Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 14.05.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 25.4.2016

 

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Loukota, Kohout, Ing. Kovařík, Ing. Lisnerová, Keslová, Eliáš

Nepřítomen: nikdo

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Usnesení a hodnocení Oblastní konference

Ústřední konference ÚOK holubů

Poslední návrhy stanov

Doobjednávka nánožních kroužků

Akce mladých chovatelů

Ocenění přítele Kohouta

Diskuze

Příští schůze

 

 

Kontrola usnesení: úkoly z minulé schůze byly splněny.

 

Usnesení a hodnocení Oblastní konference 2016: Konference se konala dne 2.4.2016 v Přešticích. Jednatel Václav Eliáš přečetl schválené usnesení konference a plán činnosti Oblastního výboru.  Předseda nechal vyjádřit členy výboru o průběhu konference. Nikdo neměl výhrady, převážně bylo kladné hodnocení. Předseda kladně zhodnotil průběh a připravenost ZO Přeštice k této akci. Kriticky se vyjádřil ke své zprávě na základě informací, které měl od delegátů. Upřesnil předání daru ZO Blovice k výročí. Ta ji dostala k 70.výročí.

 

Hodnocení konference ÚOK holubů: Ing. Krůta podal informace o Ústřední konferenci odbornosti holubů, na které byl přítomen jako místopředseda ÚV ČSCH. Delegát Jaroslav Čechura se z této akce omluvil, přítomen byl náhradník Václav Čejka. Zazněl návrh na revokaci nového posuzování. Tento návrh nebyl přijat. Na Celostátní výstavě mláďat v Olomouci letos poprvé budou vystaveni mladí holubi – výletci.

Dopravu Ing. Krůty na Ústřední konferenci odbornosti holubů hradí Ústřední výbor v Praze.

 

Poslední návrhy stanov: Stanovy se budou schvalovat na Mimořádné Valné hromadě. Zatím se mohou podávat návrhy na úpravu stanov. Jednatel rozešle poslední návrh stanov všem členům výboru. Jednatel pojede na MVH jako jediný delegát, kde se tyto stanovy budou schvalovat.

 

Doobjednávání kroužků:  na základě poslední zkušenosti povede objednávku kroužků jednatel V.Eliáš, který předá doobjednávky a podle požadavků chovatele je buďto dostane poštou na adresu nebo si je nechá příležitostně dovézt Ing. Krůtou z Prahy.

 

Předání ocenění z Evropské výstavy: Předseda osobně předal ocenění Jaroslavu Kohoutovi na šampiona holuba plemene Gigant. Zjistilo se, že vystavovatelé nemají proplacené zvířata za prodej.

 

Akce mladých chovatelů: koná se 21.5.2016 v ZOO Plzeň. Z personálních důvodů nebude k vidění ukázka dravců. Plánovaná komentovaná prohlídka trvá. Místnost na vyhodnocení mladých chovatelů je zajištěna. V případě neochoty ze strany ZOO Plzeň zajistit pro tuto akci dětem volné vstupné, uhradí ho Oblastní výbor ze svých zdrojů.

 

Diskuze:

Menoušek: podal informace o průběhu Výroční schůze ZO Plzeň – Doubravka. Dále informoval o novém registračním řádu. Vypracuje informace a předá je jednateli V.Eliášovi k vydání do Informačního zpravodaje. Podal informace ze schůzky u JUDr. Tyce ohledně dotace pro akce na rok 2016.

Loukota: ze studijních důvodů se omluvil z akce pro mladé chovatele.

Kohout: podal podnět na řešení dopravy na CVMK do Olomouce. Dita Keslová nabídla svoji dodávku za 8,-Kč/km. Vedoucí odborů se zjistí zájemce z řad vystavovatelů.

Ing. Lisnerová: je problém se zaregistrovat do spolkového registru. S tím souvisí i účetní uzávěrka, která nelze podat.

 

Příští schůze: 6.6.2016 od 15 hodin

 

Usnesení:

Výborová schůze OO ČSCH Plzeň ukládá:

·       Jednatel Václav Eliáš rozešle všem členům Oblastního výboru poslední návrh stanov

·       Jednatel se zúčastní Mimořádné Valné hromady v Praze, kam byl delegován Oblastní konferencí 2016

·       Oblastní registrátor Stanislav Menoušek vypracuje informace o novém Registračním řádu a toto předá jednateli k uveřejnění do Informačního zpravodaje

 

 

Schůze byla ukončena v 16.50 hodin.

 

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň