Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 02.07.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 6.6.2016

 

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Loukota, Eliáš

Omluveni: ing. Lisnerová, Ing. Kovařík, Kohout, Bc. Keslová

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Informace z Mimořádné Valné hromady

Spolkový rejstřík

Hodnocení akce mladých chovatelů

Objednávka nánožních kroužků

Výstava CVMK, MD a MH

Dotace Krajského úřadu

Slavnostní schůze v Přešticích

Poháry na Oblastní výstavu

Dodatečné informace z Oblastní konference

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení z minulé schůze: úkoly se průběžně plní

 

Informace z Mimořádné Valné hromady: Jednatel Václav Eliáš informoval o průběhu jednání. Byly projednávány a schváleny  Nové stanovy ČSCH a uskutečnily se doplňující volby  do Ústředního výboru ČSCH a Ústřední kontrolní komise ČSCH. Předseda Ing. Krůta jako místopředseda ÚV ČSCH informace doplnil. Nové stanovy byly odsouhlaseny Valnou hromadou dne 28.5.2016, v platnost přichází 1.1.2017. Ústřední výbor bude mít mandát do roku 2018, kdy končí pětileté období.

 

Spolkový rejstřík: Předseda informoval o nesplnění některých ZO, které do dnešního dne nedodali žádné dokumenty k zaregistrování do Spolkového rejstříku. Některé nemají pouze nějaký dokument nebo jim platnost vypršela. Jednatel se dotáže příslušné pracovnice na ÚV ČSCH a všem organizacím rozešle informace.

 

Akce vyhodnocení mladých chovatelů: Poděkování patří nepřítomné Ing. Lisnerové a Ing. Krůtovi za zprostředkování. Přítomnými byla hodnocena tato akce kladně. Zúčastnilo se 20 dospělých a 28 dětí.

 

Objednávka nánožních kroužků: Informace vyjdou v Informačním zpravodaji. Je nutné objednat si kroužky do konce června. Jednatel objednávky zpracuje a zašle do Prahy.

 

Celostátní výstava mláďat králíků, mladé drůbeže a mladých holubů: Informace o přípravě podal předseda. Oblastní výbor připravuje svoz a odvoz z této akce. Pro vystavovatele platí úhrada do 50% nákladů na výstavní poplatky bez dopravy.

 

Dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje: Stanislav Menoušek se informoval u JUDr.Tyce pro případné dotace a podal informace jednateli. Ten informace zpracoval a umístil na server Krajského úřadu, kde byly podmínky splněny a tato žádost je ve stavu „podáno“. Dále se bude čekat na schválení.

 

Slavnostní schůze v Přešticích: Tuto schůzi pořádá ZO Přeštice, která si připomíná 80.výročí vzniku. Jednatel Josef Louda pozval všechny, kteří této organizaci pomohli v době záplav, kdy byl vytopen jejich chovatelský areál. Za Ústřední výbor se zúčastní Ing. Václav Krůta a za Oblastní výbor jednatel Václav Eliáš. Jednatel V. Eliáš se bude informovat na ocenění pro členy.

 

Poháry na oblastní výstavu: Toto téma se z důvodu malého počtu přítomných členů přesunuje na příští jednání.

 

Zápis z Oblastní konference: V zápise chybí kompletní rozpočet. Jednatel Václav Eliáš to zdůvodnil z výtahu nejdůležitějších informací a kompletní tabulka mohla být přílohou zápisu. Kompletní rozpočet a návrh rozpočtu na rok 2017 bude součástí Informačního zpravodaje.

 

Příští schůze: 25.7.2016 od 15.00 hodin v Restauraci U Gigantu.

 

Diskuze:

Martin Loukota: Oznámil pozvané posuzovatele na Oblastní výstavu:

                        Králíci: Maleček, Kratochvíl, Maxa

                        Drůbež: Buršík, Kondrát

                        Holubi: Hrubý, Dostál, Slepička

 

 

Schůze byla ukončena v 16.50 hodin.

 

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň