Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 31.01.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Leden 2017

 

Krajská výstava okrasného ptactva

Krajská výstava okrasného a exotického ptactva se konala ve dnech 25. - 27.11.2016 v Klíčově, okres Domažlice. Na prvním místě se umístil okres Domažlice, které své prvenství obhájil, na druhém místě se umístila Plzeň – Doubravka.

 

Regionální výstava

Regionální výstava se konala ve dnech 14. – 15.10.2016 v Nezvěsticích. Na tuto výstavu byl pozván hejtman Plzeňského kraje, který se omluvil pro velkou zaneprázdněnost. Na prvním místě se umístila Oblast Plzeň, na druhém místě Cheb, na třetím Klatovy. Děkujeme pořádající základní organizaci Nezvěstice za poskytnutí svého chovatelského areálu a organizaci této výstavy. Oblastní výbor podpořil tuto výstavu částkou 3000 Kč.

 

Oblastní výstava

Na této akci se podíleli tři základní organizace, a to Nezvěstice, v jejímž chovatelském areálu se výstava uskutečnila, dále Tymákov a Chválenice, kteří přispěli organizačně. Dalším partnerem byl Plzeňský kraj, který na tuto akci poskytl část dotace. Výstava se konala ve dnech 3. – 4.12.2016 a byla chovatelsky i ekonomicky velmi úspěšná. Součástí této výstavy byla Mikulášská nadílka pro mladé chovatele. Výsledky výstavy jsou přílohou tohoto Informačního zpravodaje. Za tuto velmi zdařilou chovatelskou a společenskou akci zaslouží poděkování všichni zainteresovaní vystavovatelé, návštěvníci, ale zejména organizátoři této výstavy.

 

Nánožní kroužky

Byly objednány nánožní kroužky na holuby a drůbež v řádném termínu. O kroužky na okrasné ptactvo v naší oblasti nebyl zájem. Bylo objednáno celkem 3 600 ks nánožních kroužků na holuby v celkové ceně 18 000,-Kč a 3 874 ks nánožních kroužků na drůbež v celkové ceně 19 370,-Kč. Distribuce do základních organizací bude probíhat během ledna a února. Která základní organizace nebude mít kroužky zaplacené, nebudou jí vydány.

Stav členské základny

Na rok 2017 bylo objednáno celkem 338 ks známek. Dospělých členů 295 a mladých chovatelů 43. Časopis Chovatel má objednáno 105 dospělých chovatelů a jeden mladý chovatel.

 

Ptačí chřipka

Příznaky ptačí chřipky: Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická . Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích , edém (otok) hlavy . Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách .

V souvislosti s touto nemocí jsou zakázány všechny svody, výstavy, trhy s drůbeží, holuby a okrasným, popřípadě exotickým ptactvem. Neuposlechnutí se trestá finanční sankcí.

Je vydáno doporučení pro chovatele, aby své chovy zabezpečili proti nákaze od volně žijících ptáků. To znamená zamezit své drůbeži pouštění do volného výběhu, kam mohou volně žijící ptáci. U holubů nebyl prokázán subvirus H5N8, a má se za to, že holubi tento virus nepřenáší. Pokud jsou holubi chováni v uzavřených prostorách oddělených od drůbeže je možno požádat zástupce KVS o výjimku při řešení likvidace drůbeže v daném chovu.

 

Výstava v ZOO Plzeň

Zástupci ZOO Plzeň požádali chovatele oblasti Plzeň o možnost propagace českých plemen králíků, drůbeže a holubů v prostorách zoo zahrady.  Jednalo by se o dva víkendové termíny v měsíci srpnu.  Vedoucí odborů učiní výběr a osloví chovatele, kteří by byli ochotni vystavovat na této propagační výstavě. Svoz zvířat zajistí Zoo včetně poskytnutí určité výhody pro vystavovatele.

 

Schůze odborných komisí

Byly vyhlášeny schůze odborných komisí. Králíci mají termín 6.2.2017 od 15.00 hodin a holubi dne 13.2.2017 od 15.00 hodin, v restauraci U Gigantu. Odborná komise drůbeže se svolávat nebude.

 

Ocenění významných a úspěšných chovatelů u příležitosti 70tého výročí založení ČSCH.

Předsedou ÚV ČSCH bylo vyhlášeno ocenění pro významné chovatele. Nominováni budou dlouholetí chovatelé a funkcionáři. Každá ZO ČSCH má možnost nahlásit jednoho kandidáta na toto ocenění. O konečném výběru tří navržených chovatelů rozhodnou delegáti oblastní konference.Tito vybraní chovatelé se zúčastní ocenění v prostorách Senátu parlamentu ČR v druhé polovině měsíce května. 2017.

 

 

Zapsal: Václav Eliáš DiS                                                                 Předseda: Ing Václav Krůta