Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 26.11.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 2.11.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Keslová, Loukota, Ing. Kovařík

Nepřítomni: Ing Lisnerová

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.05 hodin a navrhl program v tomto znění:

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

Celostátní výstava v Lysé nad Labem

Regionální výstava 2016

Oblastní výstava

Připomínky ke stanovám

Příští schůze

Nikdo k takto navrženému programu neměl výhrady, byl odsouhlasen.

Kontrola usnesení z minulé schůze: 

Úkoly sjednané z usnesení minulé schůze byly splněny nebo se průběžně plní.

 

Celostátní výstava v Lysé nad Labem:

Na této výstavě budou vystaveni z řad našich členů holubi, drůbež a králíci. Soutěže se zúčastní všechny odbornosti, k drůbeži budou dopřihlášeny kolekce drůbeže hedvábíček od chovatele Radoslava Kesla MCh a sesaxek Václava Eliáše. Náklady se budou chovatelům vyplácet v lednu.

 

Regionální výstava 2016:

Na Regionální výstavu, kterou bude příští rok pořádat naše oblast byly osloveni Nezvěstice. Oblast jim vypomůže, a to včetně katalogu. Na pořádání se přihlásila ZO Nečtiny z okresu Plzeň – sever.

 

Připomínky ke stanovám:

Na Ústředním výboru ČSCH se připravují nové Stanovy ČSCH. Předseda Ing. Václav Krůta je členem komise pro vypracování nových stanov. Poznámky ke stanovém zasílejte na jeho e-mailovou adresu.

 

Oblastní výstava Plzeň 2015:

Tato výstava se koná dne 5. A 6.prosince 2015 v chovatelském areálu Plzeň – Doubravka. Jednatel Václav Eliáš seznámil členy výboru z dosavadní přípravou na tuto akci. Oznámil, že před touto akcí se koná v tomto areálu Krajská výstava okrasného ptactva. Od Oblastního výboru byly dodány dva poháry pro nejlepší chovatele naší oblasti.

 

Příští schůze: 14.12.2015 od 15.00 hodin

Předseda ukončil schůzi v 16.00 hodin.

 

Usnesení:

Náklady na Celostátní výstavy se budou od chovatelů přijímat do konce prosince. V lednu se budou vyplácet náklady do 50% spojené s výstavními poplatky. Tyto výdaje se budou schvalovat na lednové schůzi Oblastního výboru.

Zapsal:

     Václav Eliáš, DiS                                                                                       Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň