Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 30.06.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Informační zpravodaj - červen 2017

Obsah:

Objednání nánožních kroužků

Celostátní výstava mladých králíků a mladé drůbeže

Regionální výstava v Chodově

Kalendář výstav v naší oblasti

Oblastní výstava

Rozpočet

Objednávka nánožních kroužků rok 2018 na drůbež a holuby :  Objednávání nánožních kroužků je možné přes OO ČSCH. Základní organizace pošlou závazné objednávky kroužků pro své členy Oblastní organizaci Plzeň v termínu do 15. července 2017. Cena kroužku je 5,-Kč s DPH. Sekretariátu ÚV ČSCH musí být sumarizovaná objednávka postoupena nejpozději do 31. července 2017. Objednávky lze poslat poštou na adresu: Václav Eliáš, Hradčany E7, Chlumčany 334 01, e-mailem oocschplzen@seznam.cz . Později doručené objednávky budou zařazeny jako doobjednávky a tím budou dražší. Cena kroužku za doobjednávku bude 7,-Kč. Termíny doobjednání kroužků: do 15.1.2018, do 15.3.2018, do 15.5.2018 a do 15.6.2018. Úhradu kroužků  provedou ZO nejpozději do 15.10.2017  na účet číslo 179691509/0300 (převodem, složenkou), popřípadě po telefonické domluvě s pokladní, pí. Ditou Keslovou na čísle: 605 241 471. Kroužky dostanou jen ti, kteří mají zaplaceno.

 

Celonárodní výstava mladých králíků a mladé drůbeže:

Koná se v Lysé nad Labem, konkrétně v areálu ve dnech 8. – 9.9.2017. Součástí bude  výstava výletků holubů. O dopravě na tuto akci Oblastní výbor bude jednat. Informace budou zveřejněny na internetových stránkách oocschplzen.cz v příslušném zápise ze schůze.

 

Regionální výstava v Chodově: Tato akce proběhne ve dnech 27. – 28.10.2017 v chovatelském areálu v Chodově u Karlových Varů. Vystavovatelé jsou povinni mít řádně označené přepravky jménem vystavovatele a okresu . Příjem zvířat se uskuteční 25.10.2017 od 14 do 20 hodin, vyhodnocení a předání ocenění proběhne 26.10.2016. Každý okres má možnost vystavit 6 kolekcí zvířat od každé odbornosti K,H,D.

-          hodnotí se 5 nejlépe hodnocených kolekcí, při rovnosti bodů rozhoduje šestá kolekce.

Přihlášky zašle hromadně jednatel V.Eliáš.

 

 

Kalendář výstav v naší oblasti:

Plán výstav podle došlých termínů.

 

Oblastní výstava 2017: Letos se bude konat Oblastní výstava 2. – 3.12.2017 v Blovicích. V dalším čísle Informačního zpravodaje vyjdou podmínky s přihláškou.

Rozpočet: Oblastní konference odsouhlasila vyrovnaný rozpočet. V zápisu je pouze zmínka. Na schůzi Oblastního výboru ze dne 15.5.2017 jsme odsouhlasili uveřejnění podrobné tabulky v Informačním zpravodaji.

Výdaje

Návrh 2016

Plnění 2016

rozdíl

Návrh 2017

 

Oblastní výstava

 3 000 Kč

 3 000 Kč

 - Kč

 3 000 Kč

 

Jízdné

 5 000 Kč

 1 700 Kč

 3 300 Kč

 5 000 Kč

 

Mladí chovatelé

 8 000 Kč

 5 400 Kč

 2 600 Kč

 8 000 Kč

 

Regionální výstava

 3 000 Kč

 3 000 Kč

 - Kč

 10 000 Kč

 

Celostátní výstavy

 8 000 Kč

 24 000 Kč

-16 000 Kč

 8 000 Kč

čerpáno i z dotace

pošta+ agenda

 2 000 Kč

 2 500 Kč

-500 Kč

 2 500 Kč

 

Telefon

 - Kč

 - Kč

 - Kč

 - Kč

 

Soutěže - poháry

 5 000 Kč

 10 000 Kč

-5 000 Kč

 2 500 Kč

 

Konference

 2 000 Kč

 2 000 Kč

 - Kč

 2 000 Kč

 

Odměny

 6 000 Kč

 6 000 Kč

 - Kč

 6 000 Kč

 

Ostatní, rezerva

 1 500 Kč

 1 200 Kč

 300 Kč

 2 000 Kč

 

Registrace

 1 500 Kč

 1 000 Kč

 500 Kč

 1 500 Kč

 

Tiskopisy - oceňováky

 1 500 Kč

 900 Kč

 600 Kč

 1 000 Kč

 

Celkem

 46 500 Kč

 60 700 Kč

-14 200 Kč

 51 500 Kč

 
           

Příjmy

   

 rozdíl

   

Příjmy - čl. příspěvky

 43 438 Kč

 43 000 Kč

 438 Kč

 44 000 Kč

 

registrace

 1 500 Kč

 5 200 Kč

-3 700 Kč

 1 500 Kč

 

Soutěž okresů

   

 - Kč

 4 000 Kč

 

tiskopisy - oceňováky

 1 500 Kč

 1 500 Kč

 - Kč

 2 000 Kč

 

dotace KÚ

 40 000 Kč

 40 000 Kč

 - Kč

   

Celkem

 86 438 Kč

 89 700 Kč

-3 262 Kč

 51 500 Kč

 

 

 

Přílohy:

Zápis z Oblastní konference 2017

Objednací formulář na nánožní kroužky na holuby

Objednací formulář na nánožní kroužky na drůbež

                                                                                               Václav Eliáš, DiS

                                                                                        Jednatel OO ČSCH Plzeň