Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 31.08.2013

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, tel.:725 665 712, e-mail:oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané dne 6.5.2013

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Ing. Lisnerová, Menoušek, Ing. Kovařík, Loukota, Bc.Keslová, Štolba JH

Omluveni: Kohout

Program:

1/ Zahájení a schválení programu
2/ Kontrola plnění úkolů
3/ Hodnocení konference 2013
4/ Akce mladých chovatelů
5/ Podpisové vzory pro ČSOB
6/ Krajská koordinační rada
7/Razítka a potvrzení na VH ČSCH
8/ Příští schůze a diskuse
9/ Závěr

Zahájení - schůzi Oblastního výboru zahájil předseda Ing. Václav Krůta ve 14.00 hodin a přivítal nové členy výboru. Popřál jim hodně štěstí a úspěchů v pětiletém období. Pochválil průběh konference a vyslovil podiv nad ing. Bukovským, který delegáty nebyl zvolen do dalšího období.

Př. Štolba: uvedl, že je na dnešní schůzi jako host, členy výboru byl přivítán a vyzván, že se může schůze zúčastnit. Připravil otázky s poznávacími obrázky drůbeže a holubů pro soutěž mladých chovatelů a výbor s touto prací seznámil, za což mu bylo vysloveno poděkování.

Ing. Lisnerová: seznámení s rozpočtem na tento rok pro akce mladých chovatelů. Seznámila přítomné, že částka 5 000,-Kč by měla na pokrytí akcí postačovat. Dále pozvala přítomné s akcí v Roupově, která je naplánovaná na sobotu 11.5.2013 v 10.00 hodin. V soutěžní činnosti si posteskla na nezájem dětí o soutěž, která se letos bude konat v Praze. Součástí Oblastní výstavy v Dnešicích bude Mikulášská nadílka pro MCH.

Ing. Krůta: Seznámil členy s průběhem koordinační rady:

-          Zúčastnily se všechny okresy kromě karlovarského

-          Regionální výstava se bude konat ve dnech 22. – 23. 11.2013, což je pátek a sobota, posuzování proběhne ve čtvrtek

-          U králíků se budou vystavovat kolekce dle vzorníku

-          Do 30.9.2013 budou známi výstavní a veterinární podmínky

-          Diskutovalo se o možnosti, že by Plzeň mohla vystavit 12 kolekcí a mohly by být dvě skupiny. Tato možnost se ještě bude projednávat, nebyla uzavřena dohoda.

-          Na tuto akci bude pozván starosta Kralovic Ing.Rudolf Salfický a hejtman plzeňského kraje Bc.Milan Chovanec.

Ing. Lisnerová: uvedla, že z důvodu konání Regionální výstavy je ohrožena Oblastní výstava. Z tohoto důvodu požádala výbor o přesunutí Oblastní výstavy o týden později na termín 6.12.2013, s čímž výbor souhlasil.

Př. Menoušek: požádal výbor o nové razítko na registraci králíků, což mu bylo umožněno a obstará si jeho výrobu sám. Dále bylo dohodnuto, že z důvodu nezájmu základních organizací o inventář oblastního výboru, zajistí do 30.8.2013 jeho likvidaci.

Usnesení:

Z důvodu konání Regionální výstavy souhlasí Oblastní výbor ČSCH s posunutím Oblastní výstavy na 6.12.2013.

Z důvodu nezájmu ZO ČSCH o využití inventáře, je př. Menoušek o jeho likvidaci do 30.8.2013.

Další schůze se bude konat 3.6.2013 ve 14.00 hodin v restauraci Gigant, ve Chvojové ulici.  

Zapsal: Eliáš