Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 18.04.2014

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

                

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH konané 7.4.2014

 

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Loukota, Ing. Lang, Ing. Kovařík, Ing. Lisnerová, Eliáš

Omluveni: Bc. Keslová

Nepřítomni: Kohout

 

Schůzi Oblastního výboru zahájil předseda Ing. Krůta v 15.10 hodin a seznámil členy výboru s programem:

-          Zahájení

-          Kontrola usnesení z minulé schůze

-          Hodnocení konference

-          Členská základna

-          Akce mladých chovatelů

-          Konference odboru králíků, holubů, drůbeže

-          Příští schůze

S navrženým programem všichni souhlasili.

Kontrola usnesení z minulé schůze: Předseda oznámil, že na účtu máme 50 000,-Kč a s touto částkou by jsme do budoucna měli kalkulovat. Dále oblastní registrátor informoval, že se uzavírají registrace králíků.

Hodnocení konference:

Menoušek: Bez výhrad – proběhla v dobrém duchu

Loukota: menší místnost, dále konferenci hodnotil kladně

Kovařík: malé prostředí, věcná diskuze, souhlasil se střídáním míst konferencí

Lisnerová: stísněné prostředí, dobrý nápad uspořádat konferenci v Přešticích, souhlas se střídáním konferencí

Eliáš: Konference proběhla v přátelské atmosféře, souhlasil s ing. Lisnerovou o dobrém nápadu uspořádání konference v Přešticích a nadále souhlasil se střídáním konferencí.

Krůta: hodnotil konferenci v dobré atmosféře, pochválil občerstvení, záporně hodnotil nepřítomnost zástupce firmy na výkup kožek, který byl na tuto konferenci pozván.

 

Oblastní výbor děkuje za pořádání Oblastní konference základní organizaci ČSCH  Přeštice.

 

Členská základna: Předseda konstatoval, že základna za poslední rok poklesla. Členové výboru nahlásili nově příchozí členy. Dnešice 2mch a 1 dospělý, Chválenice přijala 2 dospělé členy, Nezvěstice 1 člen, Horní Bříza přijala 1 dospělého a 1 MCH. Jednatel objedná známky.

 

Ing. Krůta s Ing. Kovaříkem se pokusí požádat o Krajský úřad Plzeňského kraje o podporu v chovatelství.

 

 

Akce mladých chovatelů: tato akce se bude konat 17.5.2014. Ing. Lisnerová seznámila členy s organizací této akce. Jídlo bude kolem 70,-Kč, leták se soutěžní omalovánkou bude k dispozici na internetu, na stránkách Oblastní organizace. Dále podala informace o Olympiádě mladých chovatelů, která se bude konat ve dnech 30.7.2014 – 3.8.2014 v táboře. S dětmi pojedou Ing. Lisnerová, Bc. Keslová a Loukota. Řeší se levnější ubytování. Dosavadní nabízené ubytování je drahé.

 

Ústřední konference odborností:

Králíci: Ing. Roman Lang, který se zúčastnil 29.3.2014 Ústřední konference králíků v Praze místo př. Kohouta, podal zprávu: uvedl, že je 33 plemenných chovů, 30.7. – 3.8.2014 proběhne Olympiáda MCH v Táboře, CVMK proběhne v Nových Zámcích u Litovle v Olomouckém kraji. Během uplynulého roku proběhly zkoušky na posuzovatele. Z 26 adeptů dělalo 8 adeptů, 4 adepti zkoušky udělali. Na školení posuzovatelů se zúčastnilo 96 účastníků, v Nizozemí 7, tam bylo úkolem sjednotit názvosloví barevných rázů.

Zpráva o Centrální plemenné knize:

3662 králíků: Český lustič – 331; Český strakáč – 843; Český červený – 547; Český černopesíkatý – 41;

Gen. Zdroje – 100 chovatelů, v průměru 1500 kč na chov.

Zpráva o novošlechtění a regeneračních chovech Jindřich Šíp:

24 novošlechtění

Zakrslý teddy

Nově uznané  rázy:

1.Tříslový  marburský veveří

2.Meklemburský  strakáč divoký (železitý)

Včetně zakrslých rázů

Směrnice pro Plemené chovy platné 5let

1.      Uznání na 2 výstavách v roce, nutno vystavit na jedné z nich

CMK- 2 kolekce mláďat  5 nebo 7měsíců (dle požadavků na výstavě)

CK- 2 kolekce dospělých králíků

-možno zařadit i kolekci sourozenců

2. Bodové hodnocení předvedených králíků průměr plemene  + 0,3 body, Hranice VD

3. Uznávací řízení se ruší, bude jen doporučení Okresu nebo klubu před Celostátní výstavou

4. Zachování Plemených chovů

Zpráva o  činnosti králíkářské sekce Evropského svazu

4leté volební období

Itálie, Francie- tříštění zájmu mezi drobnochovateli a velkochovy v král. Sekci

Standardová komise 7 členů

32 euro za vzorník

Český luštič- samostané plemeno, dle českého návrhu v katalogu bude za Separatorem  číslo A

Evropská výstava ve Francii- Mety

Státy dle počtu vystavených zvířat na evropských výstavách

1.       Německo

2.       Rakousko

3.       Česko

 

 

 

Standardová komise

-          Udělit titul mezinárodního posuzovatele

-          Textilní odznak

-          Každý posuzovatel, který se zůčastní 3 mezinárodncíh školení a 2 mezinárodních  výstav.

Zpráva revizní komise králíků

Jindřich Snítilý- gen. Zdroje 240 000 Kč

Veterinární péče 50 000 Kč

Plán rozpočtu odbornosti na 2015

Vyrovnaný rozpočet příjem i výdaje vyrovnané

360 000 Kč

Drůbež: Ústřední konference drůbeže se 8.3.2014 zúčastnil Martin Loukota. Informoval o odstoupení Ing. Konráda z ÚOK, finanční prostředky na plemenné chovy jdou z rozpočtu ÚOK, nabízení chovného materiálu z plemenných chovů budou k dispozici na určitých výstavách, od oblastní a výš, problémem na Celostátní kole MCH je nedostatek zkoušejících pro zkoušení adeptů na posuzovatele, Jsou tlaky odtrhnout se na Celostátní výstavě mláďat od králíkářů a dělat vlastní výstavu jen drůbeže. Dále se řešil německý způsob posuzování, zatím zůstane u českého způsobu posuzování, ale s tím, že kluby si můžou dát podmínku o německém způsobu. Nedělal se návrh na rozpočet.

Holubi: Tato konference se konala dne 5.4.2014 a zúčastnil se Ing. Krůta. Informoval o rozhodování, jakým způsobem se posuzuje, rozpočet s kladnými čísly, o uznávání plemenných chovů. Posuzování proběhne od 1.4.2014 evropským způsobem. Klubisti neměli zájem hlasovat pro český způsob posuzování. Za rok proběhne částečné zhodnocení posuzování.

Diskuze:

Menoušek: Kritika na pořádání celostátních výstav. CVMK by měla proběhnout na otevřeném prostranství, ničím nekrytá, mělo by to být fotbalové hřiště, což jsou nevyhovující podmínky. Dále informoval o uzavření registrace za rok 2013. Za registraci se vybírá od organizace 2,50Kč s tím, že 1,50Kč jde svazu a 1,-Kč jako odměna registrátorovi.

Ing. Krůta: kritika na celostátní výstavu by se měla připomínkovat písemně na ÚOK.

Loukota: má před zkouškami na posuzovatele.

 

Příští schůze se bude konat dne 2.6.2014 od 15.00hodin v restauraci U Gigantu.

Zapsal: Václav Eliáš DiS                                                                Předseda: Ing. Václav Krůta