Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 14.04.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 1.2.2016

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Loukota, Ing. Kovařík, Keslová, Ing. Lisnerová

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.05 hodin a navrhl program v tomto znění:

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

Oblastní konference 2016

Připomínky ke stanovám

Schůze odborností

Doobjednávka nánožních kroužků

Příspěvky na výstavní činnost

Odsouhlasení odměn pro funkcionáře OO ČSCH Plzeň

Informační zpravodaj

Regionální výstava

Výroční schůze

Diskuze

Příští schůze

Nikdo k takto navrženému programu neměl výhrady, byl odsouhlasen.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze:

Dle zápisu z minulé schůze bylo usnesení splněno. Předseda seznámil přítomné s nástupem nového generálního sekretáře Ing. Danielem Ramešem, který byl jmenován do funkce na základě výběrového řízení.

 

Oblastní konference 2016:

Byl odsouhlasen termín 2.4.2016 s tím, že místo konání bude ještě upřesněno. Bude jednáno se zástupci ZO Nezvěstice a Přeštice a Jaroslav Kohout navrhl možnost uspořádat konferenci v Nýřanech. V  těchto ZO jsou vyhovující prostory ke konání oblastní konference.

 

Připomínky ke stanovám:

Termín připomínkování byl prodloužen do 20.3.2016.  Jsou 3 zásadní rozdíly v navrhovaných stanovách proti dosavadním stanovám, ale v souladu s Novým občanským zákoníkem. Je navrhována přímá volba předsedů všech organizačních struktur, na konferencích včetně Valné hromady mají delegáti tolik hlasů, kolik zastupují členů /zaokrouhleně/ a místo Ústředního výboru by se volila Chovatelská rada ze zástupců jednotlivých odborností .

 

Schůze odborností:

Odborné komise se budou konat v termínech:

22.2.2016 – králíci

23.2.2016 – drůbež

29.2.2016 – holubi

Pro všechny tyto termíny platí zahájení v 15.00 hodin a místo konání Restaurace U Gigantu, Chvojová 8, Plzeň. Vzhledem k poklesu členské základny oblasti Plzeň se volí jen jeden delegát na celostátní konferenci odbornosti.

 

Doobjednávka kroužků na holubi na rok 2016:

Z informace předsedy Ing. Krůty probíhá doobjednávka kroužků pro rok 2016, první dodávka bude k dispozici po 10. únoru u ing. Krůty. Bude informovat konkrétní osoby -cena 7 Kč/ks.

 

Příspěvky na výstavní činnost pro chovatele:

Dle zprávy pokladní Dity Keslové, dle dodaných dokladů, vychází příspěvek na výstavní činnost 50% nákladů.

 

Odsouhlasení odměn pro funkcionáře OO ČSCH:

Byly odsouhlaseny odměny ve výši 4 000,-Kč pro jednatele a 2 000,-Kč pro pokladní za r. 2015 Peníze byly hned vyplaceny v hotovosti.

 

Informační zpravodaj Oblastního výboru Plzeň:

Jednatel oznámil, že připravuje zpravodaj se zpožděním z důvodů zaneprázdněnosti. Bylo dohodnuto, že se s Informačním zpravodajem zatím počká do března, kam se zařadí aktuální informace, které zatím nejsou známy.

 

Regionální výstava Nezvěstice 2016:

Předseda Oblastního výboru Ing. Václav Krůta spolu s předsedou Krajského sdružení Plzeňského kraje Josefem Buršíkem budou jednat s hejtmanem Plzeňského kraje o převzetí záštity této výstavy a podají žádost o finanční podporu této krajské akce.

 

Výroční schůze:  

Dosud byly oznámeny termíny těchto VČS.

5.2.2016 – Přeštice – zúčastní se Eliáš

26.2.2016 – Plzeň – Doubravka – zúčastní se  Eliáš

19.2 2016 – Horní Bříza – zúčastní se  ing Krůta / Kohout/

4.3.2016 – Štěnovice – zúčastní se ing. Krůta – předání ocenění

5.3.2016 – Blovice – termín bude upřesněn

11.3. 2016 – Dnešice – předání ocenění zajistí ing. Krůta

Jubilejní výročí založení si připomenou organizace Přeštice 80 let, Dnešice 50 let.

Předseda Ing. Krůta zajistí pamětní talíře.

 

Diskuze:

Loukota:  Rozdělí nánožní kroužky na drůbež a rozdá je vedoucím oborů na komisi. Součástí této komise bude změna kritérií na soutěž při Oblastní výstavě. Na příští schůzi Oblastního výboru Martin Loukota seznámí členy s výsledkem.

Menoušek: Bylo zaregistrováno 943 ks králíků, což je oproti minulému roku pokles. Ke stanovám jsou výhrady, na příští schůzi oblasti vznese připomínku za ZO Štěnovice.

Ing. Lisnerová: Připomněla akci mladých chovatelů spojené s Okresním kolem soutěže pro mladé chovatele, která se koná 21.5.2016 od 10.00 hodin. Návštěva ZOO Plzeň včetně doprovodného programu.

 

Příští schůze: 7.3.2016 od 15.00 hodin v Restauraci U Gigantu

 

 

 

Usnesení:

Konání schůzi odborných komisí:

Vedoucí oborů seznámí členy Oblastního výboru s průběhy a závěry.

Oblastní konference:

Bude upřesněno místo konání Oblastní konference 2016.

Výroční schůze:

Delegáti, kteří se zúčastnili výročních schůzí, seznámí členy OV s průběhem.

Regionální výstava 2016:

Předseda Ing. Krůta podá informaci o schůzce s hejtmanem Plzeňského kraje, pokud byl sjednán termín, popřípadě průběh jednání.

Připomínka ke stanovám od ZO Štěnovice.

 

 

Předseda ukončil schůzi v 16.35 hodin.

 

 Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň