Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 25.10.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 2.10.2017

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, ing. Kovařík, Keslová, Menoušek, Kohout, Keslová, Ing. Lisnerová, Loukota

Omluveni:

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Přehlídka v ZOO Plzeň – hodnocení

Prodej areálu ZO Líně

Celostátní výstava Lysá nad Labem

Databáze ČSCH

Čestné ceny na Oblastní výstavu

Slavnostní schůze Štěnovice

Regionální výstava Chodov

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení z minulé schůze:

Všechny úkoly byly splněny, trvá pouze výstava v ZOO Plzeň.

 

Hodnocení akce výstavy v ZOO Plzeň:

Předseda Ing. Krůta poděkoval všem zúčastněným a konstatoval, že nejvíce času na této akci strávil Ing. Lang, kterému zvlášť děkuje. Mezi přítomnými členy výboru tato akce měla kladný ohlas. Př. Kohout namítl, že pokud se tato akce bude opakovat, měla by být pouze jeden víkend se zveřejněním tabulky výstav naší oblasti. S tímto názorem všichni souhlasili.

 

Výroční schůze v Dolní Lukavici:

Téhle výroční schůze u příležitosti 50.výročí založení se na pozvání zúčastnili předseda Ing. Václav Krůta s jednatelem Václavem Eliášem. Předseda informoval a dvou časech svolání, čímž vzniklo nedorozumění v účasti a většina hostů přišla v 17. hodin místo 15.hodin. Pochválil referát o činnosti této ZO zpracovaným a předneseným tamním jednatelem Tomášem Harvišem.

 

Prodej chovatelského areálu ZO ČSCH Líně:

Jednatel Václav Eliáš předložil dokumenty, které mu byly doručeny funkcionáři ZO Líně. Před jednáním si jednatel prověřil správnost údajů z registru nemovitostí. Přečetl žádost o schválení prodeje. Oblastnímu výboru není známo, že by na tento objekt byla jakákoliv pohledávka. Funkcionáři ZO Líně nejdříve musí nechat vytisknout inzerát v časopise chovatel a dát na vědomí okolním ZO, jestli oni sami nemají zájem o koupi. Dále Oblastní výbor žádá funkcionáře, aby předložili zápis ze schůze, kde všichni členové souhlasí s prodejem. Jednatel V. Eliáš dá na vědomí organizacím naší oblasti.

Oblastní výbor bere na vědomí prodej chovatelského areálu ZO Líně.

 

Celostátní výstava v Lysé nad Labem:

Uzávěrka přihlášek je do 20.10.2017. Svoz zvířat zajišťuje ÚV ČSCH.

Do termínu konání naší schůze se zatím o konání trhu nepočítá. Není k ní dostatečný prostor.  

Oblastní výbor by mohl zajistit zájezd. Po poradě se členy se dohodla sobota, není problém toto změnit, kdyby byl zájem o pátek. Zájemci se nahlásí do 5.11.2017 jmenovitě na mail oocschplzen@seznam.cz.

Součástí této výstavy bude Meziokresní soutěž. Vedoucí odborností do příští schůze nahlásí chovatele, kteří nás budou reprezentovat.

 

Databáze:

Jednatel Václav Eliáš seznámil přítomné s novou databází a formou objednávání známek. Funkcionáři ZO budou nahlašovat pouze změny. Jednatel na základě těchto nahlášených změn v databázi upraví a aktualizuje databázi.

 

Čestné ceny na Oblastní výstavu:

Čestné ceny na Oblastní výstavu jsou objednány, předseda přečetl potřebné množství. Ústřední výbor věnuje 3 poháry na tuto výstavu.

 

Slavnostní schůze ZO ČSCH Štěnovice:

Přítel Menoušek předal předsedovi a jednateli pozvánku na tuto akci. Koná se dne 14.10.2017 od 17. hodin.

 

Regionální výstava Chodov:

Doprava zvířat se uskuteční ve středu, odjezd z Nezvěstic ve 13.00 hodin, další zastávka je v Chlumčanech u přítele Škrábka ve 13.30 hodin. Příjezd v sobotu do Nezvěstic. Vydávat zvířata se budou od 15 hodin v Chodově Předpokládaný příjezd se počítá kolem 18.hodiny. Vedoucí odborností dodají jednateli přihlášky.

 

Diskuze:

Jednatel V. Eliáš se přihlásil do diskuze o Krajské výstavě okrasného ptactva.

Krajská výstava okrasného ptactva:

Jednatel V.Eliáš informoval o konání Krajské výstavě okrasného ptactva v Plzni – Doubravce a požádal Oblastní výbor o pohár pro nejlepšího chovatele naší oblasti.

Oblastní výbor souhlasí, předseda Ing. Krůta pohár předá jednateli.

 

Příští schůze: 6.11.2017 od 16.00 hodin

 

Konec schůze: v 17.35 hodin

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň