Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 15.10.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 5.10.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Keslová, Loukota, Ing. Lisnerová, Ing. Lang

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.00hodin, přivítal všechny přítomné členy výboru a navrhl program v tomto znění:

 

Kontrola usnesení z minulé schůze

Hodnocení Regionální výstavy

Poháry na další výstavy

Registrace ZO a IČ

Celostátní výstava

Oblastní výstava

Zrušení ZO Šťáhlavy

 

Kontrola usnesení z minulé schůze:

Předseda poděkoval za dodání zvířat a jejich dopravu. Jednatel V.Eliáš předá vystavovatelům kalendáře při nejbližší příležitosti. Ostatní úkoly byly splněny.

 

Hodnocení Regionální výstavy:

Předseda poděkoval ještě jednou všem vystavovatelům a seznámil výbor s výsledky:

1.místo drůbež

1.místo holubi

4.místi králíci

Celkově jsme se umístili na prvním místě.

Hodnocení ostatních členů výboru:

Menoušek: Pochválil průběh výstavy, kritizoval umístění krmítek na dvířkách u králíků.

Loukota: Pochválil průběh výstavy, kritizoval posuzovatele a jeho hodnocení zvířat.

Kohout: Pochválil celou výstavu, upozornil na to, že vyšlo počasí. Byla dobrá účast. Pochválil umístění králíků. 4.místo je dobré umístění, v porovnání s předchozími ročníky.

Ing. Lang: Pochvaa celé výstavě a hlavně klecí na drůbež.

Keslová: Pochálila výstavu a její zajištění, které bylo na úrovni.

Eliáš: Pochválil zajištění, organizaci a průběh výstavy. Kritizoval průběh vyhodnocení. Vyhodnocení probíhalo ve stoje, což bylo obtížní pro starší nebo invalidní chovatele.

 

Poháry na další akce v rámci Oblasti Plzeň:

Byly zajištěny poháry dle usnesení za celkovou částku 5000,-Kč. Celkem 37 pohárů.

 

 Registrace ZO a IČ:

Předseda připomenul, že organizace, které nemají IČ, se musí do konce roku zaregistrovat, nebo k 1.1.2016 zaniknou. Jednatel obešle organizace, kterých se toto týká.

 

Celostátní výstava v Lysé nad Labem:

Součástí výstavy je první kolo meziokresní soutěže. Termín přihlášek je do 14.10.2015. Dopravu na výstavu zajišťuje Lysá. Vedoucí odborností si zajistí přehled o vystavovatelích na vystavení 7 kolekcí králíků, holubů a drůbeže.

 

Oblastní výstava:

Koná se ve dnech 5. – 6.12.2015. Pořádající organizací je Plzeň – Doubravka. Místo konání je chovatelský areál v Plzni Doubravce. Jednatel seznámil jak probíhají přípravy. Zatím znal posuzovatele na králíky a drůbež, na holuby ještě neznal.

 

Zrušení ZO Šťáhlavy:

Jednatel oznámil, že mu byly doručeny dokumenty o zrušení Základní organizace Šťáhlavy. Oblastní výbor projednal zrušení ZO Šťáhlavy. K Oblastní organizaci tato ZO nemá žádné pohledávky a zápis schůze s usnesením osobně odveze předseda Ing. Krůta na Ústřední výbor do Prahy.

 

Diskuze:

Ing. Krůta: seznámil přítomné práci komise o přípravě nových stanov.

Ing. Lisnerová: Vysvětlila ocenění Březový lístek, kterým byla oceněna na Olympiádě MCH v Ostravě za práci s mládeží. Dále seznámila s přípravami na Mikulášskou nadílku, která je součástí na Oblastní výstavě.

Kohout: V diskuzi se přimlouval za zachování klubů i s právní subjektivitou.

 

Příští schůze: 2.11.2015 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

 

Předseda ukončil schůzi v 16.30 hodin.

 

Zapsal:

     Václav Eliáš, DiS                                                                                       Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň