Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 12.10.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 19.9.2016

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Kohout, ing. Kovařík, Keslová, Ing.Lang

Omluveni:  Ing. Lisnerová, Loukota

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola usnesení z minulé schůze

Spolkový rejstřík

Celostátní výstava Olomouc - hodnocení

Schůze odborných komisí v září

Přihláška na Regionální výstavu

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení: Úkoly z minulých schůzí byly splněny.

 

Spolkový rejstřík: Jednatel seznámil přítomné s problematikou zadávání dokumentů ze strany základních organizací.

Celostátní výstava mláďat Olomouc 2016: Předseda dával slovo jednotlivým členům výboru, aby se vyjádřili. Z názorů vyplynulo, že výstava byla povedená, nedostatky byly v organizaci při výdeji, uskladnění přepravek a bezohlednosti vystavovatelů při výdeji zvířat. Výstava byla hodnocena pozitivně. Nic se neztratilo, byla dobrá spolupráce při prodeji. V tom byla tato výstava lepší oproti ostatním ročníkům. Př. Kohout správně připomínkoval špatné označení pohárů, kdy chyběl nápis „ CELOSTÁTNÍ“.  Předseda oznámil slabý prodej na této výstavě.

 

Schůze odborných komisí: V měsíci září proběhly odborné komise. Při nich byla dohodnuta účast na Regionální výstavě. Jednatel Václav Eliáš vypíše přihlášku a pošle ji do ZO Nezvěstice.

Slavnostní schůze v Dnešicích: Této schůze se zúčastní za ÚV ČSCH př. Ing. Krůta a za OO ČSCH Václav Eliáš. Koná se 8.10.2016 od 17.00 hodin.

 

Diskuze:

Menoušek: Přítomným oznámil, že je zaregistrováno zatím 700kusů králíků. Dále oznámil, že Celostátní výstava v Lysé je stále nejdražší. Předseda na to odpověděl. Doprava je zdarma poplatky minimální.

Eliáš nabídl vstupenku na výstavu Žena a domov, kde je součástí výstava drobného zvířectva pořádané ZO Volduchy. Tato výstava se koná ve dnech 14. – 16. 10.2016 v TJ Lokomotiva Plzeň.

Ostatní se do diskuze nepřihlásili.

 

Příští schůze: 31.10.2016 od 16.00 hodin.

 

Schůze byla ukončena v 16.30 hodin.

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň