Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 30.01.2014

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

                

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané 22.1.2014

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Loukota, Kohout, Ing. Kovařík, Ing. Lisnerová, Bc. Keslová, Eliáš

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15 hodin. Přivítal přítomné a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení

Kontrola úkolů z minulé schůze

Oblastní výstava Dnešice 2013

Oblastní konference

Schůze odborných komisí

Regionální výstava 2014

Informace o výkupu kožek

Výroční schůze

Diskuze

Závěr

 

Všichni přítomní proti programu neměli námitek.

Kontrola plnění úkolů:  dle zápisu z minulé schůze, ze dne 2.12.2013 bylo vše splněno.

 

Oblastní výstava Dnešice 2013: předseda pochválil průběh výstavy, splnila očekávání. Pochválil mikulášskou nadílku pro mladé chovatele a za to poděkoval ing. Lisnerové. Dále připomenul předání poháru pro Langovou MCH, která měla dostat pohár za Regionální výstavu, že ho dostane na akci mladých chovatelů, která každoročně probíhá. Ostatní mladí chovatelé dostanou poháry za účast na oblastní výstavě. Tři z každé kategorie dostanou poháry, ostatní medaile, všichni účastníci dostanou čokoládu. Součtem jsou 9 pohárů + 6 medailí. Ing Lisnerová informovala přítomné, že Oblastní výstava byla ztrátová. Předseda podotkl, že většina oblastních výstav vykazuje ztrátu, ať menší nebo větší. Navrhnul proto, že na Oblastní konferenci můžeme odhlasovat finanční podporu na Oblastní výstavu z účtu Oblastní organizace. Přítel Kohout navrhnul, aby zúčastněné organizace za své členy platily klecné. Eliáš konstatoval, že klecné z hlediska některých organizací nebude možné a o tuto výstavu nebude zájem a bude kontraproduktivní. Navrhl proto, aby Oblastní organizace podpořila tuto činnost fixní částkou 3 000,-Kč a dodala poháry. Ing. Lisnerová navrhla částku 5 000,-Kč. Př. Menoušek návrh pro fixní částku podpořil. Ing. Kovařík navrhl ztrátu dorovnat Oblastní organizací, což bylo hned zamítnuto.

 

Oblastní konference: k tomuto bodu předseda podal návrh, že by se mohla konat 29.3.2014 nebo první týden v dubnu, v závislosti na Odbornou konferenci holubů v Praze. Vzhledem k tomu, že se tato konference koná několik let na jednou místě, a to v Nezvěsticích, navrhl, aby se letošní konference konala na jiném místě. Na výroční členské schůzi se zkusí domluvit se ZO Přeštice, jestli ve své klubovně mají takovou kapacitu.

 

Schůze odborných komisí: na nich by se mělo proběhnout vyhodnocení nejlepších chovatelů, volba delegátů na konferenci odborností. Konference králíkářské odbornosti se koná v březnu v Praze. Z toho důvodu by se tato komise měla konat v únoru. Holubáři si zvolili datum 24. 2.2014, (tento termín byl změněn na 3.2.2014), králíkáři 10.2.2014, vše od 15 hodin v restauraci U Gigantu. Předseda připomněl vedoucí, že by se měli projednat a odsouhlasit kritéria. V. Eliáš během schůze zarezervoval salon na výše zmiňované termíny.

 

Regionální výstava: letošní výstava se bude konat v Chodově, v Karlovarském kraji. Termín konání byl stanoven na 8. – 9.11.2014. Schůze k této výstavě bude probíhat 24.5.2014 v Chodově.

 

Výkup kůží: Předseda oznámil, že ho navštívil obchodní zástupce ing. Juřík z firmy TONAK, Nový Jičín. Tato firma má pobočku ve Strakonicích. Údajně by tato firma měla mít dohodu s ČSCH o výkupu a zohlednění členů. Tento obchodní zástupce bude pozván na Oblastní konferenci prezentaci nabídky. Výkup by měl probíhat v místě bydliště za 180,-Kč/kg a záloha se platí předem.

 

Výroční členské schůze: zatím jsou známi tyto termíny:

                        Přeštice – 7.2.2014 zúčastní se Ing. Krůta a Eliáš

                        Blovice – 23.2.2014 zúčastní se Eliáš

                        Plzeň – 28.2.2014 zúčastní se Ing. Krůta

                        Štěnovice – 21.3.2014 zúčastní se Eliáš

Členové oblasti si za cestu na výroční schůze účtují 3,-Kč/km.

 

Nánožní kroužky: při dnešní schůzi obdržel předseda kroužky na holuby. Vydávat se budou na odborné konferenci a dostanou je organizace, jež mají placeno. V době konání schůze nemělo zaplaceno 7 organizací, 2 platby jsou neidentifikovatelné.

 

Diskuze:

Kohout: navrhl přidat kritéria na webové stránky, oznámil, že nové kritéria má připravené. Na odborné komise, kde se bude vyhlašovat nejlepší chovatel musí zúčastnění zaslat nebo přinést výsledky z výstav a přihlášku na tuto komisi. Jedná se o výstavy od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Ing. Kovařík: připomněl výstavu v Želčanech, zmínil se, že na této výstavě je tradičně vysoká prodejnost.

Bc. Keslová: požádala předsedu s jednatelem o zřízení internetového bankovnictví. Ti se domluvili na 3.února, bližší čas si ještě upřesní.

Kohout: vrátil se k otázce Oblastní výstavy, kde navrhl, aby na oblastní výstavu přispívaly všechny organizace, a ne jen oblast.

Příští schůze Oblastního výboru se bude konat 3.3.2014 v 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

Schůze byla ukončena v 16.50 hodin.

Zapsal: Václav Eliáš, DiS                                                                   Předseda: Ing. Václav Krůta