Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 28.11.2013

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

                                                                    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané 4.11.2013

Přítomni : ing Krůta, Menoušek, ing Lisnerová, Loukota, Kohout, Bc. Keslová, za RK ing Kovařík
Omluven: Jednatel Václav Eliáš
Program schůze : Navržení a schválení programu
                               Plnění úkolů z minulé porady
                               CV Lysá n/L
                               Regionální výstava Kralovice
                               Oblastní výstava Dnešice
                               Poháry pro ocenění nejúspěšnějších
                               Evidence členů a výběr členských poplatků
                               Valná hromada ČSCH  
1/ Navržený  program byl všemi schválen
 2/ Kontrola plnění úkolů - předseda provedl kontrolu plnění úkolů z min. porady
                                               - zadané úkoly byly v termínu splněny, některé budou plněny v dalším období
                                               - poháry pro ocenění budou nakoupeny v Plané - větší výběr a větší sleva
                                                zodpovídá předseda
3/ CV Lysá n/L- nebyl projeven zájem o dopravu zvířat zpět do Plzně z CV
4/ Regionální výstava Kralovice - Dopravu vystavovaných zvířat zajistí Bc. Keslová a ing Krůta
    středa 20.11.2013 - odjezd z Nezvěstic v 15.00, Přeštice 15.30, Žilov 16.15

Vedoucí odbor. komisí vyrozumí vystavovatele o harmonogramu odvozu požadavku na předložení veterinárního potvrzení při odvozu zvířat budou vystavovatelům předány kalendáře 2014
Vyhodnocení v sobotu ve 13.30 - požadavek na účast vystavovatelů.
 Odvoz zpět v sobotu 23.11.2013 - čas bude upřesněn.

Výstavy se zúčastní tyto chovatelé:

Králíci:   Jan Přibyl - Moravský modrý

Stanislav Menoušek – Burgunský

Roman Škrábek – Tříslový černý

Milan Suchomel – Vídeňský modrý

Ing. Václav Krůta – Velký světlý stříbřitý

Ing Roman Lang – Vídeňský šedý

Drůbež:               Petr Šalom – Indická bojovnice bažantí

                Ladislav Štolba – Šumavanka zlatá stříkaná

                Martina Loukotová – Sasexka bílá světle kolumbijská

                Ing. Jaroslav Loukota – Kachna ruánská

                František Chlanda – Zdrobnělá viandotka stříbrná koroptví vlnitá

                Josef Špillar – Indický běžec pstruhový

Holubi: Jaroslav Michálek – King bílý

                Jaroslav Kohout – Gigant modrý

                Ing. Václav Krůta – Český stavák žlutý sedlatý

                Petr Jandík – Barevnohlávek černý

                Jaroslav Čechura – Říman bílý

                Jindřich Kašpar – Lahové černý

Za mladé chovatele nás reprezentovala v chovu králíků Lucie Langová MCH – Zakrslý rys


5/ Oblastní výstava Dnešice - 7.12.2013
                                   posuzovatelé - K- Louda a Kolář, H- ing Bukovský, ing Krůta, Čejka
                                                             D - ing Konrát a Dráb
                                  zapisovatele zajistí pro jednotl. odbornosti vedoucí odborů po dohodě se ZO
                                  vyhodnocení v sobotu 7.12. od 13.30 hod - zodpov. vedoucí odborností
                                  Mikulášská nadílka pro MCH v sobotu od 13.00- zodp. ing Lisnerová
                                  Předány plakáty - informovat veřejnost
 6/ Evidence členů - podklady přebíral po dohodě s jednatelem př. Menoušek, finance přebírala

Bc. Keslová - pokladní.
 7/ Valná hromada ČSCH 30.11.2013 - oblast. výbor potvrdil  delegáty na VH ing Krůtu a př. Eliáše.
 
 Příští schůze 2. prosince 2013 od 15.00. Schůze ukončena v 16.10 hod.                                    

 

Zapsal: Václav Eliáš DiS