Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 22.02.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Z á p i s

Schůze OK OH oblastní organizace ČSCH Plzeň konané dne 13.2.2017 u Giganta.

Přítomni : ing. Krůta, Korda, Michálek, Čejka, Puchta, Procházka, Jandík, Nygrýn,

                 Čechura , Turek a Kuchyňka

Omluveni :  K. Thier

Program schůze : Zahájení a chválení programu

                              2/Kontrola zápisu z minulé schůze

                              3/Hodnocení chovatelských akcí v r. 2016

                              4/ Kroužky na r. 2017 a doobjednávky

                              5/Ptačí chřipka

                               6/ Chovatelské akce v r. 2017

                               7/ Volba delegáta na konferenci ÚOK

                               8/ Vyhodnocení nejúspěšnějšího chovatele za r. 2016

                              9/ Usnesení a závěr.

Bod 1/ Schůzi zahájil a řídil předseda OK ing. Krůta, který seznámil přítomné s programem ke kterému nebylo připomínek ani doplnění.

Bod 2/ Kontrolu minulého zápisu provedl předseda a všechny body usnesení byly splněny.

Bod 3/ Rok 2016 byl pro Oblast. Organ. Plzeň velmi úspěšný. První pořadí na region. výstavě, úspěšné vystoupení na OMCH v Rumburku, třetí pořadí v soutěži okresů na CV v Lysé. Úspěšná oblastní výstava v Nezvěsticích.

Bod 4/ Možno doobjednávat kroužky na holuby do května. Kroužky na r. 2017 vydány všem.

Bod 5/ Ing. Krůta podal informace o stavu a řešení ptačí chřipky v republice a možnostech vyhnutí se likvidace daného chovu pokud budou dodržena veškerá veter. opatření.

Bod 6/ Nejvýznamnější chovatelské akce v r. 2017 : Zajistit účast na OMCH v Poběžovicích, Regionální výstavu v Chodově u K. Varů, propagační výstavu v Zoo Plzeň, účast na CV v Lysé v soutěži okresů,  oblastní výstavu v r. 2017. To jsou nejvýznamnější chov. akce v r. 2017.

Bod 7/ Delegátem na konferenci ÚOK holubů v Pardubicích byl zvolen př. Čechura, náhradník ing. Krůta. Dopravu zajistí Krůta

Bod 8/ Na základě předložení požadovaných dokladů byli vyhodnoceni nejúspěšnější chovatelé za r. 2016. Na první místě se umístil př. Kuchyňka ze ZO Horní Bříza . Celkové výsledky soutěže jsou uvedeny na následující straně.

Výsledky soutěže holubářů za r. 2016 oblasti Plzeň.

1/ Kuchyňka Vladimír – 771 b.- Gigant bělouš

2/ Kohout Jaroslav – 768 b. – Gigant modrý pruhový

3/ Kopp Jiří st.  – 767 b. – moravský pštros modrý

4/ Michálek Jaroslav – 766 b. – king bílý

5/ ing. Krůta Václav -  764 b. – český stavák žlutě plavý

6/ Kopp Jiří ml. – 763 b. – moravský pštros modrý

7/ Švehla Václav – 763 – gigant modrý kapratý

8/ Jandík Václav -761 b. – barevnohlávek černý

9/ Kodl Luboš – 761 b. – benešovský bílý

10/ Roman Jirka – 760 b. – rys modrý šupinatý

11/ ing. Krůta Václav – 760 b.  – ČS žlutý sedlatý

Celkem se soutěže zúčastnilo 11 kolekcí od 10 chovatelů.

Bod 9/ Usnesení a závěr:

Schvaluje : 1/ Program schůze

                     2/ Výsledky soutěže o nejúspěšnějšího chovatele za r. 2016

                     3/ Delegáta na konferenci ÚOK holubů př. Čechuru, náhradník ing. Krůta

                     4/ Zajistit plánované chovatelské akce v r. 2017

 

V Klabavě 20. února 2017                                                         Zapsal : ing. Krůta Václav

                                                                                                            Předseda OK holubů