Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 31.08.2013

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, tel.:725 665 712, e-mail:oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané dne 4.3.2013

 Přítomni:      Krůta, Jevický, Bukovský,Štolba, Eliáš, Loukota, Matoušek, Korda,  Juha, Menoušek,

 Omluvena:    Lisnerová

Program:

1.    Zahájení, kontrola plnění úkolů

2.    Vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele holubů a králíků

3.    Příprava konference

4.    Různé

 

Zahájení schůze – předseda Oblastní organizace ing. Krůta  seznámil přítomné s programem schůze. Konstatoval, že zadané úkoly jsou průběžně plněny.

Vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele holubů a králíků – na jednání odborných komisí byla vyhodnocena soutěž o nejlepšího chovatele holubů: v soutěži se umístili: 1 místo -Jaroslav Michálek – ZO Spálené Poříčí – plemeno – King bílý  Na 2 místě byl vyhodnocen Jaroslav Kohout – ZO Horní Bříza – plemeno – Gigant. V soutěži o nejlepšího chovatele králíků byl na 1 místě vyhodnocen Roman Škrábek – ZO Dnešice – plemeno – tříslový černý, na 2 místě byl vyhodnocen Milan Suchomel – ZO Nezvěstice- plemeno- vídeňský šedý. Vyhodnoceným , včetně mistrů chovatelů drůbeže budou na  oblastní konferenci předány poháry. Vedoucí odborů zajistí účast na konferenci (Michálek, Kohout, R. Škrábek, Suchomel, Chlanda, Špillar). Na jednání byly schváleny propozice soutěží pro období 2014-2017. 

 Příprava konference – konference se uskuteční 6. dubna 2013 v chovatelském areálu ZO Nezvěstice. Začátek v 9,30 hod. Ing. Krůta seznámil přítomné s jednacím a volebním řádem, předložil program konference. Jevický informoval o plnění rozpočtu v roce 2012. Na  plán ve výši 51 500Kč . bylo čerpáno 46 807Kč. Příjmové zdroje (členské známky) pro rok 2013 jsou ve výši 46 445Kč. Byly odsouhlasen plán výdajů pro rok 2013 ve výši 45 500Kč. (jízdné – 5000, příspěvek MCH- 5000, regionální výstava -4000, celostátní výstava -6000, poštovné – 2500, agenda -1500, telefon – 3500, vyhodnocení soutěží – 7000, náklady conference – 2000, odměna za vedení agendy – 7000, ostatní výdaje – 2000).

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012 činil: pokladna – 58 151Kč, účet – 62 935,63Kč. Finační zdroje k 28.2.2013 jsou ve výši: pokladna – 11 906Kč., účet – 62 936,66Kč.

Pozvánky delegátům pošle Jevický v termínu do 21.3.2013. Rozhodnuto pozvat zástupce ÚVČSCH – zajistí ing. Krůta. Občerstvení zabezpečí Jevický. Přípravu jednací místnosti zajistí Matoušek a Korda. Detailní příprava conference bude dojednáná na schůzi výboru 26.3.2013 v Nezvěsticích. Zúčastní se Krůta, Jevický, Korda, Matoušek. Ostatní členové výboru dle vlastního uvážení

 

Různé:

·         Př. Štolba apeloval na zlepšení práce s mladými chovateli. Oblastní výbor by se měl snažit o organizaci soutěží mladých chovatelů v regionu formou besed, pořádání soutěží v poznávání plemen zvířat a jejich chování.  Rozhodující roli by měli sehrát vedoucí odborů. Svoji připomínku podává jako námět do příštího volebního  období.

·         Ing. Bukovský  informoval o delegaci na konferenci odbornosti králíků – zúčastní se př. Menoušek . Poukázal na problem s vypořádáním ztrát zvířat na Evropské výstavě.

·         Byly podány informace o průběhu výročních členských schůzí: Dolní Lukavice – Eliáš, Dnešice – Krůta, Chválenice – Štolba, Nezvěstice – Krůta, Nýřany – Krůta, Tymákov – Krůta. Konstatováno, že výroční členské schůze proběhly v souladu s pokynem ÚV ČSCH k výročním členským schůzím  

 

 

Příští výborová schůze 26.3. 2013 ve 14,00 hod. chovatelský areál Nezvěstice