Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 12.04.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 16.3.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Loukota, Ing. Lisnerová, Keslová, Eliáš

Nepřítomen: Kohout

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.00hodin, přivítal všechny přítomné členy výboru a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Stav účetnictví za rok 2014

Schůze odborných komisí

Výroční členské schůze

Stanovy ČSCH

Program konference

Dopravné pro funkcionáře

Kontrola usnesení

Příští schůze - 13.4.2015

Závěr

 

Kontrola usnesení z minulé schůze: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní.

Stav účetnictví a bilance za rok 2014: Pokladní Dita Keslová seznámila členy výboru se stavem účtu a zhodnocením reálného čerpání oproti plánu na rok 2014. Bylo zjištěno, že v některých položkách došlo k přečerpání, v jiných k úspoře. S položkami, kde bylo přečerpáno se bude výbor dále zabývat.

Schůze odborných komisí:

Drůbež: Vedoucí odboru drůbeže Martin Loukota informoval o odborné komici, která se konala 2.3.2015 v restauraci Gigant. Sešli se 4 účastníci. Informoval o průběhu konference ÚOK  drůbeže: u směrnice plemenných chovů nedošlo k dohodě, dále nebyl uzavřen rozpočet na rok 2015.

Králíci: Vedoucí odboru králíků nebyl přítomen. O průběhu informoval registrátor králéků Stanislav Menoušek. Tuto komisi hodnotil kladně a dále informoval o průběhu konference ÚOK, na kterou byl delegován. Tuto konferenci řídil MVDr. Martinec, konala se v aule školy, nikdo nevystoupil s hospodařením ÚOK. Dále informoval o ukončení smlouvy s výstavištěm v Lysé nad Labem. Delegáti neprojednávali stanovy.

Holubi: Vedoucí odboru holubů Ing. Krůta informoval o průběhu umístění soutěže o nejlepšího chovatele oblasti Plzeň. Nebylo dohodnuto 1. a 2. místo.  Toto se bude řešit později. Na ÚOK byly zvoleni delegáti: př. Puchta a př. Švehla.

Výroční členské schůze: Ing. Lisnerová informovala o průběhu výroční schůze v Dnešicích. Schůze probíhala podle standardu, nedošlo ke změnám ve výboru.

Jednatel Eliáš se zúčastnil výroční schůze v Přešticích dne 6.2.2015. Tuto schůzi hodnotil jako vydařenou, skvěle připravenou a probíhala ve slavnostním duchu.

Další výroční schůzí, na které se zúčastnil jednatel byla v Dolní Lukavici. Informoval o průběhu schůze. Na této schůzi složil funkci předseda Karel Bouzek a musel se zvolit předseda jiný. Jednatel dohlížel na průběh hlasování. Do výboru se odhlasoval nový člen př. Tomáš Harviš, který ve výboru bude působit jako jednatel. Členy výboru byl odhlasován př. Kozel jako nový předseda. Tento člen působil do této chvíle jako jednatel.

Předseda Ing. Krůta informoval o výročních členských schůzích, kterých se zúčastnil:

Horní Bříza: malá účast byla z důvodu nemoci většiny členů. Jako host byl přestavitel města.

Chválenice:  Na této schůzi bylo hodně hostů. Předseda Ing. Pavel Kovařík přednesl zprávy za sebe a za všechny vedoucí odbory. Schůzi řídil jednatel Jaroslav Holeček st.

Blovice: Na této výroční členské schůzi byla vysoká účast, proběhly doplňující volby do výboru. Předseda Oblastního výboru Ing. Krůta této Základní organizaci poděkoval za pořádání Oblastní výstavy.

Nýřany: Tato Základní organizace přijala do svých řad členy ze zaniklé základní organizace Kamenný Újezd.

Všechny Výroční členské schůze, kterých se předseda Oblastního výboru Ing. Krůta zúčastnil, hodnotil kladně.

Připomínkování stanov ČSCH: Předseda Ing. Krůta pošle připomínky, na kterých jsme se usnesli dne 16.2.2015, JUDr. Daniševičovi.

Program konference: Předseda přečetl pozvánku na připravovanou konferenci, která se bude konat dne 18.4.2015 v chovatelském areálu Nezvěsticích. Jmenováni byli za mandátovou komisi př. Menoušek, za návrhovou komisi př. Kohout, jako zapisovatel jednatel Eliáš. Dohodnuto bylo, že k občerstvení bude připraven párek.

Dopravné pro funkcionáře: Vzhledem k přečtené zprávě pokladní, kdy se zjistilo, že byly přečerpány náklady za dopravné, bylo výborem schváleno proplácení cestovního příkazu cestového funkcionářům Oblastního výboru snížením za km z 5,-Kč/km na 3,-Kč/km. Tato dohoda platí ihned.

Diskuze:

Ing. Lisnerová: informovala a požádala Oblastní výbor o návrhy na vyznamenání pro přítele? Smolu, Kašpara, Baumruka, Jaroslava Lisnera ml., Aleše Lisnera, Flegla, Jaroslav Lisnera st. A Ing. Lisnerové, Klaisnerovi, Nazarovovi. Vyznamenání pro př. Procházku nebylo schváleno z důvodu krátkého členství v ČSCH. Oblastní výbor projednal návrh na vyznamenání ZO Dnešice, předseda návrhy přebral a Oblastní výbor souhlasí.

 

Příští schůze: 13.4.2015 od 15.00 v restauraci U Gigantu.

 

Schůze ukončena v 17.10hod.

Zapsal:

     Václav Eliáš, DiS                                                                                       Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň