Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 19.12.2013

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

                                                                    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané 2.12.2013

Přítomni : Krůta, Kohout, Menoušek, Loukota, Kovařík, Eliáš, Keslová

Omluveni: Lisnerová

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi oblastního výboru ve 14.00 hodin. Seznámil přítomné s programem. Nikdo nechtěl program doplnit.

Program schůze:

Zahájení

Schválení programu

Kontrola plnění z minulé schůze

Celostátní výstava v Lysé nad Labem - hodnocení

Regionální výstava drobného zvířectva Kralovice 2013 – hodnocení

Valná hromada ÚV ČSCH v Praze – informace

Oblastní výstava

Příští schůze

Při kontrole plnění z minulé schůze předseda doplnil změny v účasti na Regionální výstavě v Kralovicích.

 

Celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem – Předseda hodnotil tuto výstavu v celku kladnou, na celostátní výstavu bylo málo zvířat, velká účast, úspěšný prodej.  Postěžoval si nad výdejem zvířat při ukončení výstavy. Byl to neorganizovaný odběr a velký chaos. Z naší oblasti měla úspěch chovatelka BC. Daniela Bukovská.

V souvislosti s touto výstavou je schváleno proplacení 50% výstavních poplatků. Oblastní výbor bude přijímat do konce ledna žádosti o příspěvek. Jedná se i o Celostátní výstavu mláďat v Lysé nad Labem.

Regionální výstava drobného zvířectva Kralovice 2013 – na hodnocení této výstavy byla zvolena diskuze:

Loukota – kritizoval způsob krmení u králíků a drůbeže. Králíci byli krmeni na podlahu bez misek, drůbež granulemi, po kterých má drůbež průjem. Drůbež na granule nebyla zvyklá.

Kohout – přidal se ke kritice u krmení králíků

Ing. Krůta – přidal se ke kritice. Informoval přítomné o fa. De Heus, o které byla řeč na VH v Praze. Holubi po krmení od této firmy nežrali.

Předseda pokračoval informace o výstavě.

Na výstavě bylo vystaveno 350 holubů, 240 králíků a 200 ks drůbeže. Na této výstavě nebyl zvládnut příjem zvířat, veterinární potvrzení měli pouze chovatelé z Plzně, z K. Varů toto potvrzení neměli, byly zmatky v katalogu a na závěr bylo špatné vyhodnocení celé výstavy. Při domluvě o ocenění slíbili, že budou oceněni mladí chovatelé. To se však nestalo. Účast zástupců jak z ÚV ČSCH,  tak i starosta Kralovic se nedostavili. Ze strany ústředního výboru to bylo neférové jednání, protože věděli, že pojedou do Nitry delší dobu. Jediný, kdo se zúčastnil, byl představitel Krajského úřadu Ivo Grüner. Návštěvnost na této výstavě byla malá. Doprava na výstavu byla zajištěna, z výstavy taktéž. Na kalendáře pro vystavovatele byla dobrá odezva. Příští rok by se tato výstava měla konat v Chodově.

Výsledky:

1.      Plzeň

2.      Klatovy

3.      Cheb

4.      Tachov

5.      Sokolov

6.      Rokycany

7.      Domažlice

8.      Plzeň – sever

Holubi:

1.      Plzeň

2.      Plzeň – sever

3.      Klatovy

Drůbež:

1.      Plzeň

2.      Tachov

3.      Rokycany

Králíci:

1.      Cheb

2.      Domažlice

3.      Rokycany

Plzeň byla na 7.místě.

 Vítězové:

U holubů:        1. Jandík, 2. Krůta

U drůbeže:      1. Chlanda, 2. Loukotová, dále Špillar, Šalom, Štolba

U králíků:        1. Škrábek, 2. Lang, dále Matoušek, Suchomel, Přibyl

Nejlepší kolekci měl Krůta Zdeněk u holubů, Janouškovec u drůbeže a Petrák u králíků.

Při této výstavě se ukázalo, že se musí doplnit kritéria při shodě bodů.

Tato výstava v Kralovicích byla v pořadí 27.

Kohout – kritika za nevyhodnocení MCH. Jediné ocenění bylo kokardou z klece. Langová si zasloužila ocenění za přístup. Vše, co se týkalo ocenění, bylo v režii kralovické ZO.

Eliáš – reagoval na ocenění: Kesler z Rokycan ocenil pohárem své svěřence. Byla to jeho samostatná iniciativa. Ostatním dětem to bylo líto. Přidal se ke kritice na ustájení a krmení králíků.

Předseda zachrání danou situaci na Oblastní výstavě a Langové MCH předá pohár, který odebere od holubů za Regionální výstavu. Na Oblastní výstavě budou na klecích s čestnými cenami kokardy, které se po výstavě stáhnou a budou uschovány na další výstavu. Informace o Regionální výstavě budou v Informačním zpravodaji 1/2014.

