Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Aktuality

Oblastní organizace Plzeň sdružuje 18 základních organizací na území okresů Plzně – města, Plzně – jihu a části Plzně – severu.

Naše spolupráce se ZOO Plzeň

Na e-mailové adresy všem funkcionářům byla rozeslána tabulka k doplnění funkcí ve vašich základních organizací. Tabulku prosím vyplňte a pošlete zpět. 

Podle aktuálního přihlášení členských známek, máme v naší oblasti 18 základních organizací, o celkovém počtu 316 členů, z toho 282 dospělých a 34 mladých chovatelů. Oproti loňskému roku máme o 22 členů méně. Konkrétně o 16 dospělých chovatelů a 6 mladých chovatelů. Někteří mladí chovatelé dovršili věku dospělého. 

Byla aktualizována stránka s plány výstav.

Doplněny usnesení ze zápisů oblastních konferencí a schůzí oblastního výboru.

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň