Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 11.01.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 14.12.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Loukota, Ing. Kovařík

Omluveni: Ing Lisnerová; Keslová

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.15 hodin a navrhl program v tomto znění:

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

Informace z konání Valné hromady ČSCH

Celostátní výstava v Lysé nad Labem

Regionální výstava 2016

Oblastní výstava

Připomínky ke stanovám

Schválení návrhu na vyznamenání chovatelům ZO ČSCH Štěnovice

Diskuze

Příští schůze

Nikdo k takto navrženému programu neměl výhrady, byl odsouhlasen.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze Oblastního výboru:

Úkoly byly splněny. K vyplacení podpory výstavní činnosti bylo upřesněno vyplatit chovatelům do 50% nákladů za výstavní poplatky do celkové částky 8 000,-Kč, jak bylo schváleno Oblastní konferencí 2015.

Informace z Valné hromady konané 5.12.2015:

O průběhu Valné hromady informoval jednatel Václav Eliáš. Seznámil přítomné o novém Ústředním výboru ČSCH, kam byl zvolen Ing. Václav Krůta. Novým předsedou je Ing. Miroslav Kroft. Informaci doplnil Ing. Krůta hlavně o průběhu jednání nového Ústředního výboru, která se konala po ukončení Valné Hromady.

Celostátní výstava v Lysé nad Labem 2015:

Součástí této výstavy bylo1. ročník Mistrovství okresů. Naše oblast obsadila celkově 11.místo. V drůbeži jsme byli na 5.místě, králíci 14.místo, holubi 18.místo. Celkově byla výstava hodnocena jako vydařená.

Poděkování patří všem vystavovatelům bez ohledu na jejich výsledky.

Příští Celostátní výstava, by podle zatím neuzavřených jednání, měla být v Brně. Výstava mláďat v Olomouci.

Regionální výstava 2016:

Tato výstava by se měla uskutečnit v naší oblasti. Je jednáno s předsedou nezvěstické organizace o konání výstavy v jejich areálu ve dnech 14. – 15.10.2015. Oblastní výbor pomůže s katalogem, příjmem zvířat, popřípadě s další činností spojenou s organizací této výstavy.

Oblastní výstava Plzeň 2015 :

Jednatel Václav Eliáš informoval o průběhu a finančním výsledku této výstavy. Omluvil se štěnovické organizaci za zmatky s předáním zvířat a chválenické organizaci za zraněného králíka jiným králíkem, ke kterému došlo blízkému umístění zadních stran klecí. Tato událost se při dlouholetém výstavnictví v tomto areálu stala prvně a nikdo si tuto možnost nepřipustil. Bohužel tímto vypadla kolekce Aloise Balíčka a tato kolekce nemohla být započítána do soutěže. Informoval o minusovém stavu této výstavy bez podpory 3 000,-Kč od Oblastního výboru. Kritizoval hodnocení drůbeže a následně vyzval k úpravě kritérií u drůbeže. Předsedu chválenické organizace vyzval, aby př. Balíčkovi vzkázal, že se může zúčastnit soutěže o nej chovatele.

Menoušek: Kritizoval personální obsazení organizace při výstavě. Zapisovatele mohou dělat mladí chovatelé. Na to V.Eliáš odpověděl, že mladí chovatelé z této organizace nejsou ve věku, kdy by zapisování zvládli.

Kohout: Na příští oblastní výstavě by mělo být více lidí na vyhodnocení u králíků. Posuzovatelé nedali výsledky z ruky do jejich ukončení.

Loukota: Zrušit návštěvy školek v době posuzování.

Krůta: zajištění lidí na zapisování bylo dostatečné, souhlasí s přepsáním kritérií a předložení jejich znění Oblastní konferenci v roce 2016.

Vyzval vedoucí odboru králíků a drůbeže o zamyšlení se změnou kritérií v případě, že by se neměla konat Oblastní výstava. Poděkoval Základní organizaci Plzeň – Doubravka za uspořádání Oblastní výstavy.

Připomínky ke stanovám:

Do současné doby nedostal předseda žádné připomínky ke stanovám.

Schválení návrhu na vyznamenání chovatelům ZO ČSCH Štěnovice:

Stanislav Menoušek předal návrhy na ocenění u chovatelů: Popule, Ing. Bukovský, Bc. Bukovská, Lindaur a Slavík. Oblastní výbor tato ocenění schválil a předá je Ústřednímu výboru.

Diskuze:

Ing. Kovařík: Vznesl poznámku na nekonání Oblastní výstavy. Několikrát se konference i Oblastní výbor zabývala touto myšlenkou. Závěrem bylo tvrzení, že nekonání Oblastní výstavy by znamenalo ukončení této tradice, která by se nemusela opakovat. Proto navrhuje nezabývat se ukončením a dál podporovat Oblastní výstavu jako hlavní činnost tohoto výboru.

Kohout: Souhlasil s tímto názorem. Dodal prioritní konání Oblastní výstavy před Regionální.

 

Příští schůze: 1.2.2016 v 15 hodin v restauraci U Gigantu

 

Předseda Ing. Václav Krůta popřál všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku a tím ukončil schůzi v 16.30hodin.

 

 

 

 Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň