Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 01.10.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 7.9.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Keslová, Loukota, Ing. Lisnerová

 

 

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.00hodin, přivítal všechny přítomné členy výboru a navrhl program v tomto znění:

 

Kontrola usnesení z minulé schůze

Výsledky jednání odborných komisí

Celostátní výstava mláďat králíků a mladé drůbeže

Oblastní výstava

Olympiáda mladých chovatelů

Připomínky ke stanovám

Příští schůze

Závěr

 

Nikdo program nedoplnil a takto byl schválen.

Kontrola usnesení z minulé schůze:

Při kontrole usnesení nebyly zjištěny nedostatky. Vše bylo řádně splněno. Byly doplněny informace z Celostátní výstavy mláďat králíků a mladé drůbeže v Lysé nad Labem. Přítel Kohout informoval o počtu králíků a výčet čestných cen, kteří obdrželi naši chovatelé. Ing. Aleš Bukovský, Karel Hajský, Daniela Bukovská, Jaroslav Matoušek. Plemenný chov získal Roman Škrábek. Dopravu a provedl Přítel Kohout, za což mu Oblastní výbor děkuje. Celková výstava byla pozitivně hodnocena.

Výsledky jednání odborných komisí:

Drůbež: Martin Loukota informoval o průběhu odborné komise drůbeže. Sešli se 3 účastníci. Dohodli se na účasti na Regionální výstavě v Horšovském Týně v tomto složení: Př. Špillar (Indický běžec), Ing. Loukota (Kachna ruánská), Př. Eliáš (Sasex bílá kolumbijská), Př. Kesl MCh (Hedvábnička), Př. Šalomová MCh (bojovnice Tuzo), Př. Chlanda (Vyandotka bílá), Náhradník př. Chlanda ( Vyandotka žíhaná).

Dále se řešila účast na Meziokresní soutěži při Celostátní výstavě v Lysé na d Labem, kde byla dohodnuta účast.

Králíci: Jaroslav Kohout informoval o průběhu odborné komise králíků. Sešlo se 5 chovatelů. Probírala se výstava v Métách a dále Celostátní výstava v Lysé. Naše oblast bude na Meziokresní soutěži při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem zastoupena.

Na Regionální výstavě se zúčastní tyto chovatelé:

Př. Adolf Roskovec (Aljaška), př. Menoušek (Burguňský), Př. Macháček (Kalifornský černý), Př. Ing. Lang (Vídeňský šedý), Př. Škrábek (Tříslový černý), Př. Bukovská (Český albín), jako náhradník byl vybrán př. Nazarov (Vídeňský modrý).

 

Holubi: Ing. Krůta informoval o rozhodnutí př. Janouška ukončit chov kotrláků.

Na Regionální výstavě se zúčastní tyto chovatelé:

 Ing. Krůta (Český stavák žlutě plavý), př. Puchta (Český stavák červený plamínek, př.Kašpar (Lahore černá), př. Jandík (Barevnohlávek černý), př.Kraus (Moravský pštros žlutý), př. Kuchynka (Gigant), náhradníkem byl vybrán př. Kohout nebo Ing.Krůta.

Doprava na Regionální výstavu se uskuteční 30.září a pojede se z Nezvěstic ve 14 hodin. Další trasa povede přes Přeštice, Chlumčany a Zbůch. Zpět se pojede v opačném pořadí v neděli v 16 hodin.

Celostátní výstava Lysá nad Labe 2015:

 Koná se 20. – 22.11.2015. Na tuto výstavu se každý hlásí sám. Odvoz zvířat bude z Plzně, čas a místo ještě bude upřesněno. Na přihlášce se musí vyznačit, kdo bude mít o svoz zájem, včetně čísla telefonu. Ing. Krůta navrhuje možnost odvozu zvířat zpět z výstavy.

Oblastní výstava 2015:

Pořádající organizací je Plzeň – Doubravka. Zástupce a jednatel V.Eliáš informoval o organizaci této výstavy. Účast na této výstavě je povinná pro ty, kteří chtějí soutěžit o nejlepší chovatele a povinná pro soutěž mezi základními organizacemi. Ing. Krůta má zajištěné dva zapisovatele stejně jako Martin Loukota. Vyhodnocení proběhne v neděli ve 13.30 hodin. Je zajištěno Oblastním výborem 38 pohárů. Na oblastní výstavu byly odsouhlaseny plechové poháry.

Celostátní Olympiády mladých chovatelů:

Ing. Lisnerová seznámila přítomné o průběhu a umístění na olympiádě. Celkově naše oblast obsadila 17.místo z 27 možných. Reprezentovali nás čtyři soutěžící. Celkovou organizaci hodnotí jako nezvládnutou.

Připomínky ke stanovám:

O průběhu příprav informoval předseda Ing. Krůta. Informoval o změnách a návrzích rozeslaných Ústředním výborem.

 

Příští schůze: 5.10.2015 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

 

Předseda ukončil schůzi v 16.45 hodin.

 

Zapsal:

     Václav Eliáš, DiS                                                                                       Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň