Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 14.08.2014

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

                

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH konané 2.6.2014

 

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Loukota, Ing. Lang, Ing. Kovařík, Bc. Keslová, Kohout, Eliáš

Nepřítomni: Ing. Lisnerová

 Program:

1)     Zahájení

2)     Poděkování za dárkový koš

3)     Kontrola plnění usnesení

4)     Hodnocení akce mladých chovatelů – článek do chovatele

5)     Doprava na olympiádu MCH

6)     Regionální výstava Chodov – podmínky, poháry, vyhodnocení

7)     Ustanovení Krajského sdružení ČSCH  Plzeňského kraje

8)     Mimořádná Valná hromada ČSCH Praha 21.6.214

9)     Poháry fa. SABE

10)  Objednávka kroužků H+D

11)  Příští schůze

 

Zahájení: Předseda Ing. Krůta všechny členy výboru přivítal po dvou měsících. Poděkoval za dárkový koš, který dostal ke svému jubileu na akci MCH 17.5.2014 na Šídlováku.

 

Kontrola plnění usnesení:Při kontrole plnění usnesení z minulé porady bylo zjištěno, že uložené úkoly jsou splněny nebo se průběžně plní.Poděkoval paní Ing. Lisnerové za pořádání akce pro MCH s jejich vyhodnocením za výstavní činnost.

 

Hodnocení akce MCH: Tato akce měla ze strany členů výboru kladnou odezvu. Jedinou vadou, za kterou nemůže nikdo z výboru, byla slabá účast. I přes tento fakt byla akce vydařená a Ing. Lisnerové patří uznání.

 

Doprava na Olympiádu MCH – Tábor: Dopravu zajistí BC. Keslová za 3,-Kč/km.

 

Regionální výstava Chodov 2014: Předseda seznámil přítomné s podmínkami, které vzešly z jednání Krajské koordinační rady v Chodově. Příjem zvířat bude ve středu 6.11.2014, posuzování proběhne ve čtvrtek 7.11.2014 a vyhodnocení výstavy se uskuteční 8.11.2014 od 13.30 hodin v chovatelském areálu. Jednatel doplnil, že přihlášky na tuto výstavu se budou posílat výhradně poštou a uzávěrka přihlášek je 20.10.2014. Jednatel, který přihlášky bude odesílat, bude mít od vedoucích odborů přihlášky do 10.10.2014. Odešle je doporučeně.

 

Ustanovení Krajského sdružení ČSCH Plzeňského kraje: Po zasedání Krajské koordinační rady v Chodově byla odsouhlaseno a založeno Krajské sdružení ČSCH Plzeňského kraje. Předsedou byl zvolen Ing. Václav Krůta, který vykonával již předsedu Krajské koordinační rady. Jednatelkou a současně pokladní byla zvolena pí. Kantová. Toto sdružení bylo založeno z důvodů lepší komunikace s Krajským úřadem o spolupráci. Předseda si zažádá na registru ÚV ČSCH o registrační číslo.

 

Mimořádná Valná hromada: Koná se 21.6.2014 v Praze. Měli by se fasovat posuzovací lístky na holuby zdarma. Jednatel také vyzvedne 100 legitimací pro členy.

 

Poháry fa. SABE: Předseda seznámil členy výboru s firmou SABE, která se zabývá distribucí pohárů, medailí a jiných odměn. Tato firma slibuje při odběru nad 1 000,-Kč dopravu zdarma, dále slibuje pro organizace ČSCH 25% slevu. Tato firma inzeruje také v časopise Chovatel, kde udává dopravu zdarma při odběru nad 2 000,-Kč.

 

Objednávka kroužků na holuby a drůbež: Kroužky budou za jednotnou cenu 5,-Kč s DPH, poštovném i balném, při včasné objednávce. Doobjednávky budou za cenu 7,-Kč za kroužek s DPH, chovatel si bude hradit poštovné a balné. Distribuce kroužků bude do 12.12.2014. Uzávěrka objednávek je 31.7.2014. Jednatel bude mít seznam kroužků od vedoucích odborů nebo základních organizací do 20.7.2014.

 

Příští schůze: 4.8.2014 od 15.00 hod. v restauraci u Gigantu.

 

Diskuze:

Menoušek: Poukázal na adresu ÚOK chybějící detailní rozbor účetnictví

Loukota: Dle veterinárního zákona, který byl upraven, oznámil přítomné o kontrolách uložení kadáverů. V tomto zákoně byl učiněn dodatek kde, jak a za jakých okolností může být uložen kadáver. Dalším jeho bodem do diskuze byla zmínka o Českém rozhlase, který shání reportáže do pořadu Hobby magazín. Touto cestou by byla dobrá prezentace a osvěta veřejnosti o chovatelství.

Kohout: Zmínil se o Celostátní výstavě mladých králíků, která se koná v okrese Olomouc. Chovatelé naší oblasti by měli reprezentovat. Hradí se 50% nákladů za správní poplatky (klecné, katalog)

Keslová: Stav účtu činí 54 699,-Kč, v pokladně je 3 000,-Kč. Dále poznamenala, že soutěžní kritéria by se mohli dát jako příloha k Informačnímu zpravodaji.

Eliáš: K Informačnímu zpravodaji připojí soutěžní kritéria. Informační zpravodaj vyjde v měsíci červnu a budou tam informace o objednání kroužků a o konaných vyšších výstavách. Bude se zde připomínat podpora chovatelům za účast na celostátních výstavách.

 

Schůze byla ukončena v 16.30 hodin

 

 

Zapsal: Václav Eliáš, DiS                                                                        Předseda: Ing. Václav Krůta