Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Soutěžní kritéria

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

 

Vsevjednom.cz

 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty potřebné k volbám do výborů a kontrolních orgánů v roce 2018

Výňatek ze zápisu členské schůze - výbor

Výňatek ze zápisu členské schůze - kontolní komise

Čestné prohlášení člena předsedy výboru

Čestné prohlášení člena místopředsedy výboru

Čestné prohlášení člena jednatele výboru

Čestné prohlášení člena člena výboru

Čestné prohlášení člena předsedy kontrolní komise

Čestné prohlášení člena kontrolní komise

 

 

 

Tabulka 1 - členská známka a evidence členů

Tebulka 2 - členská známka a evidence členů v klubech

Výkaz člena

Evidenční list