Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Aktuality

Oblastní organizace Plzeň sdružuje 18 základních organizací na území okresů Plzně – města, Plzně – jihu a části Plzně – severu.

Informace k objednání členských známek

Objednávky známek s časopisem chovatel na rok 2023 je nutné objednat do 14.12.2022.

Fakturace ostatních známek je do 31.1.2023

Výše členského příspěvku na rok 2023:

Dospělý člen bez časopisu Chovatel ………………………… 360,-Kč

Mladý chovatel ( 6 – 18 let) bez časopisu Chovatel ……… 210,-Kč

Dospělý člen s časopisem Chovatel ……………………………. 720,-Kč

Mladý chovatel s časopisem Chovatel ………………………….. 570,-Kč

Dne 19.10.2022 ve věku 75 let zemřel zakládající člen ZO Spálené Pořičí, přítel Václav Pelikán.

Informace pro organizátory chovatelských výstav:

Veterinární podmínky, které obsahují veterinární potvrzení pro drůbež, se týká registrovaných chovů CZ. Netýká se malochovů. Na naše výstavy stačí čestné prohlášení, že zvířata jsou očkovány dle očkovacího schématu a jsou zdravá, tudíž nejeví příznaky choroby.

Byly přidány výsledky z krajské výstavy Nezvěstice 2022

Na e-mailové adresy všem funkcionářům byla rozeslána tabulka k doplnění funkcí ve vašich základních organizací. Tabulku prosím vyplňte a pošlete zpět. 

Podle aktuálního přihlášení členských známek, máme v naší oblasti 18 základních organizací, o celkovém počtu 316 členů, z toho 282 dospělých a 34 mladých chovatelů. Oproti loňskému roku máme o 22 členů méně. Konkrétně o 16 dospělých chovatelů a 6 mladých chovatelů. Někteří mladí chovatelé dovršili věku dospělého. 

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň