Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Zápisy oblastního výboru

2022

Již je naplánován termín schůze Oblastního výboru Plzeň na leden 2022.

2021

Usnesení

Oblastní výbor dne 5.5.2021 ukládá:

Ing. Krůtovi zjistit termín uzávěrky připomínek ke Stanovám ČSCH a údaje skartačního řádu ohledně skartace starých dokumentů Oblastního výboru uložených v areálu ZO Štěnovice.

Do příští schůze bude Ing. Lisnerová  informovat o situaci ohledně soutěže MCH.

Pokladní Dita Keslová předloží čerpání rozpočtu 2020 a návrh na rok 2021. K tomu přehled rozdělení dotací. Tyto podklady rozešle do 25.5.2021 všem členům oblastního výboru a předsedovi kontrolní komise.

 

Závěr:

Předseda ukončil schůzi v 17.30 hodin.

Konec schůze: v 17.30 hodin

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň 

Usnesení

Ze schůze Oblastního výboru ČSCH

 dne 8.6.2021

Oblastní výbor:

Ukládá:

Pokladní Dita Keslová zjistí cenovou relaci na program podvojného účetnictví

Na příští schůzi si každý člen výboru připraví referát na Oblastní konferenci

Schvaluje:

Program schůze

Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně vratky základním organizacím za rok 2020

Konference byla plánována na 27.6.2021, po domluvě se konference bude konat dne 26.6.2021 v Nezvěsticích

Program konference

Ing. Kovařík a Menoušek provedou inventuru uložených tiskopisů v areálu ZO Štěnovice do 25.6.2021

Vyplacení 1000,-Kč ZO Štěnovice za účast na Oblastní výstavě

Příští schůze 22.6.2021 v Restauraci U Gigantu od 15 hodin

Závěr:

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň 

Usnesení nebylo napsáno z důvodu malého počtu členů.

Obsahem jednání byla příprava Oblastní konference 2021

12) Usnesení:

Oblastní výbor dne 27.7.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Kooptaci Vojtěcha Kleisnera na vedoucího odbornosti drůbeže
 • Trička pro mladé chovatele králičího hopu

Ukládá

 • Dne 31.7.2021 se Ing. Krůta zúčastní Konference Krajského sdružení Plzeňského kraje ve Volduchách
 • Svolání schůzí odborných komisí do 20.9.2021
 • Zajištění Regionální výstavy 2021
 • Pokladní Dita Keslová do 21.9.2021 vybere program na podvojné účetnictví
 • Předseda Ing. Krůta zjistí čísla účtů základních organizací do konání Oblastní výstavy 2021
 • Pokud bude jednání ohledně příprav Regionální výstavy v Kynšperku nad Ohří, zúčastní se předseda Ing. Krůta s jednatelem V.Eliášem.
 • Příští schůze 21.9.2021

 Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 22.9.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Kooptaci Ing. Tomáše Harviše za člena Oblastního výboru a pověřuje ho ve funkci vedoucího drůbeže
 • Schvaluje nákup 10 pohárů a 25 čestných cen na oblastní výstavu do hodnoty

9 000,Kč

Bere na vědomí:

 • Abdikaci přítele Vojtěcha Kleisnera z osobních důvodů
 • Provedena skartace uložených dokumentů oblastního výboru Plzeň v areálu ZO Štěnovice

 

Ukládá:

 • Př. J. Macháček s jednatelem V.Eliášem se zúčastní Ústřední konference králíků a vznesou dotaz na vakcinaci proti moru, Jednatel V.Eliáš předem pošle e-mail
 • Krůta zajistí 10 pohárů a 25 čestných cen na Oblastní výstavu do 9 000,-Kč
 • Pověřuje Ing. Krůtu dotázat se chovatelů drůbeže na účasti na Regionální výstavě
 • Příští schůze 12.10.2021 od 15.00 hodin

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                 Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 12.10.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Účast Bc. Dity Keslové na Konferenci ÚOK drůbeže dne 16.10. 2021 v Pardubicích
 • Hrazení oceňovacích lístků z dotace 2020 přidělenou z Krajského sdružení
 • Organizační zajištění účasti na Regionální výstavě 2021 v Kynšperku nad Ohř

Ukládá:

 • Pokladní Dity Keslová se zúčastní Konference ÚOK V Pardubicích
 • Krůta zjistí od organizátorů Oblastní výstavy detaily v přípravě na sestavení plánu
 • Lang zajistí krmení králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Lisnerová uskuteční jednání se zástupkyněmi králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Příští schůze 23.11.2021 od 15.00 hodin

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 23.11.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Uhrazení 10,-Kč/km Ditě Keslové za svoz na Regionální výstavu do Kynšperka nad Ohří
 • Pořízení účetního programu Kelstart od 1.1.2022
 • Ditě Keslové za účast na konferenci ÚOK drůbeže proplatit cestovné v hodnotě 3,-Kč/km
 • Proplacení 75% z výstavních poplatků vystavovatelům na celostátních výstavách

 

Bere na vědomí:

 • Informaci pořadatelů oblastní výstavy (ZO Nezvěstice, Chválenice, Tymákov), že se oblastní výstava ve dnech 4. – 5.12.2021 z důvodu epidemiologických opatření ruší.

 

Ukládá:

 • Jednatel V.Eliáš připraví seznam uskutečněných výstav v roce 2021 a počty zvířat na nich vystavených
 • Každý člen oblastního výboru si připraví návrh na rozdělení daru z Krajského sdružení
 • Lang zajistí krmení králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Příští schůze – podle epidemiologických podmínek

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň