Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 06.08.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 17.7.2017

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, ing. Kovařík, Keslová, Menoušek, Kohout, Keslová

Omluveni: Loukota, Ing. Lisnerová,

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Olympiáda mladých chovatelů

Regionální výstava Chodov

Přehlídka v ZOO Plzeň

Návrh na vyznamenání

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení:

Všechny úkoly byl splněny, výběr zvířat na přehlídku v ZOO stále trvá.

Předseda podal informaci o vyhodnocení chovatelů nominovaných u příležitosti výročí založení ČSCH.

 

Olympiáda mladých chovatelů:

Není přítomna vedoucí mládeže, informace podala Dita Keslová. V.Eliáš doplnil, že z pohledu organizátorů je akce zajištěna. Tyto informace má ze schůze Krajského sdružení ČSCH. Na zahájení bude přítomen V.Eliáš za krajské sdružení ČSCH, na vyhodnocení Ing. Krůta za ÚV ČSCH a V.Eliáš za ČSCH KS PK.

 

Regionální výstava:

Informace o této akci podal předseda Ing. Krůta. Výstava se koná 27. – 28.10.2017 v Chodově, okr. Karlovy Vary. Přihlášky se posílají výhradně poštou. Budou se vystavovat 6 kolekcí, z toho 5 bude soutěžních. Do konce září se sejdou vedoucí odborností a uzavřou přihlášky. Ty předají jednateli, který je zpracuje a zašle doporučeně na určenou adresu.

 

Celostátní výstava mláďat v Lysé nad Labem:

Uzávěrka přihlášek je do 11.8.2017. Výbor se zabýval dopravou na tuto akci. Doprava zvířat na výstavu zajistí vedoucí odborností. Výbor se bude tímto zabývat také příští schůzi.

Zájezd pro chovatele:

V souvislosti s touto výstavou vyplynul návrh na pořádání zájezdu pro chovatele dne 9.9.2017, kdy je součástí této výstavy trh zvířat. Bylo dohodnuto, že náš člen zaplatí 100,-Kč, ostatní 200,-Kč. Naši mladí chovatelé budou mít tento výlet zdarma, ostatní děti zaplatí 100,-Kč. Termín přihlášek bude do 13.8.2017. Jednatel V.Eliáš pošle organizacím přihlášku. Místo odjezdu se ještě upřesní podle přihlášených. Bude možno si dopravit zvířata z výstavy, popřípadě dovézt nakoupená zvířata.

Výstava V ZOO Plzeň:

Výstavní fundus zajistí ZO Plzeň – Doubravka. Nakládka a sestavení klecí proběhne 15.8.2017, zajistí V.Eliáš. Dne 18.8.2017 v dopoledních hodinách zajistí Ing. Krůta a př. Menoušek svoz zvířat a zaklecování.

Slavnostní otevření výstavy se uskuteční dne 18.8.2017 od 14 hodin za účasti vedení ZOO Plzeň, členů výboru OO ČSCH Plzeň a mediálních zástupců. Zváni a vítáni jsou též zástupci chovatelské veřejnosti.

14.8.2017 se nahlásí garanti.

Svoz a odvoz zajistí Ing. Krůta. Seznamy vystavovatelů připraví vedoucí odborností, ty pak předají jednateli V.Eliášovi, který je zpracuje a pošle do ZOO.

 

Návrh na vyznamenání:

Přítel Stanislav Menoušek předal výboru návrhy členů na vyznamenání ZO ČSCH Štěnovice. Oblastní výbor tyto návrhy přebral, projednal a s návrhy souhlasí. Ing. Krůta je předá při nejbližší příležitosti na ÚV ČSCH v Praze.

 

Diskuze:

Kohout: Podal návrh na uveřejnění oceněných chovatelů u příležitosti 80.výročí založení ČSCH do Informačního zpravodaje.

 

Příští schůze: 14.8.2017 od 16.00 hodin

Konec schůze: v 18.00 hodin

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň