Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 30.06.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 15.5.2017

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, ing. Kovařík, Keslová, Loukota, Menoušek, Kohout, Ing. Lisnerová

Omluveni: 

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Hodnocení akce mladých chovatelů

Ocenění čestných chovatelů v Praze

Olympiáda mladých chovatelů

Regionální výstava Chodov

Přehlídka v ZOO Plzeň

Připomínky k jednacímu a volebnímu řádu

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení:

Všechny úkoly byl splněny, výběr zvířat na přehlídku v ZOO stále trvá.

 

Hodnocení Okresní soutěže mladých chovatelů:

Akce se konala v Bijadlech u Merklína. Předseda poděkoval Ing. Lisnerové a uspořádání této akce. Jednatel o této akci napíše článek do Chovatele.

 

Ocenění čestných chovatelů a funkcionářů v Praze:

Oblastní konferencí byli nominováni chovatelé: Juha, Holeček, Louda.

Předseda seznámil přítomné s organizací na místě.

Ocenění dostane taky předseda Ing. Krůta za práci v Ústředním výboru ČSCH.

 

Celostátní olympiáda mladých chovatelů:

Mladí chovatelé naší oblasti se zúčastní v 1.a 2.kategorii, práce jsou sepsané a odevzdané. Olympiáda se koná od 2. do 5. srpna 2017.

S dětmi pojedou Ing. Lisnerová a Dita Keslová, Dita Keslová zajistí dopravu. Byl schválen nákup a potisk triček s nápisem naší oblasti pro soutěžící, jejich vedoucí a doprovod. Program připravují funkcionáři domažlického okresu.

 

 

Setkání krajských sdružení ohledně Regionální výstavy 2017:

Koná se 20.5.2017. Tohoto jednání se zúčastní Ing. Krůta, V.Eliáš se omlouvá.

 

Přehlídka v ZOO:

V ZOO se sešla komise složena se zaměstnanců ZOO a našimi členy Oblastního výboru. Bylo dohodnuto, že do 17.7.2017 nahlásí vedoucí odborností počet zvířat včetně seznamu vystavovatelů. Plakáty, povídání o plemenech si zajistí ZOO sama. Svoz zvířat zajistí ZOO Plzeň, klece, krmítka a napáječku zapůjčí bezplatně ZO Plzeň – Doubravka. Přepravky musí být čitelně označeny jmény a plemenem.

Na vývěsce budou vyjmenováni funkcionáři OO ČSCH  Plzeň včetně kontaktu. Garanti budou přítomni po celou dobu výstavy.

Bylo dohodnuto s p. Voráčkem o ukázce akrobatického lítání holubů.

 

Připomínky k jednacímu a volebnímu řádu:

Oblastní výbor projednal připomínky, které došly ze základních organizací. Na ústřední výbor budou dodány připomínky Ing. Krůtou.

 

Diskuze:

Menoušek: účetní doklady z let 2003 – 2004 jsou uloženy ve Štěnovicích. Bylo rozhodnuto, že se tam zatím nechají.

Loukota: Informoval dění z konference ÚOK drůbeže. Zápis je umístěn na webových stránkách ČSCH.

Keslová: Vznesla dotaz na odpověď Ing. Bukovského, který ji kontaktoval. Dopis je připraven, Oblastní výbor toto projednal v minulosti.

Dotaz na přesný název organizace kvůli změně razítka. Dotaz byl zodpovězen. Za hlavním spolkem, který je ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, musí být „z.s.“

Eliáš: Informoval o zpracovávání seznamu členů včetně čísel legitimací.

 

Konec schůze: v 18.15 hodin

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň