Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 03.08.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 25.7.2016

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Kohout, ing. Kovařík, Keslová

Omluveni: ing. Lisnerová, Loukota

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Spolkový rejstřík

Objednávka nánožních kroužků

Dotace Krajského úřadu

Výstava CVMK, MD a MH

Olympiáda mladých chovatelů 2016

Poháry na Oblastní výstavu

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení z minulé schůze: úkoly se průběžně plní, některé byly splněny.

 

Spolkový rejstřík: Jednatel V.Eliáš oznámil stav registrace spolků již registrovaných, dále čekajících na vybavení soudem. Problémy jsou kolem chybného vypisování a nerespektování termínů některých ZO. Zatím je zaregistrováno 8 ZO z 18. Minulý měsíc byly zaregistrovány 3 ZO.

 

Objednávka nánožních kroužků: Jednatel seznámil přítomné členy výboru s počtem objednaných kroužků. Tabulky s informacemi budou dány na webové stránky. Tabulky obsahují počet kroužků na každou základní organizaci s přepočtem ceny.

 

Dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje:  Předseda Ing. Krůta poděkoval za vyřízení dotace příteli Stanislavu Menouškovi a Jednateli Václavu Eliášovi. Dotace byla kladně vyřízena a z částky 60 000,-Kč nám byla přidělena částka 40 000,-Kč. Dotace bude použita na Olympiádu mladých chovatelů, Celostátní výstavu v Olomouci a Oblastní výstavu. Byly dohodnuty limity na akce z dotace. Na olympiádu MCH bylo vyčleněno 6 000,-Kč, na CV Olomouc 20 000,-Kč, Oblastní výstavu 14 000,-Kč.

 

Celostátní výstava mláďat králíků, mladé drůbeže a mladých holubů:  Vzhledem k získané dotaci, která je též na tuto akci bylo domluveno, že část finančních prostředků bude použito na dopravu. Finanční prostředky z této dotace též na výstavní poplatky. Výše této podpory bude upřesněno dle zájemců a bude se o nich jednat na dalším jednání Oblastního výboru. Jednatel V.Eliáš obešle ZO o podpoře na tuto akci. Odjezd bude ve 12.00 hodin z Nezvěstic. Na personálním obsazení se budeme domlouvat na příštím jednání.

 

Olympiáda mladých chovatelů Rumburk 2016: Koná se ve dnech 10. – 14.8.32016 v Rumburku. Z naší oblasti se zúčastní mladí chovatelé bratři Keslovi a Martin Hrdonka. Doprovod jim bude dělat Dita Keslová, která zajistí dopravu tam i zpět. Z dotace je k tomuto účelu vyčleněná částka 8 000,-Kč.

 

Poháry na oblastní výstavu: Oblastní výbor se zvolil plechové poháry na Oblastní výstavu. Předseda Ing. Krůta osloví firmy Sabé a Abrus a získá cenové nabídky. 

 

Příští schůze: 22.8.2016 od 15.00 hodin v Restauraci U Gigantu.

 

Diskuze:

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

 

Schůze byla ukončena v 16.40 hodin.

 

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň