Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 02.07.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – ČERVEN 2016

 

Obsah:

Objednání nánožních kroužků

Celostátní výstava mladých králíků a mladé drůbeže

Regionální výstava v Nezvěsticích

Registrace pobočných spolků

Nové stanovy

Změny v posuzování některých plemen králíků

Kalendář výstav v naší oblasti

Oblastní výstava

Zpráva oblastního registrátora

Objednávka nánožních kroužků rok 2016 na drůbež a holuby : – objednání nánožních kroužků je možné přes OO ČSCH. Základní organizace pošlou závazné objednávky kroužků pro své členy Oblastní organizaci Plzeň v termínu do 30. června 2016. Cena kroužku je 5,-Kč s DPH. Sekretariátu ÚV ČSCH musí být sumarizovaná objednávka postoupena nejpozději do 31. července 2016. Objednávky lze poslat poštou na adresu: Václav Eliáš, Hradčany E7, Chlumčany 334 01, e-mailem oocschplzen@seznam.cz . Později doručené objednávky budou zařazeny jako doobjednávky a tím budou dražší. Cena kroužku za doobjednávku bude 7,-Kč. Termíny doobjednání kroužků: do 15.1.2017, do 15.3.2017, do 15.5.2017 a do 15.6.2017. Úhradu kroužků  provedou ZO nejpozději do 15.10.2016  na účet číslo 179691509/0300 (převodem, složenkou), popřípadě po telefonické domluvě s pokladní, pí. Ditou Keslovou na čísle: 605 241 471. Kroužky dostanou jen ti, kteří mají zaplaceno.

 

Celonárodní výstava mladých králíků a mladé drůbeže: Koná se v Olomouci, konkrétně v areálu Výstaviště Flóra Olomouc a.s. ve dnech 2. – 4.9.2016. Součástí bude letos výstava mladých holubů. Zájemci o odvoz a dovoz zvířat na tuto výstavu se přihlásí u jednatele, pokud možno na e-mail. Oblastní výbor připravuje dopravu na tuto akci.

 

Regionální výstava v Nezvěsticích: Tato akce proběhne ve dnech 14. – 15.10.2016 v chovatelském areálu v Nezvěsticích. Vystavovatelé jsou povinni mít řádně označené přepravky jménem vystavovatele a okresu . Příjem zvířat se uskuteční 12.10.2016 od 15 do 20 hodin, vyhodnocení a předání ocenění proběhne 15.10.2016 od 14 hodin. Každý okres má možnost vystavit 7 kolekcí zvířat od každé odbornosti K,H,D.

-        hodnotí se 5 nejlépe hodnocených kolekcí, při rovnosti bodů rozhoduje šestá kolekce, případně sedmá  kolekce.

-        v soutěži okresů při rovnosti bodů rozhodují šesté, příp. sedmé kolekce jednotlivých odborností.

 

Registrace pobočných spolků: Dále pokračuje registrace pobočných spolků. Vzhledem k počtu organizací a práce soudu toto nejde tak rychle, jak by jsme si každý z nás představovali. Pokud některá organizace neodevzdala ověřené podpisy funkcionářů a sídel, popřípadě výpisu katastru nemovitostí místa, kde sídlí vaše oficiální adresa základní organizace ČSCH,  nechť tak co nejdříve učiní a zašlou na adresu ÚV ČSCH, konkrétně paní Lucii Berné nebo na sekretariát. Prosím, aby jste mi sdělili buďto e-mailem nebo telefonicky, kdy jste tyto dokumenty zasílali. Podle posledního výpisu jsou zaregistrovány 3 ZO z celkového počtu 18-ti ZO ČSCH.

Nové stanovy:Na Mimořádné valné hromadě (dále jen MVH), která se konala dne 28.5.2016 byly schváleny Nové stanovy ČSCH. Jednání bylo bouřlivé a v nějakých bodech emotivní. Návrh stanov byl čtený nejdříve MVDr. Martincem jako předsedou Návrhové komise k utváření stanov, následně předsedou ÚV ČSCH  Ing. Miroslavem Kroftem. Stanovy byly projektorem promítány na plátno a případné změny se ihned opravovaly. Jednání týkající se stanov se ukončilo v 19.10 hodin a pokračovalo se v programu. Nové stanovy ČSCH byly schváleny dne 28.5.2016 a platnosti nabývají dne 1.1.2017.

Informace o změnách v oboru králíků: Při konferenci ÚOK králíků byli delegáti informovány o těchto změnách:

Byla upravena délka uší u králíka burgundského. Současný upravený standard povoluje délku uší 11,5 – 14,0 cm. Přípustnou vadou bude délka uší 14,1 – 14,5 cm.

 Barva divokých znaků bude bílá, případná světle krémová bude předností. Jednobarevná horní strana bez prorůstání světlých chloupků bude vadou přípustnou. Týká se rázů: divoce zbarvený, činčilový, divoce modrý.

Nezapomínejte na povinné očkování králíků proti myxomatóze a moru a u drůbeže a holubů též na očkování proti newcastleské chorobě!!!

 

Kalendář výstav v naší oblasti:

 

Termín

ZO ČSCH

Typ výstavy

zaměření

8.9.2016

Nezvěstice

aukce koz a kozlů

 

24.-25.92016

Dnešice

Místní K,D,H

 

8.10.2016

Dolní Lukavice

Místní K,D,H

 

8.10.2016

Horní Bříza

Propagační

 

14. – 15.10.2016

Nezvěstice

Místní K,D,H

 Regionální K,D,H

22.- 23.10.2016

Přeštice

Místní K,D,H

speciální výstava klubu meklenburských králíků a bojových plemen slepic

4. – 5.11.2016

Nezvěstice

Spesiální K

 masných pl.králíků

5. – 6.11.2016

Tymákov

Místní K,D,H

 

5. – 6.11.2016

Nýřany

místní K,D,H

 

12. – 13.11.2016

Blovice

Místní K,D,H

 

26.11.2016

Nezvěstice

Krajská+celost.

 Kraj. Viandotek, celost. vlašek

3. – 4.12.2016

Nezvěstice

Oblastní výstava K,D,H

 
     

 

 

Oblastní výstava 2015: Letos se bude konat Oblastní výstava 3. – 4.12.2016 v Nezvěsticích za pomoci ZO Tymákova a ZO Chválenice. V dalším čísle Informačního zpravodaje vyjdou podmínky s přihláškou.

Rozpočet: Oblastní konference odsouhlasila vyrovnaný rozpočet. V zápisu je pouze zmínka. Na schůzi Oblastního výboru ze dne 6.6.2016 jsme odsouhlasili uveřejnění podrobné tabulky v Informačním zpravodaji.

Výdaje

Návrh na rok 2015

Čerpání 2015

Rozdíl

Návrh 2016

Oblastní výstava

                 3 000 Kč

           3 000 Kč

                 - Kč

       3 000 Kč

Jízdné

                 6 000 Kč

           4 440 Kč

        1 560 Kč

       5 000 Kč

Mladí chovatelé

                 7 500 Kč

           9 462 Kč

-       1 962 Kč

       8 000 Kč

Regionální výstava

                 4 000 Kč

           2 556 Kč

        1 444 Kč

       3 000 Kč

Celostátní výstavy

                 8 000 Kč

           7 210 Kč

            790 Kč

       8 000 Kč

pošta+ agenda

                 4 000 Kč

           1 270 Kč

        2 730 Kč

       2 000 Kč

Telefon

                         - Kč

                    - Kč

                 - Kč

                - Kč

Soutěže - poháry

                 5 000 Kč

           5 256 Kč

-          256 Kč

       5 000 Kč

Konference

                 2 000 Kč

           2 000 Kč

                 - Kč

       2 000 Kč

Odměny

                 6 000 Kč

           6 000 Kč

                 - Kč

       6 000 Kč

Ostatní, rezerva

                 2 000 Kč

              500 Kč

        1 500 Kč

       1 500 Kč

Registrace

                 1 500 Kč

           1 556 Kč

-            56 Kč

       1 500 Kč

Tiskopisy - oceňováky

                         - Kč

           1 565 Kč

-       1 565 Kč

       1 500 Kč

Celkem

          49 000 Kč

     44 815 Kč

     4 185 Kč

  46 500 Kč

         

Příjmy

 

 

 

 

Příjmy - čl. příspěvky

               46 500 Kč

         46 319 Kč

            181 Kč

     43 438 Kč

registrace

                 3 000 Kč

                    - Kč

        3 000 Kč

       1 500 Kč

reklama

                 2 500 Kč

                    - Kč

        2 500 Kč

                - Kč

tiskopisy - oceňováky

                         - Kč

           1 410 Kč

-       1 410 Kč

       1 500 Kč

Celkem

          52 000 Kč

     47 729 Kč

     4 271 Kč

  46 438 Kč

 

Seznam zemřelých členů ČSCH: Vážení přátelé, na poslední schůzi Oblastního výboru jsme se usnesli o seznamu členů, kteří nedobrovolně opustili naše řady do chovatelského nebe. Jednatel ve svých záznamech potřebuje tento údaj, neboť těmto členům je ukončeno členství. Dále si tito členové zaslouží, aby jejich vzpomínka byla zachována a oni nebyli uvrženi v zapomnění. Proto žádám všechny základní organizace o seznam zemřelých členů v roce 2016, pokud možno i s fotkou. Na stránkách oblastního výboru bude vytvořena webová stránka, která bude věnována těmto členům. Čest jejich památce.

Zpráva Oblastního registrátora: ROK králíkáře v lednu 2016 zasedala standartová komise pod vedením Ing. Blokeše a projednávala některé změny standardu plemen králíků. Vše najdete na webových stránkách ČSCH. Dále bych Vás chtěl informovat o tom, že byl vydán nový " Řád pro registraci a tetování králíků v ČR" platný od 1.1.2016. Kdo odebírá časopis Chovatel, tak v č.6/2015 proběhla navržená úprava registrace a tetování mláďat. Nový nebo upravený registrační řád je na webových stránkách ČSCH. Doporučuji nejenom registrátorům ZO, ale také všem chovatelům králíků tento registrační řád se obstarat a podle něj postupovat. Registrace a tetování králíků nám umožňuje vést přesnou evidenci, také můžeme králíky vystavovat a je to trvalý způsob pro celoživotní identifikaci jedince. Proto registraci a tetování věnujte dostatečnou pozornost.

                                                                                                                                                                                                                                                             Oblastní registrátor SM

 

                                           Ověřovatel zápisu: Edward Albrecht                                                                                       zapsal: Václav Eliáš, DiS - jednatel OO ČSCH Plzeň