Valná hromada Listopad 3013- Valná hromada ÚV ČSCH se konala 30.listopadu 2013 v Praze – Kobylisích. Na této akci se zúčastnili dva členové Oblastního výboru. Předseda Ing. Václav Krůta a jednatel Václav Eliáš. Nejdřív dostal slovo jednatel o dojmy z Valné hromady. Ten poznamenal, že předseda ÚV ČSCH se choval dosti arogantně, což přítomné asi hodně překvapilo. Jeho zpráva předsedy se mu líbila, když si uvědomíme, že je ve funkci teprve půl roku. Více se mu líbila zpráva předsedkyně revizní komise, paní Lamešové. Její zpráva trvala minimálně 20 minut, byla obsáhlá a byla podložena fakty. Byla věcná. Překvapilo ho, že předseda Milan Kotyza nechtěl tuto zprávu před konáním této valné hromady, ač mu byla nabízena. Ten ji odmítl. Dále se čekalo, že se na této Valné hromadě bude projednávat návrh nových stanov. To se tak nestalo. Jeho názor je, že ústřední výbor by měl s paní Lamešovou spolupracovat, ač by měly tyto výbory pracovat na sebe nezávisle, spolupráce se nevylučuje z důvodu přehledu o podnikání a právních službách, kterým  paní Lamešová rozumí. V. Eliáš informoval o vystoupení našeho předsedy Ing. Krůty, o odstoupení z rozhodčí komise z důvodu, že dává přednost revizní komisi. Dále uvedl, že tím, že zůstává v Revizní komisi v žádném případě nevstupuje do války s ústředním výborem. Dále informoval, že pan Jura porušil jednací řád, když si vzal slovo a následně povolal k řečnickému stolku pana Víška, aby probíral svůj návrh stanov, které na začátku byly zamítnuty. Na závěr svého příspěvku prohlásil, že Milan Kotyza jezdí udělovat ceny na výstavy, což na naší Regionální výstavu se tak nestalo a ani se v dostatečné době řádně neomluvil.

Předseda Ing. Krůta na  Valné hromadě kladně hodnotil rozhodnutí o opětovném přijetí Ing. Kratochvíla do Evropské komise, další kladné hodnocení se týkala žádosti o Evropskou výstavu, která by se měla konat v roce 2030. Bližší termín zatím volný nebyl. Poslední klad byl v pořádání Světové výstavy koček v Letňanech. Záporné hodnocení se týkalo nehorázně vysokých odměn advokátní kanceláři, co generální sekretář podepsal. Kotyza a Kabát tyto ceny obhajují. Revizní komise bojuje za snížení těchto částek alespoň na polovinu, výpověď v Kolíně, třeba byla účtována 2x. Dalším záporným bodem Valné hromady bylo neprojednání nových stanov a závěrečné usnesení bylo chaotické a neodborné. Příští Valná hromada bude v listopadu 2014.

Oblastní výstava Dnešice 2013 – Na tuto výstavu je zatím zajištěno 200 králíků, 240 holubů a 180 ks drůbeže. Hodnocení odborností provedou vedoucí, celkové hodnocení vypracuje Eliáš. Mikulášská nadílka se bude konat před ukončení výstavy ve 13.00 hodin, vyhodnocení výstavy ve 13.30 hodin. Přítel Menoušek zakrmuje výstavu.

Různé:

Informační zpravodaj vyjde v Lednu. Bude obsahovat informace o Regionální a Oblastní výstavě.

Úhrada cestovních nákladů na Regionální výstavu do Kralovic paní Keslové 9,-Kč/km. Ing. Krůtovi proplaceno cestovné na Regionální výstavu, Valnou Hromadu do Prahy a do Spáleného Pořičí na Výroční schůzi k 50 let založení této organizace.

Eliáš: podal informaci a Krajské výstavě okrasného a exotického ptactva, která se konala

15. – 17.11.2013 v prostorách chovatelského areálu ZO Plzeň – Doubravka. Na této výstavě jako nejlepší chovatel oblasti Plzeň získal pohár, který věnoval Oblastní výbor, přítel Antonín Hora. Nejlépe se umístila Plzeň, druzí byli Domažlice, Plzeň – jih se umístil na pátém místě.

Loukota: informoval přítomné o proběhlé výstavě Vlašek, která se konala ve dnech 30.11 a 1.12. 2013 v prostorách výstavního areálu v Nezvěsticích.

Byla odsouhlasena odměna funkcionářům Oblastního výboru, a to 2 700,-Kč jednateli V.Eliášovi a 1 350,-Kč pokladní, Bc. D.Keslové.

Výsledky Regionální výstavy budou zveřejněny na webových stránkách Oblastního výboru.

Příští schůze bude 20.1.2014 od 15.00 hodin v Restauraci U Gigantu.

 

 

Zapsal: Václav Eliáš DiS                                                       Předseda: Ing. Václav Krůta