Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 15.09.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 22.8.2016

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Kohout, ing. Kovařík,ing.Lisnerová, Keslová, Loukota, Lang

Omluveni: -

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola usnesení z minulé schůze

Spolkový rejstřík

Hodnocení slavnostní schůze v Přešticích

Hodnocení OMCH Rumburk

Schůze odborných komisí v září

Přihláška na Regionální výstavu

Doprava Olomouc

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení: Úkoly z minulých schůzí byly splněny nebo se průběžně plní.

Spolkový rejstřík:  Jednatel Václav Eliáš informoval o průběhu registrace do Spolkového rejstříku. Ještě stále dost organizací zatím není zaregistrováno. Jednatel vyzval nezaregistrované ZO a nabídl jim pomoc.

Hodnocení slavnostní schůze v Přešticích: Na této akci se zúčastnil za Oblastní výbor Václav Eliáš a za Ústřední výbor Ing. Václav Krůta. Jednatel Václav Eliáš informoval o průběhu, předseda informace doplnil. Na této schůzi byly rozdány Čestné uznání s odznaky členům.

Hodnocení Olympiády mladých chovatelů:  Na OMCH v Rumburku se zúčastnili 3 mladí chovatelé a celkově skončili na 7.místě. Václav Kesl se umístil na prvním místě v soutěži holubářů, Radomír Kesl v soutěži drůbeže a Martin Hrdonka ovcí a koz na druhých místech.  Dita Keslová informovala o organizaci a průběhu této akce. Příští rok by se Olympiáda měla konat v Poběžovicích. Vzhledem ke vzdálenosti by se mělo zúčastnit co nejvíce mladých chovatelů z naší oblasti.

Schůze odborných komisí: Byly dohodnuty termíny odborných komisí:

Králíci: 5.9.2016

Drůbež: 6.9.2016

Holubi: 7.9.2016

Vše od 15 hodin v restauraci U Gigantu. Vedoucí odborů si členy pozvou sami.

Přihláška na Regionální výstavu: Tento bod se bude projednávat na příští schůzi.

Doprava na CVMKDH do Olomouce: Odvoz zvířat proběhne z Nezvěstic dne 31.8.2016 ve 12.00 hodin. Pojede Dita Keslová se svojí dodávkou spolu s Ing. Krůtou. Zpět budou zvířata vyzveduty a přivezeny Ditou Keslovou se synem a Václavem Eliášem. Zvířata budou doručeny 4.9.2016 do Nezvěstic.

 

Příští schůze: 19.9.2016 od 15.00 hodin v Restauraci U Gigantu.

 

Diskuze:

Menoušek: řešit kritiku ohledně OMCH by měl Ústřední výbor. Dita Keslová napíše o nedostatcích do časopisu Chovatel.

Lang: Věří, že příští OMCH bude lepší. Věří Josefu Buršíkovi jako organizátorovi.

Lisnerová: Navrhla, že by se příště mohla soutěže zúčastnit Langová MCH a apelovala na všechny, aby vyzvali mladé chovatele v organizací do účasti na olympiádě. Dále informovala o výroční schůzi 8.10.2016 v Dnešicích.

Eliáš: navrhl, aby se mladí chovatelé připravili v nějaké z místností v ZO pod vedením zkušeného chovatele nebo posuzovatele. Dále informoval o jednání Krajského sdružení s hejtmanem. Byla slíbena dotace od Krajského úřadu na chovatelskou činnost.

 

Schůze byla ukončena v 16.30 hodin.

 

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň