Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 30.08.2013

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

                                                                    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané 3.6.2013

Přítomni: Ing.Václav Krůta, Václav Eliáš DiS, Bc. Dita Keslová, Stanislav Menoušek

Omluveni: Ing. Magdaléna Lisnerová, Martin Loukota, Jaroslav Kohout

 Předseda zahájil schůzi ve 14.00 hodin.

Program schůze:

 -zahájení a schválení programu
-kontrola plnění úkolů
-hodnocení VH ÚVČSCH Praha
-hodnocení akce MCH
-Olympiáda MCH
-úhrada dopravy na valnou hromadu Praha
-připomínky k návrhu stanov
-inventarizace majetku ČSCH

Kontrola plnění úkolů:  Předseda kladně hodnotil průběh Oblastní konference a akci mladých chovatelů konanou v Roupově. Kladně od přítomných byla hodnocena soutěž poznávání plemen.

Hodnocení VH ÚV ČSCH:  Předseda ohodnotil také hladký průběh a vysokou účast, která činila 82 z 88 pozvaných delegátů. Byla pochválena zpráva předsedy Ing. Krále a nebyla pozitivně hodnocena zpráva předsedy revizní komise p. Kopřivy. Ta také nebyla delegáty odsouhlasena. Jednatel Václav Eliáš souhlasil ve všech bodech s předsedou.

Hlavním cílem VH ÚV ČSCH byla volba do vedení ÚV ČSCH a RK ČSCH. Předseda seznámil přítomné s výsledkami voleb, které dopadly takto:

ÚV ČSCH

Předseda – Milan Kotyza

Místopředseda – Ing. Miroslav Kroft

Člen výboru – Jaroslav Bayer

Člen výboru – Milan Kudr

Člen výboru – Josef Vilhelm

Člen výboru – Ondřej Výšek

ÚRK ČSCH:

Předsedkyně – Marcela Lamešová

Místopředseda – Ing. Václav Krůta

Členka výboru – Dagmar Kičurová

Po seznámení s výsledkami voleb vystoupil Stanislav Menoušek a hodnotil nově zvoleného předsedu Milana Kotyzu, jako registrátora klubu masných plemen králíků a posuzovatele králíků.

Olympiáda MCH koná se v Praze. Víc se předseda k tomuto tématu nevyjadřoval z důvodu nepřítomnosti ing. Lisnerové.

Inventarizace majetku: jednatel má za úkol přeposlat tabulku jako přílohu informačního zpravodaje.

Diskuze:

Ing. Krůta upřesnil výsledek VH na objednání kroužků. VH neodsouhlasila objednání kroužků jinak než přes ZO ČSCH. Vzhledem k nečitelnosti a lámavosti kroužků si ÚOK chovatelů drůbeže přejí kroužky od výrobce z Německa.

Příští schůze se bude konat 5.8.2013 u Gigantu.

Konec schůze 15.20hodin