Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 12.04.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 2.2.2015

 

Přítomni: Ing. Krůta, Loukota, Keslová, Kohout, Kovařík, Eliáš, Ing. Lisnerová, Menoušek,

Ing. Lang

 

Předseda zahájil schůzi Oblastního výboru v 15.00 hodin přivítáním členů a seznámením programu.

  

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Hodnocení Oblastní výstavy

Placení členských známek a kroužků

Schůze odborností

Konference Oblastní organizace

Výroční schůze

Návrh na ocenění členů

Připomínky k novým stanovám

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola plnění úkolů: Úkoly byly splněny, u doobjednávky kroužků předseda nabízí dovoz kroužků z Prahy. Ušetří se tím poštovné. Cena u doobjednaných kroužků je 7,-Kč.

 

Hodnocení Oblastní výstavy: Tato výstava byla členy výboru hodnocena kladně, kritika padla na hodnocení drůbeže. Paní Keslová oznámila, že bylo 250 návštěvníků, byla dobrá prodejnost, celkově tato výstava nebyla prodělečná i díky dotace z Oblastního výboru. Předseda by se rád zúčastnil výroční schůze v Blovicích a osobně této organizaci poděkoval za zvládnutí výstavy.

 

Placení členských známek: Pokladní Dita Keslová informovala Oblastí výbor o zaplacení členských známek a kroužků všemi organizacemi, kromě Plzně – Doubravky. Jednatel V. Eliáš slíbil nápravu této organizace. Jednatel před schůzí rozdal známky funkcionářům jednotlivých organizací.

 

Schůze odborností: Vedoucí odborů oznámili termíny odborných komisí:

Králíci - 9.2.2015

Drůbež – 23.2.2015

Holubi - 9.3.2015

Na odborné komisi je třeba projednat tyto body:

-        vyhodnocení nejlepších chovatelů,

-        názory na výstavy Regionální a celostátní v Lysé nad Labem,

-        zabývat se celostátní soutěže, která je součástí Celostátní výstavy Lysá nad Labem.

-        zvolit dva delegáty na konferenci odborností ÚOK, a to včetně náhradníků

-        u drůbeže a holubů doobjednávky kroužků

-        zápisy z těchto komisí poslat jednateli

 

Oblastní konference: Předseda dal na výběr ze třech termínů. Odsouhlasen byl datum 18.4.2015, místo konání je v současné době v jednání. Program připraví předseda Ing. Václav Krůta, vyhodnocení jednatel Václav Eliáš, rozpočet a hodnocení pokladní Dita Keslová. Zprávy odborností si připraví jednotliví vedoucí.

 

Výroční členské schůze: V současné době jsou známy tyto termíny:

6.2.2015 Přeštice, zúčastní se Eliáš

20.2.2015 Horní Bříza této schůze se zúčastní Ing.Krůta

21.3.2015 Štěnovice, zúčastní se Eliáš

27.3.2015 Plzeň – Doubravka, zúčastní se Ing. Krůta

Byly schváleny talíře do ZO ČSCH Horní Bříza, která slaví 50 let vzniku a ZO ČSCH Plzeň – Doubravka, která si připomíná výročí 90 let svého působení.

Byl schválen návrh na ocenění členů v ZO ČSCH Horní Bříza, předseda toto podepsal a ocenění předá Jaroslavu Kohoutovi.

 

Dohoda o spolupráci: Předseda rozeslal návrh na spolupráci s Krajským úřadem. Námitky na některé body měla Ing. Lisnerová a jednatel Eliáš. Předseda požádal ostatní, aby se na návrh smlouvy podívali a případné námitky směřovali jemu.

 

Připomínky ke stanovám:

Předseda přítomné obecně seznámil s návrhem stanov. Seznámil s rozporuplnými a nepřípustnými body. Vzhledem k rozsahu stanov. Jsme si domluvili další schůzi na den 16.2.2015 od 15.00 hodin, kterou budeme věnovat pouze stanovám.

 

Diskuze:

Kohout: Chtěl by slyšet vysvětlení tvůrců stanov včetně argumentů k takovým stanovám. Dále by bylo logické se seznámit se stanovami okolních států a vzít si příklad. Předseda souhlasí, abychom si vzali vzorové stanovy z okolních států.

Eliáš: Seznámil členy výboru o změně hostingu našich webových stránek. Dosavadní hosting ic.cz byl zdarma, a od března bude tato služba zpoplatněna 600,-Kč za rok, vzhledem k tomu, že již stránky na tomto serveru máme, dostali jsme 50% slevu. I za těchto podmínek by se pokusil najít takzvaný freehosting, který bude zdarma, jedinou cenou bude reklamní banner na našich stránkách. Dále navrhl, abychom si koupili doménu oocschplzen.cz, která bude naše, budeme k ní mít vlastnické právo. Tato cena by se za rok pohybovala asi 170,-Kč i s DPH. Výbor souhlasí.

Lisnerová: Oznámila, že připravuje další akci MCH. Zajistila návštěvu fa. Amentis Prusíny.

Keslová: Pokusí se zajistit u Nadace ČEZ návrh o podporu výstavnictví zaplacením soutěže pro mladé chovatele. 

 

Zapsal: Václav Eliáš, DiS                                                                        Předseda: Ing. Václav Krůta