Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 27.04.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 13.3.2017

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, ing. Kovařík, Keslová, Loukota, Menoušek, Kohout

Omluveni:  Ing. Lisnerová

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola usnesení z minulé schůze

Organizační zajištění Oblastní konference 2017

Rozpočet za rok 2016 a plán rozpočtu nárok 2017

Dotace

Výstava v ZOO

Příští schůze

Diskuze

Závěr

 

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze: Úkoly byly splněny

 

Organizační zajištění Oblastní konference 2017:

Konference se bude konat dne 8.4.2017 v Nýřanech. Jednání povede předseda Ing. Václav Krůta. Do mandátové komise Oblastní výbor navrhuje př. Stanislava Menouška,, pro přípravnou komisi pro volby 2018 bude pojmenována Předvolební komisí a bude navržen př. Josef Louda, pro návrhovou komisi bude navržen Ing. Loukota. Zapisovatelem bude Václav Eliáš, DiS. Volební lístky zajistí jednatel V. Eliáš.

Na ocenění 60.výročí založení ČSCH jsou známi zatím tito kandidáti Holeček, Juha, Korda, Krůta, Louda, Smola, Štolba. Ostatní budou dopsáni na volební lístky.

Volební urna bude krabice s otvorem. Kanditáti se zakroužkují.

Volba do Oblastního výboru výbor navrhuje tajnou volbu jednotlivců. Do výboru je navrženo 7 členů, 3 členy revizní komise.

 

Rozpočet za rok 2016 a plán na rok 2017.

Informace podala pokladní Dita Keslová. Proplacení výstavních poplatků, které byly vyplaceny letos, budou zaúčtovány v roce 2017. Tento rok se výstavní poplatky budou vyplácet do 10.prosince oproti dodání dokladů.

Byl projednán plán rozpočtu. Všichni přítomní hlasovali pro vyrovnaný rozpočet.

 

Dotace

Jednatel V.Eliáš přítomné seznámil s návrhem na dotaci. Po upravení finančních požadavků byla dotace výborem schválena a jednatel ji podá.

Plán práce

S plánem práce na rok 2017 přítomné seznámil předseda Ing. Krúta. Na Oblastní konferenci se rozhodne o konání oblastní výstavy na rok 2017 a rok příští.

 

Výstava v ZOO Plzeň

Dle informací, jsou zajištěny chovatelé národních plemen. Organizátoři ze ZOO striktně nepožadují národní plemena. Jsou zajištěny prostory, o výstavních úpravách bude ještě jednáno.

 

Příští schůze:

Dne 15.5.2017 v restauraci U Gigantu od 16.00 hodin.

 

Diskuze:

Menoušek: Seznámil s registrací králíků. Dále podal návrh na plaketu pro jednatele štěnovické organizace přítele Knížka čestným členům př. Švantnerovi a Rádlovi, kteří tuto organizaci zakládali. Oblastní výbor toto schválil.

Oblastní organizace na návrh př. Stanislava Menouška schvaluje výtisk Řádu pro registraci králíků.

 

Eliáš: Podal informace o průběhu konference ÚOK  králíků.

 

Ing. Krůta: podal informace o průběhu konání školení posuzovatelů holubů

Připomněl o konání Evropské výstavě, která by se měla konat v Brně.

 

Konec schůze: v 17.45 hodin

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň