Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 26.10.2014

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 6.10.2014

 

Přítomni: Menoušek, Kohout, Ing. Kovařík, Loukota, Bc. Keslová, Ing. Lisnerová, Eliáš, Ing.Krůta

 

Program:

Kontrola zápisu

Olympiáda Mladých chovatelů

Objednávka kroužků

Celostátní výstava mláďat králíků a mladé drůbeže Litovle

Informační zpravodaj

Sponzoring ČSOB

Nabídka tužek

Ukončení ZO ČSCH Kamenný Újezd

Stav účtu

Poháry na Oblastní výstavu

Valná hromada

Regionální výstava

Meziokresní soutěž na CV v Lysé nad Labem

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi Oblastního výboru v 15.10 hodin, přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem schůze

 

Kontrola zápisu a plnění úkolů z minulé schůze – všechny úkoly byly splněny, některé se průběžně plní.

Olympiáda MCH – V časopisu Chovatel psala paní Nováčková, že Olympiáda mladých chovatelů proběhla bez nejmenších komplikací. Pohled našich členek, které se této akce zúčastnily, byl odlišný.

Objednávka kroužků – objednané kroužky jsou Oblastním výborem zaplacené, do dne konání schůze zatím zaplatily tři základní organizace.

Celostátní výstava mladých králíků a drůbeže – tato výstava se konala v Litovli, okres Olomouc. Informaci o téhle akci podal J. Kohout. Výstavy se zúčastnilo celkem 6 chovatelů. Výsledek splnil očekávání, konstatoval, že naši chovatelé neudělali ostudu, hodnotil výsledek jako střed. Nejlepší kolekci králíků měl př. Přibyl s Moravskými modrými. Jako jediný zástupce chovatele drůbeže byl Ing. Aleš Bukovský. Popsal organizaci výstavy. Dále konstatoval, že by bylo na místě propagovat místa celostátních výstav pro lepší dostupnost.

Informační zpravodaj – byl vydán v řádném termínu. 

Sponzoring ČSOB – Za prezenční předměty na Oblastní výstavu bude v katalogu umístěna reklama ČSOB. Formát katalogu bude mít formát A5.

Nabídka propisek – firma National pen nabídla předsedovi Ing. Krůtovi propisky s laserovým gravírováním s logem ČSCH. Cena jedné propisky je 27,-Kč, při koupi 500 ks vyjde cena jedné propisky 17,-Kč. Při hlasování výboru nebyla tato investice schválena.

Ukončení ZO ČSCH Kamenný Újezd – Jednatel V. Eliáš předložil všechny potřebné dokumenty, které mu byly doručeny předsedou ZO ČSCH Kamenný Újezd o zrušení této organizace. Tato organizace nemá žádné pohledávky vůči OO ČSCH. Zrušení bylo odsouhlaseno všemi členy ZO a Oblastní výbor toto bere na vědomí.

Informace o ekonomice Oblastního výboru – stav na účtu je 17 000,-Kč, v pokladně 4 000,-Kč. Dohromady máme k dispozici 21 000,-Kč.

ÚV ČSCH  ještě nevrátila peníze z rozdílu doobjednaných kroužků.

Poháry na Oblastní výstavu – celkem je počítáno 35 pohárů v celkové výši 5 000,-Kč. V Plané u Mariánských Lázní nabízí slevu 24% při platbě v hotovosti. V Plzni v Golfu nabízí také slevu, ale toto je třeba ověřit. Na Oblastní výstavu byla odsouhlasena keramika. Bylo spočítáno 30 čestných cen včetně MCH + nejlepší základná organizace + mistři skupin v chovu drůbeže. Bude se též objednávat cena pro nejlepšího chovatele z naší oblasti na Krajské výstavě okrasného ptactva.

Nové stanovy ČSCH-30.11.2014 bude Valná hromada v Olomouci. Na pořadu jednání budou nové stanovy. Advokátní kancelář vypracovala stanovy. Zatím se jeví, že jsou opsané staré stanovy, připomínky nebyly akceptovány.

Kalendáře - bylo objednáno 25 kalendářů, rozdělení: každý vystavovatel na Regionální výstavě dostane kalendář, zbytek se rozdělí mezi členy Oblastního výboru a tombole na Oblastní výstavě.

Regionální výstava – doprava na regionální výstavu je zajištěna. Dne 5.11.2014 odveze zvířata do Chodova Bc. Keslová s Ing. Krůtou, zpět v sobotu 8.11.2014 odveze zvířata Eliáš, Kesl MCH a ještě jeden člen, který se určí později.

Králíci - nominovaní vystavovatelé jsou Škrábek, Lang, Přibyl, Suchomel, Ing. Krůta, Kohout

Drůbež - nominováni jsou: Chlanda, Kesl, Balíček, Loukota doplní další vystavovatele

Holubi – nominováni jsou: Švehla, Michálek, Ing. Krůta, Kašpar, Kraus, Tengler, náhradník Janoušek

Jednatel V. Eliáš musí mít přihlášeny chovatele do 10.října 2014, 20. října 2014 musí být přihlášky doručené.

Meziokresní soutěž na Celostátní výstavě Lysá nad Labem 2014 – součástí této výstavy je meziokresní soutěž. Zvířata do této soutěže se přihlašují v zalepené obálce do 10. listopadu 2014.

Diskuze:

př. Menoušek – navrhl požádat o podporu oblasti u hejtmana.

Jednatel Eliáš – vyjádřil se, aby se tato podpora nechala na Krajském združení z důvodu lepšího jednání na krajské úrovni.

Ing. Kovařík – informoval o komunikaci s Krajským úřadem na příkladu. V červnu odeslal dopis, do dnešního dne je tento dopis bez odezvy.

př. Kohout – navrhl sepsat uplynulé zhodnocení za poslední léta a s žádostí zaslat ka Krajský úřad na dotace.

Ing. Krůta – Krajský úřad podporuje akce v rámci kraje. Slíbil přípravu zprávy podle předlohy Karlovarského kraje.

 

Příští schůze 3.11.2014 od 15.00 hodin.

 

 

Zapsal: Václav Eliáš, DiS                                                                        Předseda: Ing. Václav Krůta