Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 30.09.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2016

 

Obsah:

Platba členských známek a časopisu Chovatel

Platba nánožních kroužků

Celostátní výstava Lysá nad Labem

Oblastní výstava

Platba členských známek a časopisu Chovatel

Objednání členských známek a časopisu chovatel si ZO ČSCH objednávají pouze přes OO ČSCH. Vyplněnou tabulku č. 1, 2 a 4 zašlou základní organizace jednateli Oblastního výboru buď e-mailem na adresu oocschplzen@seznam.cz nebo poštou na adresu Václav Eliáš, Hradčany E7, 334 01 Chlumčany, a to do 30.10.2016.

Cena členských známek:

pro dospělého chovatele bez časopisu Chovatel……………..290,-Kč

pro dospělého chovatele s časopisem Chovatel ……………...650,-Kč

pro mladého chovatele bez časopisu Chovatel ……………....165,-Kč

pro mladého chovatele s časopisem Chovatel ……………...…550,-Kč

 

Známka společná s předplatným časopisu Chovatel může být uhrazena POUZE přes základní organizace.

 

Platba nánožních kroužků na drůbež a holuby

Placení nánožních kroužků se provádí bezhotovostně na účet číslo: 179691509/0300 . Při tomto typu platby zadávejte ve zprávě pro příjemce tyto údaje: ZO ČSCH, jaké kroužky platíte. Pokud platíte holubí a drůbeží kroužky dohromady, napište do zprávy pro příjemce „drůbež + holuby“. Tyto údaje jsou důležité k identifikaci platby.

Cena jednoho doobjednaného kroužku je 7,- Kč/ks včetně DPH + manipulační poplatek. Kroužky budou zasílány na dobírku.

Termíny pro doobjednání kroužků: do 15. 1. 2017, do 15. 3. 2017, do 15. 5. 2017 a do 15. 6. 2017 (kroužky proto doobjednávejte s dostatečným předstihem).

Předpokládaný termín dodání kroužků po zaplacení faktur:

Holub – do 20. 12. 2016

Drůbež – do 20. 1. 2017

 

Kroužky dostanou pouze ty organizace, které je budou mít zaplacené!!!

Celostátní výstava drobného zvířectva Lysá nad Labem

Výstava se koná ve dnech 18. – 20.listopadu 2016. Při výstavě proběhne 2. ročník Mistrovství ČR v chovu drobného zvířectva, meziokresní soutěž. Podmínkou účasti soutěže je vystavení čtyřčlenné kolekce, na okresu musí být přihlášeno 7 kolekcí. Přihlášky na soutěž se podávají v zalepené, označené obálce, nejdéle v den doručení zvířat na výstavu. Svoz na výstavu zajišťuje dne 16.11.2016 Výstaviště Lysá nad Labem ve spolupráci s ČSCH, zpět z výstavy po dohodě chovatelé. Do přihlášky se vyznačí zájemci o hromadný svoz. Propozice výstavy jsou součástí přílohy tohoto Informačního zpravodaje. Uzávěrka přihlášek je 28.10.2016.

Oblastní výstava

Oblastní výstava se koná v chovatelském areálu v Nezvěsticích ve spolupráci základních organizací Nezvěstice, Tymákov a Chválenice ve dnech 3.- 4.12.2016. Účast na této výstavě je podmínkou pro soutěž o nejlepšího chovatele oblasti. Součástí bude Mikulášská nadílka pro naše mladé chovatele.