Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 12.04.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 3.11.2014

 

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Loukota, Ing. Kovařík, Bc. Keslová, Kohout, Eliáš

Omluvena: Ing. Lisnerová

 

Program:

1.     Zahájení

2.     Kontrola plnění úkolů

3.     Poháry pro Oblastní výstavu

4.     Vratka za kroužky

5.     Valná hromada

6.     Účast na Regionální výstavě

7.     Celostátní výstava Lysá nad Labem

8.     Oblastní výstava Blovice

9.     Příští schůze

10.  Diskuze

11.  Závěr

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi Oblastního výboru v 15.00 hodin, přivítal všechny přítomné.

 

Kontrola plnění úkolů: Všechny úkoly byly splněny. Nánožní kroužky byly zaplaceny z účtu Oblastního výboru na ÚV ČSCH. Informační zpravodaj byl vydán v řádném termínu.

Na účtu máme zatím 21 000,-Kč, po zaplacení kroužků se ekonomická situace zlepší.

 

Poháry na Oblastní výstavu: Minulou schůzi Oblastního výboru bylo rozhodnuto o keramických pohárech na Oblastní výstavu. Je objednáno celkem 37 pohárů. Do těchto pohárů byl započítán též pohár pro nejlepšího chovatele okrasného ptactva naší oblasti na Krajské výstavě ve Starém Klíčově. Cena za všechny poháry včetně popisu nepřekročí 5 000,-Kč. Poháry se vyzvednou poslední týden v listopadu v Klenčí.

 

Vratka za přeplacené kroužky: Po osmi měsících nám byly vráceny peníze za doobjednané kroužky na rok 2014, které byly účtovány za 8,-Kč, dodatečně Ústředním výborem sníženy na 7,-Kč. Budou naúčtovány objednávajícím ZO v ceně 7,-Kč.

 

XXIII. Valná hromada se koná 29.11.2014 v Olomouci. Doprava, v rámci úspory finančních prostředků, bude společná s klatovskými a domažlickými funkcionáři. Jednatel byl požádán, aby na sekretariát ÚV ČSCH napsal e-mail o doplnění programu na XXIII. Valnou hromadu o bod „Kontrola usnesení z XXI. Valné hromady“. Odůvodnění: XXII. Valná hromada byla Valnou hromadou mimořádnou, a usnesení z XXI. Valné hromady by bylo přeskočeno a nezkontrolováno. Oblastní výbor žádá o doplnění programu XXIII. Valné hromady Kontrolu usnesení XXI. Valné hromady. Všichni byly pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Regionální výstava: Veterinární potvrzení na Regionální výstavu do Chodova může být společné, předseda toto potvrzení pro všechny vystavovatele zajistí. Každý vystavovatel dostane stolní kalendář na rok 2015. Nominovaní chovatelé Tengler a Suchomel vystavovat nebudou, místo nich budou vystavovat náhradníci. Doprava do Chodova a zpět je zajištěna. Do Chodova dopraví zvířata Dita Keslová s Ing. Krůtou, zpět zvířata dopraví Eliáš s Keslem MCH a Ing. Romanem Langem. Předpokládaný příjezd do Nezvěstic je 18.00 hodin.

 

 

Celostátní výstava Lysá nad Labem:

Tato výstava se koná 14. – 16.11.2014. Vystavovatelé si zvířata dopraví sami, je možné poslat zvířata společnou dopravou. Soutěže se zúčastní králíkáři a holubáři, drůbežáři dostatečný počet kolekcí dohromady nedají. Přihlášení zajistí vedoucí skupin. Předseda s př. Kohoutem nabízí dopravu zpět pro některé chovatele po předchozí domluvě.

 

Oblastní výstava: Výstava se koná ve dnech 6. – 7.12.2014. V katalogu bude reklama banky ČSOB, která nám poskytne reklamní předměty a za úplatu též reklama firmy Tonak na výkup králičích kůží. Na Oblastní výstavu se musí zajistit zapisovatelé. Vyhodnocení provedou vedoucí oborů u svých odborů, celkové vyhodnocení provedou jednatel s předsedou Oblastního výboru. Vyhodnocení výstavy proběhne po Mikulášské nadílce, asi ve 13.30 hodin.

Diskuze:

Menoušek: Oblastní výstava by měla končit již ve 12 hodin.

Dohodlo se, že se bude končit ve 13.00 hodin.

Loukota: Do zájezdu do Welsu posledních 6 míst.

Kohout: Měli by se oslovit jednotliví chovatelé králíků a přesvědčit je o výstavní činnosti.  

Kovařík: Táže se, proč se na Valnou hromadu hlásí změna dopředu a ne na Valné hromadě.

Keslová: Peníze na účet přibývají, informovala o dotaci ČEZ na regionální rozvoj. Dále se s tím bude zajímat, předseda tuto dotaci schvaluje.

Eliáš: Informoval o nedodaných seznamech ZO na objednání členských známek. Požádal vedoucí odborů o zápisy z odborných komisí.

 

Příští schůze : 1.12.2014 od 15 hodin

 

Schůze byla ukončena v 16.30 hodin.

 

 

Zapsal: Václav Eliáš, DiS                                                                        Předseda: Ing. Václav Krůta