnerová

Nepřítomen:

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin, v nových prostorách restaurace U Králů, a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Přivítal člena kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Akce mladých chovatelů
 • Akce v ZOO Plzeň – Den hospodářských zvířat
 • Zaplacení kalendářů
 • Drůbež – výstavy
 • Výběr zvířat na Regionální výstavu
 • Příprava na Regionální výstavu
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

– Téměř vše bylo splněno

– Schůzka v ZOO se uskutečnila 22.7.2022 – informace podal jednatel V.Eliáš

– Byly vybrány nové prostory pro schůzování

3) Akce mladých chovatelů

– 27.8.2022 od 10.00 hodin komentovaná prohlídka

– Ing. Lisnerová připraví pozvánku

– přihlášky do 21.8.2022

– podle přihlášených účastníků bude počet prohlídek. Nejvíce 2.

– jednatel V. Eliáš tyto informace předá Ing. Lisnerové

– na této akci se domluví králičí hop na říjen

4) Akce v ZOO Plzeň – Den hospodářských zvířat

– koná se 2.10.2022

– očekává se od nás vystavení vybraných plemen užitkových zvířat

– budou tam přednášky a ukázky posuzování

– jednání ještě bude naplánované

5) Zaplacení kalendářů

– Přišla faktura na zaplacení kalendářů, faktura by měla být zaplacená.

6) Drůbež – výstavy

– Drůbež musí být vakcinovaná

– Ing. Krůta zajede na Krajskou veterinární správu a zjistí jak je to s veterinárními podmínkami

– Ing. Kovařík zajistí termín na KVS

– O výsledku jednání bude Ing. Krůta informovat.

7) Výběr zvířat na Regionální výstavu

– 14. – 15.10.2022

– oslovení chovatelů

– podmínky regionální výstavy rozeslat vedoucím odborností

8 ) Příprava na Regionální výstavu

 • Musíme se informovat u pořádající ZO, jak mají zajištěno personální zajištění výstavy a kolik lidí musíme doplnit a na jaké pozice
 • Vyhodnocení odborností provedou vedoucí dané odbornosti
 • Celkové vyhodnocení provede jednatel V. Eliáš
 • Vyhodnocení musí být jako příloha katalogu

9) Příští schůze

– 19.9.2022 od 15 hodin v restauraci U Králů

10) Diskuze

Menoušek: uvedl počty doposud registrovaných králíků.

Eliáš: informoval o přidání stránky do webu, kde uveřejní parte zemřelých chovatelů. Stránka je nazvaná „ Vzpomínáme“.

Informační zpravodaj: požádal vedoucí odborností a další členy oblastního výboru o součinnost. Každý má prostor napsat do Informačního zpravodaje informace pro chovatele.

Macháček: Základní organizace Přeštice zažádají o čestné uznání na ÚV z Prahy.

Ing. Kovařík: Optal se na dotace na Regionální výstavu. Dotace by neinvestiční činnost byla odsouhlasena. O předání se bude jednat.

 

 Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 9.8.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Oblastní výbor souhlasí s vydáním Čestného uznání pro dlouholeté chovatele př. Rady a př. Knížka. Funkcionáři ZO, kde tito chovatelé jsou členy, zařídí potřebné kroky.

 

Bere na vědomí:

 • Zajištění Regionální výstavy v Nezvěsticích

 

Ukládá:

 • Příští schůze 19.9.2022 od 15. hodin
 • Jednatel zprostředkuje jednání s Ing. Lisnerovou o účasti mladých chovatelů v ZOO Plzeň, zájemci se přihlásí do 21.8.2022 in. Lisnerové, a jednatel počty nahlásí do ZOO paní Palacké
 • Př. Menoušek zajistí králičí hop na Dni hospodářského zvířectva a detaily si domluví na akci MCH dne 27.8.2022
 • Kovařík domluví rermín setkání mezi předsedou Ing. Krůtou a zástupcem Krajské veterinární správy. O výsledki jednání budopu základní organizace informováni.

 

Předseda schůzi ukončil v 16.30 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 19.9.2022

Přítomni: př. Krůta, Lisnerová, Balíček, Menoušek, Macháček

Za kontrolní výbor:  Ing. Kovařík

Omluveni: Eliáš

Nepřítomen: Keslová

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin, v nových prostorách restaurace U Králů, a celou ji řídil.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Hodnocení akce pro mladé chovatele v ZOO Plzeň
 • Zajištění akce Den hospodářských zvířat v ZOO Plzeň
 • Nový účetní program
 • Zajištění Regionální výstavy
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení a závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

Usnesení z minulé schůze byly splněny nebo se dále řeší.

3) Hodnocení akce pro mladé chovatele v ZOO Plzeň

Akce MCH se uskutečnila v ZOO Plzeň 16.8.2022 a zúčastnilo se jí celkem 20

dětí s doprovodem. Velmi kladně byla hodnocena průvodkyně Mirka Palacká, která připravila pro účastníky zajímavý program s návštěvou netradičních míst v ZOO. Vyjádřili se 4 účastníci s kladným hodnocením.

4) Zajištění akce v ZOO Plzeň

Den hospodářských zvířat v ZOO se uskuteční v neděli 9. 10.2022 od 9.00 hod.

Ukázka posuzování na výstavách ČSCH zajistí u králíků př. Eliáš, u drůbeže př. Balíček. Drůbež a králíci budou ze zdrojů ZOO Plzeň a ukázka se uskuteční ve 13. 00 hod. Propagační časopis Chovatel zajistí př. Krůta. Klece pro zvířata zapůjčí Doubravka.

5) Nový účetní program

Hodnocení nového účetního programu přesunuto na další schůzi za přítomnosti př. Keslové – pokladní.

6) Zajištění Regionální výstavy

Posuzovatelé : na holubi zajištěni, ne drůbež a králíky zajistí př. Vilhelm

Zapisovatele : požadavek tři na holubi zajistí př. Krůta, ostatní na králíky a drůbež zajistí ZO Nezvěstice.

Výběr zvířat : zajistí vedoucí odborností př. Krůta, Balíček a Macháček a nahlásí vybraná zvířata a jejich majitele nejpozději v pondělí 26.9. do 18.00 hodin.

Vyhodnocení provedou vedoucí odborností a celkové vhodnocení př. Eliáš.

Tisk výsledků zajistí zástupce ZO př. Matoušek.

Upřesnění výstavních a veterinárních podmínek pro okresy provede př. Eliáš.

7) Diskuze

V diskusi měli možnost se vyjádřit všichni přítomní

př. Lisnerová – zda bude uhrazen příspěvek na účast jejich MCH na králíkářské    akademii v Praze- bude dle dříve schváleného usnesení.

př. Menoušek – dosud není uhrazen poplatek za registraci  ve výši 1010,- Kč      

př. Balíček – žádá o proplacení veterinárního potvrzení pro naše vystavovatele drůbeže na regionální Výstavě v Nezvěsticích – po diskusi všichni přítomní pro.

8) Příští schůze

Příští schůze OV Plzeň se uskuteční 24.10. 2022 od 15.00 u Králů.

9) Usnesení a závěr

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 19.9.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • program
 • proplacení veterinárního potvrzení pro naše vystavovatele drůbeže na regionální Výstavě v Nezvěsticích

Bere na vědomí:

 • zajištění Regionální výstavy v Nezvěsticích

Ukládá:

 • př. Eliáš rozešle upřesněné výstavní a veterinární podmínky na okresy obratem
 • OV uhradí vystavovatelům drůbeže na regionální Výstavě veterinární potvrzení proti dokladu
 • př. Krůta zajistí 3 zapisovatele na holuby
 • př. Keslová provede úhradu registrátorovi př. Menouškovi za registraci 1010,- Kč
 • př. Keslová provede částečnou úhradu nákladů účastníků králíkářské Akademie v Praze na podkladě účastnického poplatku a cestovního dokladu
 • vedoucí odborností nahlásí vybraná zvířata a jejich majitele př. Eliášovi do 27.9.
 • příští schůze 24.10.2022 od 15.00 u Králů.                                                                                                                                                        

Závěr provedl předseda př. Krůta poděkováním zúčastněným za konstruktivní a věcné připomínky a schůzi ukončil v 16.50 hod.   

Z důvodu nepřítomnosti jednatele V. Eliáše nebyl proveden hlasový záznam ze schůze.

Předseda schůzi ukončil v 16.50 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Přítomni: př. Krůta, Eliáš, Ing. Lisnerová, Balíček, Menoušek, Macháček, Keslová

Za kontrolní výbor:  Ing. Kovařík, Ing. Lang

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin, v nových prostorách restaurace U Králů, a celou ji řídil.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Hodnocení akce Den hospodářských zvířat v ZOO Plzeň
 • Hodnocení Regionální výstavy
 • Nákup kalendářů
 • Celostátní výstava
 • Schůzovní místnost
 • Oblastní výstava
 • Informace z mimořádné konference Krajského sdružení
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení a závěr

Jednatel doplnil program o bod Mimořádná konference Krajského sdružení. Bod byl vložen před diskuzi

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

Usnesení z minulé schůze byly splněny nebo se dále řeší.

3) Hodnocení akce Den hospodářských zvířat v ZOO Plzeň

 • Akce se konala dne 9.10.2022.
 • Ukázky posuzování předvedli: U králíků V. Eliáš, u drůbeže př. Martin Loukota.
 • Ukázku králičího hopu – př. Menoušek
 • Jednatel V. Eliáš seznámil přítomné s obsazením stánků a propagací zájmových spolků.
 • Předseda Ing. Krůta požadoval vysvětlení od př. Menouška, o poskytnutí koberce ze strany ZOO Plzeň. St. Menoušek toto vysvětlil, kdyby ZOO mohla poskytnout nějaký koberec pro potřeby králičího hopu.

4) Hodnocení Regionální výstavy

 • Tuto výstavu jsme vyhráli ve všech odbornostech.
 • Výstava v Nezvěsticích byla zdařilá.
 • Př. Macháček byl spokojen se zajištěním králíků. V Informačním zpravodaji by měli být uveřejněny jména vystavovatelů. Jednatel dá vedoucím odborností prostor.
 • Př. Balíček za drůbež informoval o zmatečním posuzování posuzovatele Jankovského. Jinak bez výhrad.
 • Písemnou zprávu do Chovatele připraví Ing. Krůta

5) Nákup kalendářů

 • Kalendáře byly zakoupeny všem vystavovatelům Regionální výstavy, členům oblastního výboru a kontrolní komise. Schváleno všemi členy.

6) Celostátní výstava Lysá nad Labem 2022

 • Ukončení přihlášek on-line je 30.11.2022.
 • Letos nebude organizován svoz.
 • Vystavovatelé mají nárok na podporu dle usnesení z Oblastní konference

7) Schůzovní místnost

 • Oblastní výbor hledal možnost pořádat schůze pokud možno, v nerušeném salonku kterékoliv restaurace v Plzni.
 • Jako nejlépe hodnocená se jevila Restaurace U Králů, kde se výbor sešel 2x. Bohužel tato restaurace byla zavřená
 • Oblastní výbor se vrátil do původního salonku Restaurace U Gigantu, kde zatím své schůze bude dál pořádat.

8) Oblastní výstava

 • Vznikla debata o zajištění posuzovatelů na Oblastní výstavu. Organizátoři měli své posuzovatele předjednány, předseda oblastního výboru měl výhrady. Vše bylo vysvětleno a dál tento úkol budou řešit organizátoři.
 • Výstava bude dvoudenní
 • Propagace bude zajištěna v chovateli a Informačním zpravodaji
 • Byl domluven sobotní program
 • Balíček na Mikulášskou nadílku byl odsouhlasen do 150,-Kč.

9) Diskuze

 • Ing. Lisnerová – vznesla dotaz, do kdy musí být vyřízené volby? Bylo ji odpovězeno, že do konce března musí být po výročních členských schůzí a musí být známi kandidáti do Oblastního výboru.
 • Macháček: Pochvaloval posuzovatele na krajské výstavě v Nezvěsticích
 • Ing. Lang: Informoval o úspěšné výstavě v Nečtinech, kdy bylo vystaveno 225 ks. králíků.
 • Keslová: Informovala o platbě za účetní program

10) Příští schůze

příští schůze OV Plzeň se uskuteční 22.11.2022 od 15.30 hodin v Restauraci U Gigantu.

11) Usnesení a závěr

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 24.10.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • program
 • Nákup kalendářů pro vystavovatele na regionální výstavě a členy Oblastního výboru a kontrolní komise v počtu 25 ks.
 • Balíčky na Mikulášskou nadílku v hodnotě do 150,-Kč/balíček
 • Příspěvek za králíkářskou akademii, cestovní náhrady a 50% účastnického poplatku

 

Bere na vědomí:

 • Informace o průběhu regionální ( krajské ) výstavy
 • Program oblastní výstavy
 • Informace o Mimořádné krajské konferenci

 

Ukládá:

 • Předseda Ing. Krůta sepíše zprávu do časopisu Chovatel o Regionální ( krajské ) výstavě.
 • příští schůze 22.11.2022 od 15.30 v restauraci U Gigantu

 

Závěr provedl předseda př. Krůta poděkováním zúčastněným za konstruktivní a věcné připomínky a schůzi ukončil v 16.50 hod.   

 

 

Předseda schůzi ukončil v 16.50 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

2021

Usnesení

Oblastní výbor dne 5.5.2021 ukládá:

Ing. Krůtovi zjistit termín uzávěrky připomínek ke Stanovám ČSCH a údaje skartačního řádu ohledně skartace starých dokumentů Oblastního výboru uložených v areálu ZO Štěnovice.

Do příští schůze bude Ing. Lisnerová  informovat o situaci ohledně soutěže MCH.

Pokladní Dita Keslová předloží čerpání rozpočtu 2020 a návrh na rok 2021. K tomu přehled rozdělení dotací. Tyto podklady rozešle do 25.5.2021 všem členům oblastního výboru a předsedovi kontrolní komise.

 

Závěr:

Předseda ukončil schůzi v 17.30 hodin.

Konec schůze: v 17.30 hodin

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň 

Usnesení

Ze schůze Oblastního výboru ČSCH

 dne 8.6.2021

Oblastní výbor:

Ukládá:

Pokladní Dita Keslová zjistí cenovou relaci na program podvojného účetnictví

Na příští schůzi si každý člen výboru připraví referát na Oblastní konferenci

Schvaluje:

Program schůze

Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně vratky základním organizacím za rok 2020

Konference byla plánována na 27.6.2021, po domluvě se konference bude konat dne 26.6.2021 v Nezvěsticích

Program konference

Ing. Kovařík a Menoušek provedou inventuru uložených tiskopisů v areálu ZO Štěnovice do 25.6.2021

Vyplacení 1000,-Kč ZO Štěnovice za účast na Oblastní výstavě

Příští schůze 22.6.2021 v Restauraci U Gigantu od 15 hodin

Závěr:

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň 

Usnesení nebylo napsáno z důvodu malého počtu členů.

Obsahem jednání byla příprava Oblastní konference 2021

12) Usnesení:

Oblastní výbor dne 27.7.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Kooptaci Vojtěcha Kleisnera na vedoucího odbornosti drůbeže
 • Trička pro mladé chovatele králičího hopu

Ukládá

 • Dne 31.7.2021 se Ing. Krůta zúčastní Konference Krajského sdružení Plzeňského kraje ve Volduchách
 • Svolání schůzí odborných komisí do 20.9.2021
 • Zajištění Regionální výstavy 2021
 • Pokladní Dita Keslová do 21.9.2021 vybere program na podvojné účetnictví
 • Předseda Ing. Krůta zjistí čísla účtů základních organizací do konání Oblastní výstavy 2021
 • Pokud bude jednání ohledně příprav Regionální výstavy v Kynšperku nad Ohří, zúčastní se předseda Ing. Krůta s jednatelem V.Eliášem.
 • Příští schůze 21.9.2021

 Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 22.9.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Kooptaci Ing. Tomáše Harviše za člena Oblastního výboru a pověřuje ho ve funkci vedoucího drůbeže
 • Schvaluje nákup 10 pohárů a 25 čestných cen na oblastní výstavu do hodnoty

9 000,Kč

Bere na vědomí:

 • Abdikaci přítele Vojtěcha Kleisnera z osobních důvodů
 • Provedena skartace uložených dokumentů oblastního výboru Plzeň v areálu ZO Štěnovice

 

Ukládá:

 • Př. J. Macháček s jednatelem V.Eliášem se zúčastní Ústřední konference králíků a vznesou dotaz na vakcinaci proti moru, Jednatel V.Eliáš předem pošle e-mail
 • Krůta zajistí 10 pohárů a 25 čestných cen na Oblastní výstavu do 9 000,-Kč
 • Pověřuje Ing. Krůtu dotázat se chovatelů drůbeže na účasti na Regionální výstavě
 • Příští schůze 12.10.2021 od 15.00 hodin

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                 Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 12.10.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Účast Bc. Dity Keslové na Konferenci ÚOK drůbeže dne 16.10. 2021 v Pardubicích
 • Hrazení oceňovacích lístků z dotace 2020 přidělenou z Krajského sdružení
 • Organizační zajištění účasti na Regionální výstavě 2021 v Kynšperku nad Ohř

Ukládá:

 • Pokladní Dity Keslová se zúčastní Konference ÚOK V Pardubicích
 • Krůta zjistí od organizátorů Oblastní výstavy detaily v přípravě na sestavení plánu
 • Lang zajistí krmení králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Lisnerová uskuteční jednání se zástupkyněmi králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Příští schůze 23.11.2021 od 15.00 hodin

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 23.11.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Uhrazení 10,-Kč/km Ditě Keslové za svoz na Regionální výstavu do Kynšperka nad Ohří
 • Pořízení účetního programu Kelstart od 1.1.2022
 • Ditě Keslové za účast na konferenci ÚOK drůbeže proplatit cestovné v hodnotě 3,-Kč/km
 • Proplacení 75% z výstavních poplatků vystavovatelům na celostátních výstavách

 

Bere na vědomí:

 • Informaci pořadatelů oblastní výstavy (ZO Nezvěstice, Chválenice, Tymákov), že se oblastní výstava ve dnech 4. – 5.12.2021 z důvodu epidemiologických opatření ruší.

 

Ukládá:

 • Jednatel V.Eliáš připraví seznam uskutečněných výstav v roce 2021 a počty zvířat na nich vystavených
 • Každý člen oblastního výboru si připraví návrh na rozdělení daru z Krajského sdružení
 • Lang zajistí krmení králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Příští schůze – podle epidemiologických podmínek

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň