Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 28.11.2013

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

                                                                    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané 7.10.2013

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Loukota, Kohout, Eliáš, Bc.Keslová, Ing. Kovařík, Ing.Lisnerová,

Program:

Zahájení

Schválení programu

Plnění úkolů z minulé schůze

Celostátní výstava v Lysé nad Labem

Schůze odborných komisí

Krajská výstava Kralovice 2013

Oblastní výstava Dnešice 2013

Evidence členů

Olympiáda MCH

Diskuze

Závěr

Předseda zahájil schůzi Oblastního výboru ve 14 hodin. Přivítal členy a seznámil přítomné s programem.

Program byl schválen.

Plnění úkolů: Předseda seznámil přítomné o odeslání připomínek ke stanovám. Z Ústředního výboru přišlo poděkování za splnění. Dále ukázal vyrobený talíř pro ZO ČSCH Spálené pořičí k jejímu výročí. Tato cena bude předána 16.11.2013 ve Spáleném Pořičí.

Celostátní výstava Lysá nad Labem: Jednatel V. Eliáš seznámil členy s dohodou z odborné komise odboru králíků, že zjistím zájem o hromadný svoz do Lysé, kde to nebude podléhat oblastnímu výboru, a vystavovatelé si cestu budou hradit sami. Př. Kohout toto upřesnil. Šlo o dohodu několika chovatelů a o dopravu jedním autem. O toto nebyl velký zájem. Předseda poukázal na článek v časopisu Chovatel, že Výstaviště Lysá nad Labem organizuje svoz na trase Písek – Plzeň – Lysá nad Labem. Bc. Keslová nabídla dodávku na tuto akci. Uzávěrka přihlášek je 13.10.2013. Na příští chůzi se domluví cesty. Ing.Krůta nabízí cestu za 5,-Kč/km, Bc.Keslová dodávkou za 10,-Kč/km. Do 30.10.2013 nahlásit kolik bude vystavovatelů a kolik zvířat. Bedny je nutno viditelně označit. Výstava bude probíhat v nové hale.

Schůze odborných komisí: V tomto bodě se řešila hlavně krajská výstava.

Králíci: Vedoucí odboru př. Kohout seznámil členy výboru s problémy naplnění výstavy. V letošním roce se chovatelům nedařilo odchovat mladé králíky v kvalitě na tuto výstavu. Slíbil, že věc bude řešit a do 25.10.2013 pošle jednateli přihlášku v chovateli a zvířaty.

Drůbež: Vedoucí odboru př. Loukota oznámil, že odbornou komisi z důvodu nemoci nesvolal, ale obvolal chovatele. I chovatelé drůbeže si stěžují na letošní neúrodu. Do 25.10.2013 pošle jednateli přihlášku.

Holubi: Vedoucí odboru př. Ing. Krůta vyjmenoval nominované chovatele: Michálek – King bílý, Kohout – gigant, Ing Krůta – český stavák, Jandík – barevnohlávka, Čechura – Říman, Kašpar – Lahové černý. Jako náhradníci jsou: Kraus – pštros žlutý, Janoušek Josef – Kotrlák modrý mramorový.

Jednatel V.Eliáš zpracuje došlé přihlášky a řádně je odešle.

Součástí výstavy bude samostatná soutěž mladých chovatelů. Soutěžní kolekce musí být předem uvedena. Doprava na Krajskou výstavu Kralovice 2013 zajišťujeme pro vystavovatele zdarma. Každý se rozmyslí na odvozu zvířat z výstavy. Je možnost hromadného odvozu. Vystavovatelé dostanou zdarma kalendář s chovatelskou tematikou.

Bylo hlasováno o sjednocení poháru na výstavy, kde je začleněna oblast. Rozhodovalo se mezi keramickými vázy a poháry z plechu. Př. Loukota upozornil na malou kapacitu u výrobce. Hlasováním bylo rozhodnuto, že budou keramické vázy.

Oblastní výstava Dnešice 2013: Vedoucí odborů mají za úkol sehnat zapisovatele na tuto výstavu. Holubi bude zapisovat Puchta a Kraus. Příjem zvířat zajistí pořádající základní organizace. Příjem zvířat proběhne ve čtvrtek 5.12.2013 od 15.00 – 19.00 hodin. Vyhodnocení se bude konat v přidružené restauraci u chovatelského areálu. Vydávat zvířata se budou v sobotu po vyhodnocení.

Čestné ceny – keramické poháry. Poháry zajistí předseda Ing. Krůta. Bude 20 čestných cen     ( holubi 12; králíci 8 ) Drůbež 10 pro vítěze skupin. Oceněny budou tři nejúspěšnější základní organizace.

Součástí Oblastní výstavy bude mikulášská nadílka. Výbor se shodl na ceně balíčku v hodnotě 100,-Kč. Čerta sežene Ing. Lisnerová mimo chovatelskou veřejnost a zaplatí se mu tato služba.

Vyhodnocení výstavy provedou vedoucí odborů. Př. Loukota se předem omluvil za nepřítomnost na této výstavě z důvodu studijních povinností. Místo něj udělá vyhodnocení př. Štolba. Celkové vyhodnocení výstavy provede jednatel V.Eliáš pod kontrolou Ing. Krůty.

Olympiáda MCH: Ing. Lisnerová seznámila výboru o průběhu Olympiády mladých chovatelů, která se letos konala v Praze. V senátu se tato soutěž zahájila, na zemědělské univerzitě probíhala, následující den byl výlet do pražské ZOO. Vyhodnocení proběhlo v aule zemědělské univerzity.

Ing. Lisnerové byla vyplacena odměna v hodnotě 1 000,-Kč za práci a reprezentaci na olympiádách mladých chovatelů.

Konec schůze 16.00 hodin

Příští schůze: 4.11.2013 od 14.00hodin v restauraci U gigantu. 

Zapsal: V.Eliáš