Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Soutěžní kritéria

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 25.01.2014

Soutěžní kritéria

Drůbež

Kritéria soutěže o nejlepšího chovatele

hus, kachen, pižmovek, krůt, křepelek a kura v Oblasti Plzeň pro rok 2013-2017

Všeobecné zásady:

1.      Soutěže se zúčastní automaticky každý chovatel plzeňské oblasti, který vystaví svoji drůbež na oblastní výstavě při dodržení níže uvedených pravidel.

2.      Zvířata mohou soutěžit do stáří 6-ti let dle reglementu EE a platného českého Vzorníku plemen drůbeže

3.      V soutěžní kolekci musí být zastoupena obě pohlaví

4.      Soutěžící podá přihlášku včas, všechny potřebné nacionále musí být uvedeny v katalogu

5.      a/ V přihlášce uvede jméno, příjmení, adresu a název ZO. Mladý chovatel označí přihlášku zkratkou MCH a rokem narození

b/ Soutěžící vypíše do přihlášky druh, plemeno, barevný ráz a pohlaví přihlášené kolekce (názvosloví by mělo odpovídat platnému českému Vzorníku plemen drůbeže)

6.      Soutěžící může podat libovolný počet přihlášek do stejné skupiny nebo do různých skupin. Vždy však jen jednu přihlášku pro jeden barevný ráz.

7.      Soutěží se ve skupinách:

A – H   - označení skupin ve stávajícím vzorníku

1 – 4    - označení podskupin ve stávajícím vzorníku

 

-          Husy                                              A 1,2,3

-          Kachny, pižmovky                         B 1,2,3,4

-          Krůty                                             C 1

(tyto výše uvedené skupiny soutěží v kolekcích dvoučlenných)

-          Křepelky, perličky                                                            C 2,3

-          Těžká plemena kura velká a zdrobnělá                           D 1,3

-          Střední plemena kura velká                                             D 2

-          Střední plemena kura zdrobnělá                                     D 4

-          Bojová plemena kura                                                      E 1,2,3,4

-          Lehká plemena kura velká                                              F 1,2,3

-          Lehká plemena kura zdrobnělá                                      F 4,5,6

-          Plemena kura se zvláštními znaky                                  G 1,2,3,4

-          Původní zakrslá plemena kura                                        H 1,2

(tyto výše uvedené skupiny soutěží v kolekcích čtyřčlenných)

Bod č. 7 všeobecných zásad se na přihlášku nemusí vypisovat.

 

1.      Při přihlášení (do konce uzávěrky) více než 40-ti kusů jednoho plemene bude toto plemeno vyjmuto z uvedené skupiny a bude samostatně soutěžit o pohár „Vítěz skupiny“

2.      Všichni mladí chovatelé, kteří vystaví na oblastní výstavě svoji kolekci budou odměněni.

Vítěz skupiny oblastní výstavy pro rok 2013-2017

 

Ø  Soutěží se o 12 menších pohárů.

Ø  Vítěz skupiny je nejlépe hodnocená kolekce téže skupiny.

a/ ve dvoučlenné kolekci musí tato kolekce získat min. 185 bodů, tzn. být hodnocena minimálně 1x třídou VD (93 bodů) a 1x třídou DB (92 bodů)

b/ ve čtyřčlenné kolekci musí tato kolekce získat minimálně 370 bodů, přičemž 2 kusy musí být hodnoceny třídou minimálně VD (93 bodů) a 2 kusy mohou být oceněna třídou DB (92 bodů)

Ø  V případě, že nedosáhne kolekce minimálního hodnocení (součtem bodů nebo minimálním dosažením tříd) nemůže získat titul „vítěz skupiny“ a dále se soutěže nezúčastňuje

Ø  Nedosáhne-li minimálního hodnocení (součtem nebo třídou) žádná kolekce ve skupině „Vítěz skupiny oblastní výstavy“ se v této skupině neudělí.

Ø  Při rovnosti součtu bodů dvou nebo několika kolekcí téže skupiny rozhoduje pro udělení titulu:

a/ vyšší hodnocení plemeníka (plemeníků)

b/ nejvyšší hodnocení zvířete

c/ nejvyšší známky na oceňovacích lístcích celé kolekce

d/ rozhodne OO komise drůbeže

Ø  Posuzovatelé vypisují „Oceňovací lístky kolekce“ na všechny kolekce oblastní výstavy

Ø  Posuzovatelé označí nejlepší kolekci každé skupiny razítkem „Čestná cena“

Ø  OO komise drůbeže označí tento již orazítkovaný lístek poznámkou „Vítěz skupiny“

Ø  Nepřidělí-li se „Vítěz skupiny“ na některou skupinu drůbeže ať již proto, že skupina nebyla chovateli vůbec obsazena nebo pro výše uvedená kriteria nesplňovala kolekce minimální hodnocení, je možné tuto ušetřenou cenu přidělit libovolné kolekci oblastní výstavy jiné skupiny s nejlépe hodnoceným součtem na druhém popř. třetím místě. Tato cena však neponese označení „Vítěz skupiny“, ale označení „Čestná cena“

 

Mistr chovatel oblasti Plzeň pro rok 2013-2017

Ø  O tento titul a velký pohár soutěží vítězové skupin

Ø  Jeden titul ,,Mistr chovatel“ vzejde z výběru dvoučlenných kolekcí ze skupin husy, kachny, pižmovky a krůty

Ø  Druhý titul ,,Mistr chovatel“ vzejde z výběru čtyřčlenných kolekcí ze skupin perliček, křepelek a kura

Ø  Oba tito ,,Mistři chovatelé“ obdrží i velké poháry

Ø  Je možné zadat u čtyřčlenných kolekcí ještě titul „Vicemistr chovatel“, popř. i tohoto vicemistra ocenit dalším pohárem

Ø  Při zadávání titulu ,,Mistr chovatel“ se postupuje stejně jako při rozhodování o vítězi skupiny.

 

 

Mladí chovatelé oblasti Plzeň

Ø  Všichni mladí chovatelé oblasti Plzeň, kteří se zúčastní oblastní výstavy v odbornosti „drůbež“, budou odměněni plaketou

Ø  Všichni MCH soutěží dle stejných podmínek jako dospělí chovatelé, tzn. mohou vyhrát jak v soutěži Vítěz skupiny, tak i Mistr chovatel. Samostatná soutěž pro MCH se nezřizuje.

Ø  Pohár ,,Nejlepší MCH oblasti Plzeň“ získá nejlépe hodnocená kolekce drůbeže výběrem ze všech skupin.

Ø  O přidělení tohoto poháru při rovnosti rozhodne OO komise drůbeže.