Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 22.08.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 10.8.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Ing. Kovařík, Keslová, Loukota

Omluveni: Ing. Lisnerová

 

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.00hodin, přivítal všechny přítomné členy výboru a navrhl program v tomto znění:

 

Kontrola usnesení z minulé schůze

Připravované Okresní kolo soutěže mladých chovatelů 2016

Olympiáda mladých chovatelů Ostrava 2015

Založené Krajské sdružení ČSCH Plzeňského kraje

Regionální výstava

Stav pokladny

Objednávka kroužků

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Nikdo program nedoplnil a takto byl schválen.

 

Kontrola usnesení z minulé schůze:  – úkoly z minulé schůze byly splněny, poháry pro mladé chovatele, kteří se nezúčastnily Okresního kola v Prusínech budou předány na výstavě v Dnešicích.

 

Okresní kolo soutěže mladých chovatelů 2016: – předseda Ing. Krůta vyjednal se zástupci ZOO Plzeň prostory s ukázkou a výhodnými podmínkami vstupu do areálu.

 

ČSCH krajské sdružení Plzeňského kraje: – byly podány informace o založení Krajského sdružení. Předsedou tohoto sdružení byl zvolen Josef Buršík, jednatelem Václav Eliáš, pokladní Zdeňka Kantová, Předseda revizní komise Ing. Vladimír Tuzar. Vstupní poplatek byl dohodnutý na 500,-Kč, roční poplatek 5,-Kč za člena. Ve sdružení je 6 okresů. Hlasování musí být v poměru 4:2. Každý okres má jeden hlas.

 

Regionální výstava 2015: – Výstavní poplatek 1300,-Kč. Dopravu na tuto výstavu zajistí Dita Keslová. Přihlášky na Regionální výstavu musí být zaslány do 14.9.2015.

 

Schůze odborných komisí:

Drůbež:  24.8.2015

Králíci:    31.8.2015

Holubi:      2.9.2015

Vždy od 15.00 hodin v restauraci U gigantu.

Na těchto komisích musí být nominováni vystavovatelé na Regionální výstavu.

 

Stav pokladny: – Pokladní přítomné seznámila se stavem financí. V současné době máme dohromady  54 600,-Kč na účtu i pokladně.

 

Objednávka nánožních kroužků na drůbež a holubi: - Jednatel informoval o objednání kroužků. Objednávku zaslal 29.7.2015, která mu byla obratem potvrzena. Nánožní kroužky na okrasné ptactvo se objednává do konce září.

 

Evropská výstava v Méthách: - svaz pořádá zájezd. Na této výstavě bude naše oblast zastoupena.

 

Diskuze:

Menoušek: - do současné doby bylo zaregistrováno 448 ks králíků.

Loukota: -  informoval o změně posuzovacích lístků na drůbež, které budou v platnosti od Nového roku 2016. Současné posuzovací lístky by se již neměli objednávat v hojných počtech.

Celostátní výstava mláďat králíků a mladé drůbeže v Lysé nad Labem: Př. Kohout se pokusí zajistit svoz.

 

Příští schůze: 7.9.2015 od 15.00 v restauraci U Gigantu.

 

Usnesení:

Ve výše zmíněných termínech svolat odborné komise a zajistit chovatele na Regionální výstavu.

Odborné komise musí rozhodnout, zda se Oblastní organizace Plzeň zúčastní soutěže okresů na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Podmínka: vystavit v odbornostech králíci, drůbež a holubi vždy 6 kolekcí po 4 kusech.

 

Schůze ukončena v 16.35hod.

Zapsal:

     Václav Eliáš, DiS                                                                                       Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň